Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đặng Xuân Thành, Lm.

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Mười đề tài Thần Học Luân Lý Kitô Giáo

Làm Phụ Nữ Để Yêu Chúa

Tiếng Gọi Yêu Thương

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Mười đề tài Thần Học Luân Lý Kitô Giáo

Từ những ghi nhận về tình trạng luân lý suy đồi tại Việt Nam nói chung và trong Giáo Hội Công Giáo Việt  Nam nói riêng (suy đồi trong giáo dục và kinh doanh, y tế và sự sống, tính dục và hôn nhân, quyền hành và chính trị…), thử đi tìm nguyên nhân. Không kể những nguyên nhân từ những ảnh hưởng của văn hoá và văn minh thời mới, phải kể đến tình trạng nhận thức sai lầm hay ít ra, chưa đầy đủ, về vai trò của luân lý và luân lý Kitô Giáo trong đời sống con người.

Làm Phụ Nữ Để Yêu Chúa

Lucienne Sallé là một trong số ít phụ nữ làm việc tại Hội Đồng Toà Thánh về giáo dân, từ 22 năm nay. Khi làm thành viên của phái đoàn Toà Thánh tham dự các hội nghị của Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, Bà khuyến khích các phụ nữ hãy cố gắng hài hoà cách khéo léo quyền lực và sự hiến thân của mình, trong các nền văn hoá khác nhau

Tiếng Gọi Yêu Thương
(30 bài suy niệm cho 30 ngày) 
Dịch giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành 
Tác giả: Anthony de Mello, dòng Tên
Nguyên tác: ‘Call to Love’ (Meditations)
Xuất bản: James R. Dolan, dòng Tên
Gujarat Sahitya Prakash, Anand, Ấn Độ
Bài Viết Của Đặng Xuân Thành, Lm.

Làm Phụ Nữ Để Yêu Chúa (giới thiệu sách)

Mời đọc "Làm Phụ Nữ Để Yêu Chúa"    Viết về những người phụ nữ có con tim "rất đàn bà" đã được tạo dựng để yêu thương. Tác giả là Lucienne Sallé, một trong số ít phụ nữ làm việc tại Hội Đồng Toà Thánh về giáo dân, từ 22 năm nay. Khi làm thành viên của phái đoàn Toà Thánh tham dự các hội nghị của Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, Bà khuyến khích các phụ nữ hãy cố gắng hài hoà cách khéo léo quyền lực và sự hiến thân của mình, trong các nền văn hoá khác nhau

   dunglac@gmail.com