Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đường Phượng Bay

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Qua Cửa Thần Phù (truyện ký: Tôi Đi Tu)

Tạm Biệt Rừng Hoa

Yêu Màu Áo Đen

Mây Vẫn Nhớ Ngàn

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Qua Cửa Thần Phù (truyện ký: Tôi Đi Tu)
Đường Phượng Bay muốn giới thiệu đời tu, với hình ảnh cửa biển Thần Phù, một thắng cảnh non xanh nước biếc của tỉnh Thanh Hoá. Bởi cửa biển này hay gây nhiều phong ba bão táp, nên thuyền bè qua lại lắm phen gặp nguy hiểm bất ngờ.
Mời đọc các truyện dài hấp dẫn của Đuờng Phượng Bay: Mây Vẫn Nhớ Ngàn, Yêu Màu Áo Đen, Tạm Biệt Rừng Hoa, Qua Cửa Thần Phù... 
Tạm Biệt Rừng Hoa
Chiếc thiết vận xa T- 54 như giận dữ gầm thét nghiến mặt đường khi đổ xuống con dốc đầu xã Hoa Lâm, rồi ngưng lại trước trụ sở công an.
Yêu Màu Áo Đen
Chiếc xe lam cũ kỹ cố lết cho hết con dốc bờ hồ để ì ạch tiến đến cổng học viện Giáo Hoàng Piô X và ngừng cho khách xuống...
Mây Vẫn Nhớ Ngàn
Riêng tặng các Linh Mục đã và đang vươn lên cho một lý tưởng. (Đường Phượng Bay)
Bài Viết Của Đường Phượng Bay

Mời đọc sách: Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc

Chiếc xe lam cũ kỹ cố lết cho hết con dốc bờ hồ để ì ạch tiến đến cổng học viện Giáo Hoàng Piô X và ngừng cho khách xuống, trước khi lăn bánh tiếp con đường dẫn lên Đại học và ấp Đa Thiện. Hai vị sư nữ thong thả bước xuồng, dáng điệu như ngượng ngùng e thẹn.  

Mời đọc: Mây Vẫn Nhớ Ngàn, truyện dài tình cảm của Đường Phượng Bay.

Mời đọc truyện dài: Mây Vẫn Nhớ Ngàn (Tủ Sách Dũng Lạc)

Lời Bạt của triết gia Kim Định:
MÂY VẪN NHỚ NGÀN là một tâm lý tiểu thuyết, tiểu thuyết đầu tay của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY. Về lý tưởng, nó cũng như HỒN BƯỚM MƠ TIÊN, cùng loại "ly gia cắt ái”. Cũng như Lan với Ngọc của Khái Hưng, thì NGA với THẢO của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY cũng yêu nhau nồng cháy mà không gần được nhau.

Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc

Mời đọc truyện dài "Yêu Màu Áo Đen" của Đường Phượng Bay 

Chiếc xe lam cũ kỹ cố lết cho hết con dốc bờ hồ để ì ạch tiến đến cổng học viện Giáo Hoàng Piô X và ngừng cho khách xuống, trước khi lăn bánh tiếp con đường dẫn lên Đại học và ấp Đa Thiện. Hai vị sư nữ thong thả bước xuồng, dáng điệu như ngượng ngùng e thẹn.

Mây Vẫn Nhớ Ngàn (giới thiệu truyện dài)

Mời đọc truyện dài Mây Vẫn Nhớ Ngàn của Đường Phượng Bay

Lời Bạt của Kim Định: MÂY VẪN NHỚ NGÀN là một tâm lý tiểu thuyết, tiểu thuyết đầu tay của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY. Về lý tưởng, nó cũng như HỒN BƯỚM MƠ TIÊN, cùng loại "ly gia cắt ái”. Cũng như Lan với Ngọc của Khái Hưng, thì NGA với THẢO của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY cũng yêu nhau nồng cháy mà không gần được nhau. Tại đâu?

Qua Cửa Thần Phù (giới thiệu sách)
 Đường Phượng Bay muốn giới thiệu đời tu, với hình ảnh cửa biển Thần Phù, một thắng cảnh non xanh nước biếc của tỉnh Thanh Hoá. Bởi cửa biển này hay gây nhiều phong ba bão táp, nên thuyền bè qua lại lắm phen gặp nguy hiểm bất ngờ.
Mời đọc các truyện dài hấp dẫn của Đuờng Phượng Bay: Mây Vẫn Nhớ Ngàn, Yêu Màu Áo Đen, Tạm Biệt Rừng Hoa, Qua Cửa Thần Phù... 

   dunglac@gmail.com