Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Cao Huy Hoàng

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đồng Xanh Thơ (tập 31-40)

Đồng Xanh Thơ (tập 21-30)

Đồng Xanh Thơ (tập 11-20)

Đồng Xanh Thơ (tập 6-10)

Đồng Xanh Thơ (tập 1-5)

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Đồng Xanh Thơ (tập 31-40)

- Đồng Xanh Thơ 31 - Đồng Xanh Thơ 32 - Đồng Xanh Thơ 33  - Đồng Xanh Thơ 34  - Đồng Xanh Thơ 35  - Đồng Xanh Thơ 36   - Đồng Xanh Thơ 37   - Đồng Xanh Thơ 38 - Đồng Xanh Thơ 39  - Đồng Xanh Thơ 40 

Đồng Xanh Thơ (tập 21-30)
Đồng Xanh Thơ 21 - Đồng Xanh Thơ 22 - Đồng Xanh Thơ 23 - Đồng Xanh Thơ 24 - Đồng Xanh Thơ 25 - Đồng Xanh Thơ 26 - Đồng Xanh Thơ 27 - Đồng Xanh Thơ 28  - Đồng Xanh Thơ 29  - Đồng Xanh Thơ 30
Đồng Xanh Thơ (tập 11-20)

Cõi Trống Tròn Đầy, ảnh của Lm. Trần Cao Tường, trong sa mạc Arizona.

Đồng Xanh Thơ 11  - Đồng Xanh Thơ 12  -  Đồng Xanh Thơ 13  -  Đồng Xanh Thơ 14  -  Đồng Xanh Thơ 15  -  Đồng Xanh Thơ 16  -  Đồng Xanh Thơ 17  -  Đồng Xanh Thơ 18  -  Đồng Xanh Thơ 19  -  Đồng Xanh Thơ 20 

Đồng Xanh Thơ (tập 6-10)

Hồn Dân Tộc - ảnh của Lm. Trần Cao Tường, chụp trên Núi Tản, Việt Nam: Sức Sống Việt vẫn vươn lên sau những gẫy đứt bầm dập.

Đồng Xanh Thơ 6   - Đồng Xanh Thơ 7  - Đồng Xanh Thơ 8  - Đồng Xanh Thơ 9  - Đồng Xanh Thơ 10

Đồng Xanh Thơ (tập 1-5)

Mời vào:

- Đồng Xanh Thơ 1 

- Đồng Xanh Thơ 2  

- Đồng Xanh Thơ 3  

- Đồng Xanh Thơ 4  

- Đồng Xanh Thơ 5

Bài Viết Của Cao Huy Hoàng

Hạt lúa trong nia
Lạy Chúa Giêsu, Ngài sẽ sàng con trong nia lúa của Ngài. Xin cho đời sống Đức Tin của con no đầy vì những sẻ chia cụ thể cho người thân kẻ sơ, cho người thương kẻ ghét. Và xin cho tất cả việc bác ái công bình của chúng con làm là vì Tin vào Ơn Cứu Độ Chúa hứa ban. Amen.

Làm chứng cho ơn cứu độ
Lạy Chúa, trong Mùa Vọng nầy, trong Năm Đức Tin nầy, nguyện xin Ánh Sáng Lời Chúa, Ánh Sáng Tình Yêu của Chúa chiếu dọi chúng con sống công chính, để đời sống chúng con trở nên lời tuyên tín và lời chứng về Ơn Cứu Độ của Chúa cho mọi người. A men.

Vị vua chấp nhận chết, để con dân được sống
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, Vua của lòng con, Chúa đã chấp nhận cái chết để con dân được sống. Chúng con suy tôn Chúa là Vua Muôn đời. Xin cho chúng con cũng biết chấp nhận hy sinh mỗi ngày để làm chứng cho Nước Thiên Chúa giữa trần gian, và nhất là trên quê hương thân yêu của chúng con. A men.

Đức Giêsu Kitô là chân lý
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nghe lời Chúa Giêsu, biết sống tin yêu chân thành như Chúa Giêsu, để chúng con xứng đáng được kết thúc hành trình đời người trong Nước Thiên Chúa, dưới vương quyền Vua Giêsu Kitô mà suốt đời con đã kính tin, tôn thờ, yêu mến.

Dâng cho Chúa
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát khỏi căn bệnh chần chừ, nghi ngại. Xin ban thêm Đức Tin cho chúng con, để chúng con biết tín thác vào lòng thương xót và sự quan phòng của Chúa mà dâng hiến cuộc sống của chính mình cho Chúa, cho mọi người. Amen.

Xin cho con được thấy
Lạy Cha giàu lòng thương xót, chúng con tin rằng xưa trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã giải thoát Dân Chúa khỏi kiếp nô lệ, lưu đày và dẫn đưa tất cả kẻ đui mù, què quặt về Đất Hứa, không loại trừ ai...

Năm đức tin và bài trường ca năm thánh
“Tạ ơn Chúa luôn đỡ nâng, phù trợ
Mấy trăm năm, mưa móc vẫn vơi đầy
Một biển người, đèn nến sáng trong tay
Mở miệng hát bài trường ca Năm Thánh”

Giáo dân truyền giáo
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã và đang có những giáo dân thấp bé nhất nhiệt thành sống đức tin giữa hoàn cảnh bi thương nhất trong cuộc đời. Xin cho mỗi ngày một nhiều hơn những giáo dân biết tạ ơn Chúa vì ơn gọi truyền giáo và kiên trung sống đời sống Công Giáo công chính theo Tin Mừng, cho danh Chúa được cả sáng.

Năm đức tin, khấn xin Mẹ
Nghe nhạc

Cái két sắt
Lạy Chúa, “xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan” ( Tv 89 ) là sống kết hiệp khắng khít với Lời, Thánh Thể và Thánh Giá Chúa Giêsu từng giây phút. Amen.

Gia sản quí báu nhất
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, nguyện xin Chúa ban cho ông và các gia đình ăn nên làm ra các nhân đức, nhất là đức Tin, Cậy và kính Mến Chúa hết lòng, hết sức mình, trên hết mọi sự. A men.

Chuỗi Mân côi ngày ấy
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã giúp cha ông chúng con vượt qua gian nan và chiến thắng quỷ thần nhờ sức mạnh của kinh Mân Côi. Xin cho chúng con lòng yêu mến, sốt sắng cùng sống Đức Tin qua lời kinh Mân Côi trong suốt đời mình.

Có Chúa trong đời nhau
Lạy Chúa, chỉ vì chúng con không mời Chúa đến và ở lại trong lòng chúng con, trong nhà chúng con, nên gia đình chúng con trở nên một địa ngục trần gian quá kinh khủng.

Tháng 10 của lòng khiêm nhường
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con lòng khiêm nhượng của các Thiên Thần, của các Thánh, của Mẹ Maria, và của Thiên Chúa để chúng con tái thiết lập một Đức Tin chân chính sống động nơi mỗi chúng con và cộng đoàn, và để chúng con nên những Nhân Chứng hùng hồn cho Nước Thiên Chúa. Amen.

Lời cảnh báo
Xin cho chúng con kết hiệp mật thiết với Chúa, nên bạn hữu chí thiết của Chúa, để tư tưởng trong lòng con là tư tưởng của Chúa, mắt nhìn của chúng con là mắt nhìn của Chúa…, thân thể của chúng con là thân thể của Chúa, cuộc sống con là họa ảnh của Tình Yêu Chúa trong hành trình Đức Tin của chúng con giữa cuộc đời. A men.

Người làm lớn
Lạy Chúa, xin cho Lời Ngài thức tỉnh những ai đang tranh giành quyền lực biết theo gương Ngài mà phục vụ nhân loại các chân thành. Xin cho mọi người trong Giáo Hội biết phục vụ nhau cách trân trọng nhất, nhất là đối với những người thấp bé cùng đinh. Amen.

Đức tin sống
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin cho Đức tin của chúng con được sống và lớn lên nhờ việc từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa, sống bác ái với mọi người và  anh dũng làm chứng nhân cho Chúa giữa đời. A men.

Biết ơn Mẹ đồng công cứu chuộc
“Lạy Chúa, xin cho lòng con cháy lửa mến yêu, mến yêu Đức Kitô là Thiên Chúa, để cho con có thể làm đẹp ý Người”. A men

Biết ơn Đấng cứu chuộc
Lạy Chúa Giê-su, chúng con là những người bị án tử hình, mà Chúa đã vì yêu thương đến nhận thay án tử hình ấy cho chúng con bằng cái chết nhục nhã trên Thánh Giá để chúng con được sống.

Bệnh câm điếc ngay trong nhà mình
Lạy Chúa Giêsu, mỗi chúng con đều ít nhiều đang bị bệnh câm điếc trong nhà ngoài cửa, trong Hội Thánh và ngoài xã hội. Xin cho chúng con biết sợ bệnh, biết ước muốn lành bệnh và tin tưởng xin Chúa đặt tay để mở tai chúng con nghe Lời Chân Lý, nghe được tiếng than khóc của tha nhân, mở miệng chúng con để ca tụng Tình Yêu Chúa, bênh vực kẻ bị áp bức, nói lời nhân ái trong gia đình và giữa cuộc đời. Amen.

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/15]
   dunglac@gmail.com