Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Phạm Văn Tuệ, Lm.
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Phạm Văn Tuệ, Lm.

Lời Thầy là Thần Khí

Giữa sóng gió của thời đại, giữa những thử thách đức tin trong lòng Giáo hội, ta nhận ra: Chúa Giê-su vẫn ở với Giáo hội và vẫn thực hiện lời đoan hứa với thánh Phê-rô.

Lời Thầy Là Thần Khí (Tuần 2 TN A)
 

Lời Thầy Là Thần Khí (Tuần 1 TN A)
 

Lời Thầy Là Thần Khí - Lễ Hiển Linh & Tuần Sau Lễ Hiển Linh
 

Lời Thầy Là Thần Khí - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
 

Lời Thầy Là Thần Khí (Tuần Chúa Nhật IV Mùa Vọng)
 

Lời Thầy Là Thần Khí (Tuần Chúa Nhật III Mùa Vọng)
 

Lời Thầy Là Thần Khí (Tuần Chúa Nhật II Mùa Vọng)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa Nhật I Mùa Vọng)
 

VỀ NHÀ CHA

 RIP

 VỚI TÂM TÌNH PHÓ THÁC VÀ DÂNG HIẾN

Tổng Giáo Phận New Orleans,
Giáo xứ Thánh Lê thị Thành
Họ Đức Mẹ Lên Trời, Avondale, Louisiana
Bà Cố Trần Thị Phán và Tang Quyến, Gia Đình Linh Tông

 Trân Trọng Kính Báo:

Dung Lac Foundation
Để quật khởi và tiếp tục làm sống động sức sống Dũng Lạc do LM Anrê Trần Cao Tường sáng lập, DUNG LAC FOUNDATION (NGÂN QUỸ DŨNG LẠC) đã được thành lập hầu có thể hỗ trợ cho Mạng Lưới Dũng Lạc phát triển văn hóa và văn học Công Giáo theo tinh thần Việt. Theo tinh thần của Dũng Lạc, qũy sẽ được góp phần “Công giáo vào gia tài chung của Mẹ Việt Nam để xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức vươn lên…vừa hội nhập văn hóa vừa phải thăng tiến văn hóa.”

Thay vì phúng điếu hoặc đặt vòng hoa, chúng tôi xin quý vị dâng cúng vào ngân quỹ Dũng Lạc. Ngân phiếu xin đề: DUNG LAC FOUNDATION và gửi về địa chỉ: DUNG LAC FOUNDATION/ 1000 Westwood Dr./ Marrero, LA 70072. Xin cám ơn.

(504) 606-3132 hoặc (504) 472-7798

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 34C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 33C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 32C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 31C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 30C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 29C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 28C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 27C)
 

Lời Thầy là Thần Khí (Tuần Chúa nhật 26C)
 

[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com