Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Văn Trung
Email Tác Giả

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Dịch Thuật và Lý Luận Dịch Thuật

Lục Châu Học

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Dịch Thuật và Lý Luận Dịch Thuật
Tôi đi vào đề tài này như thể một người phiêu lưu, đi đến đâu biết được gì thì nói nấy, vì đây là một vấn đề mới đối với tôi. Tôi đã viết lại lần thứ hai mấy chương tập đầu này, mà vẫn còn nhắc lại những điều đã nói. Đó là một khuyết điểm về bố cục, lập luận thiếu chặt chẽ. Xin bạn đọc coi đây là một bản sơ thảo, chỉ chụp photocopie, và mời gọi bạn đọc góp ý kiến.
Lục Châu Học
Góp phần phục hồi một mảng Văn Học Lục Tỉnh Miền Nam bị bỏ qua hay bị bỏ quên.
tranh bìa của Cát Đơn Sa
Bài Viết Của Nguyễn Văn Trung

Chung quanh chuyện dịch thuật: Thần, Thần Khí, Thánh Thần
Giáo sư Thanh Lãng nhận xét: "Các nhà tôn giáo Tàu và ta từ bốn, năm thế kỷ nay đã sử dụng từ "thần" để mà dịch từ La tinh spiritus, và Cố Chính Linh (Schlicklin) dịch là "có thần Chúa chuyển vận trên khắp nước."
Mời đọc và góp ý kiến về cuốn Dịch Thuật và Lý Luận Dịch Thuật với những suy tư sắc bén của giáo sư Nguyễn Văn Trung, đã từng gây chất xúc tác cho những tranh luận để cải tiến.

Dấu Chúa trong văn học VN cận đại và hiện đại (giới thiệu sách Dịch Thuật và Lý Luận Dịch Thuật)
Mời đọc và góp ý kiến về cuốn sách với những suy tư sắc bén của giáo sư Nguyễn Văn Trung, đã từng gây chất xúc tác cho những tranh luận để cải tiến.

Nhìn lại những chặng đường đã qua: Nhìn lại tư trào hiện sinh tại Miền Nam
“… Tôi cố gắng viết lại những gì tôi đã đọc đã thấy, để một ngày nào đó, thế hệ hôm nay và mai sau, dĩ nhiên chấp nhận hiện tại, và có những lựa chọn từ hiện tại, nhưng cũng buộc phải nghĩ lại quá khứ để có được những lựa chọn xác đáng…” ...File kèm Attach file

IV. Ông Phạm Công Thiện
“… nhiều khi nói cái gì không quan trọng bằng ai nói, ai nghe và chính quan hệ người viết, người đọc quyết định ý nghĩa điều nói viết ra …” ...File kèm Attach file

III. Nhìn nhận lại diện mạo một nền văn học
“… cần phải nhìn nhận lại dung mạo của một nền văn học phong phú và đa dạng hiện đang bị bụi thời đại phủ mờ nhưng lại thiếu những bàn tay chăm sóc đúng mực…” ...File kèm Attach file

II. Những lựa chọn căn bản
“… Ở cái thời độc tài, bạo động chia rẽ vì ai cũng cho mình nắm được chân lý toàn diện, thiết tưởng cần đề cao sự hoài nghi, phản kháng và gặp gỡ, trao đổi, đối thoại…” ...File kèm Attach file

Tha Thứ và Xin Tha Thứ
nhằm đóng góp phần của mình tiến tới một cái nhìn phong phú, sâu xa và khách quan hơn về thời đại của chúng ta. ...File kèm Attach file

Truyền thông dịch thuật liên bản
Gửi anh Đỗ Văn Hiếu - trường đhsp Hà nội   - Gs. Nguyễn Văn Trung

Ðưa tư tưởng văn học Việt Nam vào diễn đàn thế giới
Quân tử dùng dằn đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở, ở không xong. Ðó là thái độ chưa phải là ngụy tín;

Phương tiện truyền thông đại chúng, ngôn ngữ nói và viết
Sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi ở lại Việt Nam không lên tiếng công khai về thời cuộc cho đến ngày nay nhưng lại được yêu cầu phát biểu làm những phân tích có tính cách nội bộ về các đường lối chính sách, thậm chí về Đảng và tôn giáo, đặc biệt Công giáo và Phật giáo.

   dunglac@gmail.com