Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Mặc Trầm Cung
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Mặc Trầm Cung

Thi ca cầu nguyện số 96
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 1, 39 - 45), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 95
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 3, 10 - 18), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 94
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 3, 1 - 6), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 93
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 21, 25-28, 34-36), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 92
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Ga 18, 33b - 37), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 91
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 13, 24 - 32), qua các bài thơ:  ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 90
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 12, 38 - 44), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 89
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 12, 28b - 34), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 88
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 10, 46 – 52), qua các bài thơ:  ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 87
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 10, 35 - 45), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 86
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 10, 17-30), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 85
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 1, 26-38) & (Mc 10, 2-16), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Họp mặt Thi ca cầu nguyện lần 2 (2012)
Hằng năm vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8, bổn mạng của CLB Thi Ca Cầu Nguyện, các tác giả của TCCN lại có buổi Họp Mặt để trao đổi, rút kinh nghiệm sau một năm hoạt động và đưa ra những tiêu chí mới cho năm tới. ...File kèm Attach file

Đức tin và thi ca
Quá trình hình thành và diễn tiến trang TCCN hơn 1 năm qua được tốt đẹp đó chính là “ân sủng” của Thiên Chúa ban cho mỗi tác giả chúng con nói riêng và cho CLB TCCN nói chung, là một hồng ân cao vời mà chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn với những gì mà Ngài đã ban tặng cho chúng con.

Thi ca cầu nguyện số 84
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 9, 38-43.45.47-48), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện - Số đặc biệt
Nhân kỷ niệm 20 năm lãnh Thánh Chức Linh Mục của Cha Linh Hướng Phaolô Hoàng Kim Tốt, Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin cùng hiệp ý hiệp lòng với Cha TẠ ƠN CHÚA và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho Cha để cha tiếp tục Hiến Tế cuộc đời vì phần rỗi các linh hồn. Xem Slideshow ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 83
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 9, 29 - 36), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 82
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 8, 27 - 35), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 81
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 7, 31 - 37), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

Thi ca cầu nguyện số 80
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23), qua các bài thơ: ...File kèm Attach file

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/10]
   dunglac@gmail.com