Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoài Việt
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Hoài Việt

Thơ Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường (ĐXT 66)
Mừng vọng Chúa tái giáng lâm
Nhâm Thìn năm mới Tân Xuân chúc lành
Ban cho già trẻ tinh anh
Cùng nhau tiếp tục hành trình trần gian

Thơ Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường (ĐXT 65)

Đâu hay được tuyệt thay ý Chúa

Nơi hang lừa chọn lựa trong xinh

Giữa trời hang đa giáng sinh

Vinh danh Thiên Chúa an bình thế gian!

Cầu Chúa Trí Khôn
Thánh Thần, lạy Chúa Trí Khôn
Là nguồn ánh sáng soi con thế này

Nỗi oan
Góp ý với bài viết "Văn hóa và niềm tin: Giải oan trong tâm thức Việt" của Lm. Trần Cao Tường.

Chiêm ngưỡng tân kỳ A - Đam
Thương yêu Anh muốn ở cùng
Tặng em Thân Thể với chung Máu Hồng.
Đã đến giờ Chàng Rể phải ra đi
Như chương trình Thiên Phụ
xếp đặt ghi.
Lòng thương xót phân kỳ rời đệ tử.
...File kèm Attach file

Biết ai là sự thật
Biết ai là “sự thật
Thấu rõ để tim sang!

Sương Thần Linh
Bài Thơ được đánh số 1 trong số 64 bài Thơ (kể cả 7 bài trong phần Bổ sung) của Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan - Sáng tác ngày 02 tháng 02 năm 1893. dành tặng Sr. Thérèse Saint-Augustin theo lời yêu cầu của nữ tu này. (Phỏng tác)

Đòi Phép Lạ - Request the miracle.
“Chắc chắn rồi việc ấy sẽ do Ta,
chính bởi đó,
con sinh ra là phép lạ!

Trường Ca Hành Trình Chúa Đến Ở Cùng Chúng Ta (Emmanuel)
Một bản trường ca của mùa tặng quà. Món quà quí nhất được gửi đến ai thành tâm vọng chờ và mở tâm đón nhận: Emmanuel, Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. "Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người." (Gioan 1:14)

Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đời
Tạ ơn Chúa tạ ơn Trời
Tạ ơn tạo dựng loài người thế gian
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban
Của ăn chốn ở cho đàn cháu con.

Nhà Tù Tự Do
Đó là một nhà tù tên là “Thân Hữu” trong một tỉnh ở nước Ba Tây. Trước kia nhà tù này do chính phủ quản trị. Nhưng sau này được biến cải và dành cho một cơ quan mệnh danh là “Nhà Tù Thân Hữu Ba Tây,” trông nom.

Ba Mươi Ngày Với Thánh Têrêsa

Với quyết tâm tôi đang bắt chước Chị Thánh để mong làm một thánh nhỏ nhất, nhỏ như một bông cúc dại nơi đồng nội qua “Con Đường Nhỏ” của Chị đó là :”Đường Phó Thác.”
...File kèm Attach file

Hồn Nhỏ Nguyện Cầu
(Mượn ý tưởng trong “Con Đường Nhỏ” của Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu)

Ngày Từ Phụ
Chín chữ sinh thành công đức Mẹ
Ngàn năm tưởng nhớ nghĩa tình Cha

Cái chén gỗ
Nhân ngày Từ Phụ nhớ ơn
Công cha thường ví Thái Sơn ngất trời
Khuyên răn chia sẻ chuyện đời
Trẻ em bắt chước quả thời khéo thay!

Lịch sử Ngày Hiền Mẫu
Nhân ngày Từ Mẫu chuốt đôi câu
Tưởng nhớ công ơn tự thuở đầu
Chín tháng cưu mang bao khổ nhọc
Ba năm bú mớm những lo âu

Đôi Mắt Người Cha
Xin cho, Chúa chẳng hẹp hòi
Gõ Ngài mở cửa, tìm soi thấy liền.

Ngân Hàng Thời Gian
"Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi, có chờ đợi ai . . ! "

Thập Giá Làm Thang
Câu chuyện được kể: Một hôm Chúa làm một lô thập giá, cây nào cũng to lớn nặng nề. Chúa nói với đoàn người đang theo Chúa:

Tu Tại Gia
"Thứ nhất thời tu tại gia 
 Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu... dòng"

[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com