Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Thái Hòa
Email Tác Giả
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Vũ Thái Hòa

Xuân Đến - Slideshow
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

08 Bài Thánh Ca Giáng Sinh - Slideshow (1513)
Gồm 4 bài Thánh Ca Quốc Tế, Lời Việt: Vũ Thái Hòa
và 4 bài Thánh Ca Giáng Sinh nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo Karaoke)

Toàn Bộ Tập Nhac Dân Ca VN Lời Thánh - Slideshow (1473)
Kính mời vào phần Nội dung Xem Vidéo và nghe Toàn Bộ các Ca khúc trong tập Nhạc Dân Ca VN lời Thánh của Vũ Thái Hòa
Với tiếng hát của : Các giọng nữ: Bùi Chu, Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ, Long Xuyên, Hà Nội, Buôn Mê, và Sài Gòn ...
PDF Xin mở file kèm...

...File kèm Attach file

Nhạc Dân Ca VN: Lý Con Sáo, Lời Thánh - Slideshow (1470)
TUYÊN XƯNG CHÚA
Nhạc Dân Ca VN Lý Con Sáo
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Hà Nội
(Trích trong tập: Nhạc Dân Ca VN Lời Thánh của Vũ Thái Hòa)
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung nghe nhạc và xem Vidéo)

...File kèm Attach file

Nhạc Dân Ca VN: Hái Hoa, Lời Thánh - Slideshow (1465)
HOAN HÔ CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Hái Hoa
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Long Xuyên
(Trích trong tập: Nhạc Dân Ca VN Lời Thánh của Vũ Thái Hòa)
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo)

...File kèm Attach file

Tuyên Xưng Chúa - nhạc dân ca VN lời Thánh - Slideshow Karaoke (1464)
Nhạc Dân Ca VN Lý Con Sáo (Huế)
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
(Trích tập: Nhạc Dân Ca VN Lời Thánh của Vũ Thái Hòa)
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Nhạc Dân Ca VN Qua Cầu Gió Bay - Lời Thánh - Slideshow (1460)
CON DÂNG VỀ CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Qua Cầu Gió Bay
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
(Trích trong tập: Nhạc Dân Ca VN Lời Thánh của Vũ Thái Hòa)
Tiếng hát: Giọng Nữ Nam Định
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo)
...File kèm Attach file

Tín Kính Chúa (Dân Ca VN - Lý Ngựa Ô) Lời Thánh: Vũ Thái Hòa - Slideshow (1454)
(Trích trong tập: Nhạc Dân Ca VN Lời Thánh)
Của Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Cần Thơ
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo)
...File kèm Attach file

Con Dâng Về Chúa - Slideshow (1446)
Nhạc Dân Ca VN: Qua Cầu Gió Bay
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Tung Hô Chúa Sống Lại - Thánh nhạc PDF
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm...)
...File kèm Attach file

Con Xin Vâng Theo Ý Cha - Thánh nhạc PDF
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm)

...File kèm Attach file

Tranh Trắng Đen (1) - Slideshow (1386)
(Gồm 30 Họa Phẩm)
của Họa sĩ Vũ Thái Hòa
Nhạc nền: Ngoại Quốc
Slideshow PPS: Uyên Uyên
(Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)
* Xin mời xem trang nhà của Họa Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa với hàng trăm tác phẩm Họa, Nhạc Nghệ thuật

Mình Nhìn Nhau Không Nói - Slideshow (1362)
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giao Linh
Slideshow PPS: Uyên Uyên
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung nghe nhạc và xem Vidéo)
...File kèm Attach file

Ca Xuân - Slideshow
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
Slideshow Karaoke: Jean Paul Vu
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Kính Mừng Maria - Thánh nhạc Karaoke
Lời Kính Kính Mừng
Nhạc: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Ngôi Lời Sẽ Đến - Thánh nhạc Karaoke
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Chúa đừng chấp tội con - Thánh nhạc PDF
Nhạc và lời Vũ Thái Hòa
Từ vực sâu, lửa hồng nung nấu con
Từ vực sâu , lửa hồng thiêu đốt con...
PDF (Xin mở file kèm...)
...File kèm Attach file

Tin Kính Chúa - Slideshow (1111)
Nhạc Dân Ca: Lý Ngựa Ô
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
PDF (Xin mở file kèm...)
(Bấm vào đây download xong rồi mở, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
* Xin mời bấm vào đây xem trang nhà của Họa Nhạc sĩ Vũ Thái Hòa với hàng trăm tác phẩm giá trị Nghệ thuật
...File kèm Attach file

Từ Vực Sâu - Slideshow (1008)
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
Slideshow Karaoke: Jean Paul Vu
PDF (Xin mở file kèm...)
(Bấm vào đây xem Vidéo nhạc phẩm: Từ Vực Sâu, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Xuân Đến - Slideshow Vidéo (939)

Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
Slideshow: Jean Paul Vu
(Bấm vào đây xem Vidéo nhạc phẩm: Xuân đến - Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 [1/8]
   dunglac@gmail.com