Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong thần khí dũng lạc.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
  Tìm Kiếm  
   
Giới Thiệu Trang Mục
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1/9]
 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
  Tư Tưởng Văn Hóa Việt

Xin mãi mãi giữ gìn chữ “VIỆT đầy nghĩa khí” Ðức ThánhTrần và Ðức Lê Lợi đã viết ra
Nguyễn Công Bình, Ls.

Ngày Ðầu Xuân chúng ta cùng dâng lên bàn thờ Cha Rồng Mẹ Tiên và các đấng anh hùng Lạc Việt nén hương lòng tri ơn. Nhận cơ hội xin cùng học hỏi lại CHỮ VIỆT đầy nghĩa khí mà hai đấng anh hùng là Ðức Thánh Trần và Ðức Lê Lợi đã viết ra. Xin mãi mãi giữ gìn chữ  “VIỆT đầy nghĩa khí này.
...Xin mở file kèm Attach file

Nho Sĩ Việt Nam (Phần 6, Hết)
Tạ Quốc Tuấn

Trong ngót một ngàn năm lịch-sử của giai cấp nho sĩ Việt-nam, chúng ta đã chứng kiến các nỗ lực của họ cố thực hiện giáo lý của đạo Khổng-Mạnh theo chiều hướng nho hóa xã hội Việt-nam.

Nho Sĩ Việt Nam (Phần 5)
Tạ Quốc Tuấn

Phát súng đầu tiên của người Pháp bắn vào cửa bể Đà-nẵng năm 1847 chẳng những đã mở màn cho cuộc đô hộ của người Pháp kéo dài 83 năm (1862-1945) mà còn báo hiệu một cuộc tương tàn không tiền khoáng hậu trong lịch sử giai cấp nho sĩ Việt-nam.

Nho Sĩ Việt Nam (Phần 4)
Tạ Quốc Tuấn

Để thực hiện các giáo điều, các học thuyết, các chủ trương của Nho giáo tại nước Việt, các nho sĩ, nhất là những ngưòi tham chính, với thời gian đã nắm được vai trò lãnh đạo quốc gia và đã cố gắng ảnh hưởng các vua chúa đi theo đường hướng cai trị quốc gia đặt nền tảng trên các nguyên tắc và chính sách của đạo Nho.

Nho Sĩ Việt Nam (Phần 3)
Tạ Quốc Tuấn

Vì Khổng giáo chỉ là một triết thuyết, chứ không phải là một tôn giáo, cho nên Khổng-tử cũng như các môn đệ của ngài không hề tổ chức một đảng, một phái, hay bất cứ một cơ cấu nào để thống nhất các phương pháp và chính sách hoạt động nhằm truyền bá Khổng học,

Nho Sĩ Việt Nam (2)
Tạ Quốc Tuấn

Phần 2
Các Tiêu Chuẩn Để Nghiên Cứu
Nỗ Lực Nho Hóa Một Quốc Gia
Nho giáo là một thuyết mang ước vọng tạo được một trật tự trong mọi tầng lớp xã hội nhân loại để bảo đảm là cá nhân, đoàn thể và xã hội điều hòa với nhau, vớI trời, với đất, với âm dương, ngũ hành của vũ trụ. Sự điều hòa này chỉ thực hiện được khi nào các tiêu chuẩn xã hội được giữ.

Nho Sĩ Việt Nam
Tạ Quốc Tuân

Tại Việt nam trong khoảng thời gian từ sau khi giành lại được độc lập khỏi tay Trung-quốc năm 939 cho đến trước thời Pháp thuộc (1862-1945), giai cấp nho sĩ đã giữ một vai trò rất hệ trọng trong các sinh hoạt quốc gia, hơn bốn giai cấp khác là nông, công, thương, và binh. Tuy chúng ta thường nghe thấy nói "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ " những khi người ta muốn nói về sự

Nội dung thiết yếu và tối thượng của văn hóa
Nguyễn Đăng Trúc, Gs.

Xuyên qua những hình ảnh rất linh động, cuốn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân vào cuối thế kỷ16 phác họa những ý nghĩa nhân tính mà, trong mỗi gây phút, bất cứ nơi đâu, mỗi người trong chúng ta có thể tiền kiến và thực hiện ngay trong cuộc sống của mình.

------

Mời đọc toàn tập 30 cuốn sách của Gs, Kim Định

Trùng Phùng Đạo Nội

Đạo Trường Chung Cho Đông Á

Triết Lý Cái Đình

Cơ Cấu Việt Nho

Triết Lý Giáo Dục

Việt Lý Tố Nguyên

Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc

Hiến Chương Giáo Dục

Lạc Thư Minh Triết

Tinh Hoa Ngũ Điển

Cẩm Nang Triết Việt

Vũ Trụ Nhân Linh

Định Hướng Văn Học

Cửa Khổng

Loa Thành Đồ Thuyết

Hùng Việt Sử Ca

Những Dị Biệt giữa hai nền Triết Lý Đông Tây

Việt Triết Nhập Môn

Nhân Chủ

Văn Lang Vũ Bộ

Tâm Tư hay là Khoa Siêu lý của Viễn Đông

Thái Bình Minh Triết I

Thái Bình Minh Triết II

Hưng Việt

Gốc Rễ Triết Việt

Hồn Nước với Lễ Gia Tiên

Sứ Điệp Trống Đồng

Kinh Hùng Khải Triết

Dịch Kinh Linh Thể

Chữ Thời

Ngũ hành - Tinh hoa văn hoá bậc nhất của dân tộc Việt Nam
Nguyễn Thế Hùng (Tiến sĩ Vật Lý, Viện Khoa học và Công nghệ VN )
Để trả lời băn khoăn “vì sao 5 ngón” chúng tôi trình bày dưới đây một luận thuyết mang tính tham khảo.

Nguyễn Khắc Dương - Người tìm mình qua những xung đột văn hóa
Đỗ Lai Thúy
Tôi biết Nguyễn Khắc Dương vào năm 1982, nhân một chuyến đi công tác với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vào Quảng Nam. Nghỉ một đêm ở Huế, sáng hôm sau lên đường thì thấy trên xe có thêm một người khách lạ.

Cái chổi - Cái nồi
Hoàng Kim Toan, Lm
Là thân cây chổi, ngày nào cũng làm đi làm lại mãi một công việc: Quét rác và bụi để trả lại sự trong sạch cho môi trường sống.

Cách đếm của mẹ
Hoàng Kim Toan, Lm
Để ước tính con đường ra chợ, mẹ tôi thường nói: “khoảng cách bằng một tràng chuỗi Mân Côi” hoặc có khi tính khoảng cách từ nhà ra nhà thờ bằng ba chục kinh.

Bàn về tên gọi tám quẻ cơ bản của Kinh Dịch
Nguyễn Thiếu Dũng
Ngày nay việc tìm về nguồn gốc Kinh Dịch đối với các nhà Dịch Học Trung Quốc vẫn là nỗi khắc khoải khôn nguôi.

Cần cập nhật hóa phương pháp và nội dung trong lãnh vực suy tư
Lê Việt Thường
(Nhân đọc bài “Tinh Hoa Ý Thức Hệ của Việt Nho” của GS Trần Văn Đoàn, xin đóng góp vài ý nghĩ để Xây Dựng) ...Xin mở file kèm Attach file

Nhân Mùa Vu Lan: Nói Về "Báo Hiếu" Mẹ Từ Bi Nhân Hậu
Trần Ngọc Báu
Mời đọc một câu chuyện viết theo giọng miền Nam "đặc sệt" rất dễ thương và cảm kích. Ai đọc mà chẳng thấy tim rung động, và có thể sẽ đuợc "ngộ" bởi chất tình?

Ăn Cơm Trước Kẻng
Nguyễn Phú Long
Thời gian cách nay khoảng trên dưới năm trăm năm. Ngày ấy Trần-Nguyên-Đán thì đang làm quan tư-đồ đời nhà Mạc.

Một Tai Nạn Nghề Nghiệp
Nguyễn Phú Long
Trước đây, để phê bình Tản-Đà, Phạm-Quỳnh đã viết trên báo Nam-Phong: “Người ta phi người cuồng, không ai trần truồng mà đi ngoài phố. Nhà làm sách cũng vậy, không ai đem cái thân thế mình mà làm chuyện cho người đời xem.”

“Ở với họ mà không theo họ” - Châm ngôn và bi kịch cuộc đời Trương Vĩnh Ký
Phan Thứ Lang
Petrus Ký đã được xếp thứ 17 trong 18 “Thế Giới Thập Bát Văn Hào” cách đây gần 200 năm.

Sông nước trong tâm thức người Việt
Nguyễn Thị Thu Trang
Sông nước từ lâu vẫn là hình ảnh quen thuộc, dung dị nhất về quê hương, bản quán trong lòng mỗi người dân Việt.

Tuổi già mong manh như hạt lệ
Dế Mèn
Dế Mèn mở đầu một chủ đề về tuổi vàng, những thay đổi trong đời sống, những thay đổi về thể xác cũng như tâm thần

Thằng Bờm và Đạo Việt
Nguyễn Sơn Hà
bài ca đồng dao “Thằng Bờm” với sự diễn giải rất hay về ý nghĩa triết lý “An Vi” của triết gia Kim-Định

Cảm Tính
Hoàng Sỹ Quý, SJ.
Tri thức chỉ soi đường vào cuộc sống, còn sống cốt yếu là ở cảm tính (affectivity), nó biểu hiện bằng ham muốn và ghét ưa.

Sự Nguy Hại của Harry Potter Nơi Các Con Trẻ Kitô Giáo
Anthony Lê
Với các chủ đề huyền bí giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong nền văn hóa đương đại, thì loạt tiểu thuyết về Harry Potter rõ ràng là thứ vật chất về ma quỷ có sức cuốn hút người trẻ rất cao ...Xin mở file kèm Attach file

Khi Người Lao Công Quét Dọn Thuyết Trình
Nguyễn Duy An
một thuyền nhân Việt Nam, một người lao công đã từng quét dọn nơi này, nhưng sáng hôm nay là thuyết trình viên kỹ thuật

Tôn kính Ông Bà Tổ Tiên giữa người Công Giáo
Peter Võ Tá Ðề, SVD
Vấn đề đã gây tranh luận sôi nổi một thời gian dài trong lịch sử Giáo hội. Suốt ba thế kỷ. ...Xin mở file kèm Attach file

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1/9]

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Tủ Sách Dũng Lạc: Sách Mới Cập Nhật

Thiên Chúa đang chờ bạn - Nguyên tác: GOD AWAITS YOU
Một bệnh nhân có lần được hỏi :
-  Tại sao anh không xin Thiên Chúa chữa anh khỏi bệnh?
Anh đáp :
-   Trước hết, tôi tin rằng Thiên Chúa đầy tình thương không để tôi đau bệnh nếu điều đó không phải là điều tốt nhất cho tôi.
 Thứ đến thật là sai điều lầm khi muốn cho ý tôi thực hiện hơn là ý Chúa.
 Thứ ba, tại sao tôi lại xin Thiên Chúa đầy lòng quảng đại yêu thương và giầu có ban cho một sự bé nhỏ như vậy?

Phaolô, vị thánh của mọi thời - Mai Tá
“Thánh PhaoLô đơn giản chỉ là khuôn mặt đầy thảm-hại nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao nhất trong lịch sử Tây phương” (Robert Orlando, nhà làm phim nói về cuốn phim tài liệu mới của ông mang tựa đề:“Thánh PhaoLô: di cảo lịch sử vĩ đại chưa từng có)

Chén cuộc đời - Phỏng dịch: Lm. Dominic Thuần, SSS
Trong cuốn sách này, tôi muốn thuật lại câu chuyện về “chiếc chén”, đó không nguyên chỉ là câu chuyện của riêng tôi, mà còn là câu chuyện về cuộc đời của mọi người.

Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh - Vũ Văn An
Nhận thấy đây là một tài liệu học tập quí giá, quân bình và trung thực của các nhà thần học Công Giáo và Thệ Phản về một chủ đề hết sức nhậy cảm xưa nay, thường được coi là cản trở mạnh mẽ nhất đối với cuộc hợp nhất các giáo hội Kitô Giáo, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày nội dung tác phẩm trên.

Chuyện Phiếm Đạo Đời Tập VI - Trần Ngọc Mười Hai
Mỗi khi kết thúc bất cứ chuyện phiếm nào, tác giả Trần Ngọc Mười Hai vẫn thường tóm tắt lập trường của mình bằng một đôi câu bỏ nhỏ khá thú vị và thấm thía, như: Trần Ngọc Mười Hai vẫn nhắn bạn và nhắn tôi những điều tựa như thế, hoặc: Trần Ngọc Mười Hai vẫn cứ thương và cứ nhớ hết mọi người, trong Đạo ngoài đời, hoặc Trần Ngọc Mười Hai nhiều lúc vẫn muốn hát vì hát là nhân đôi lời nguyện cầu ở bất cứ đâu, vv…

Mời Đọc Bài Viết
Nội dung thiết yếu và tối thượng của văn hóa - Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
Bàn về tên gọi tám quẻ cơ bản của Kinh Dịch - Nguyễn Thiếu Dũng
Cần cập nhật hóa phương pháp và nội dung trong lãnh vực suy tư - Lê Việt Thường
Nhân Mùa Vu Lan: Nói Về "Báo Hiếu" Mẹ Từ Bi Nhân Hậu - Trần Ngọc Báu
Ăn Cơm Trước Kẻng - Nguyễn Phú Long
Một Tai Nạn Nghề Nghiệp - Nguyễn Phú Long
“Ở với họ mà không theo họ” - Châm ngôn và bi kịch cuộc đời Trương Vĩnh Ký - Phan Thứ Lang
Sông nước trong tâm thức người Việt - Nguyễn Thị Thu Trang
Tuổi già mong manh như hạt lệ - Dế Mèn
Thằng Bờm và Đạo Việt - Nguyễn Sơn Hà
   dunglac@gmail.com