Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
ViVi
Email Tác Giả
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của ViVi

Tranh của ViVi: Ba Vua (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)

Giữa hào quang văn hiến (hội họa) - Between the cultured light

Thương Tiếc (hội họa)

Hòn Trống Mái - Sầm Sơn (hội họa)

Thị Mầu đi lễ Chùa (hội họa)
 

Trong Vườn Cây Dầu (hội họa)
 

Thánh Giuse (hội họa)
 

Hai sắc hoa ti-gôn (hội họa)
Mời vào gia trang họa sĩ Vi-Vi

Mẹ Việt Nam (hội họa)
 

Xuân Hòa Bình (hội họa)
 

Quan Thế Âm (hội họa)

Thánh Gia - Holy Family (hội họa)
Bức tranh mang màu sắc khung cảnh Việt Nam.

Mẹ Thái Bình (hội họa)
 

Đêm An Bình (hội họa)
All is calm
All is Bright

Giấy Bạc Bốc Hỏa (hội họa)
Sau cuộc cháy rừng tại California

Nụ Hôn Danh Dự (hội họa)
 

Mẹ La Vang (hội họa)
 

Sen Hồng Cánh Chuồn (hội họa)
 

Đức Mẹ Bồng Con - hội họa
"Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng." (Lc 2:19)

Hàm Tiếu (hội họa)

[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com