Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Đinh Quang Thịnh, Lm.

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Ngày 31 Tháng 12

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."

Ngày 30 Tháng 12

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

Lễ Thánh Gia Thất

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!

Ngày 28 tháng 12 - Các Thánh Anh Hài

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi.

Ngày 27 tháng 12 - Thánh Gioan Tông Đồ

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. 12 Trước nhan thánh CHÚA, người công chính hãy vui mừng tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

Thánh Stephanô - Phó Tế Tử Đạo

Thời đó, ông Stê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân.

Ngày 25 Tháng 12 - Thánh Lễ Rạng Đông

Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 6 Trời xanh  tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Ngày 24 Tháng 12 - Lễ Giáng Sinh (Lễ Đêm)

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Hall.

Lễ Giáng Sinh (Lễ Vọng)

Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA. 17 Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở;bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang

Ngày 29 tháng 12

            Thánh Gioan nói : “Chúng ta nhận biết rằng ta biết Thiên Chúa : đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người…Hễ ai giữ Lời Người dạy, tình yêu của Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi

Hành Trình Đức Tin

Lễ Giáng Sinh được xem như ơn cứu độ của Thiên Chúa chỉ ban riêng cho dân Do Thái, nhưng qua biến cố Hiển Linh, mới thấy Thiên Chúa không chỉ thương riêng dân Ngài chọn, mà còn hướng dẫn muôn dân đến với Ngài, nói lên tính phổ quát của ơn cứu độ.

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Cũng Là Mẹ Hội Thánh

Cuối tuần Bát nhật lễ Chúa Giáng Sinh, Phụng Vụ (trước Vat.II) trong lịch sử như đã lúng túng lựa chọn ý nghĩa lễ Cắt Bì và lễ Đặt Tên. Nhưng sau Công Đồng Vat.II, lễ Mẹ Thiên Chúa đã được Đức Phao-lô VI đặt vào ngày 1 tháng 1, và gọi là ngày Thế Giới Hòa Bình.

Loài Người Phải Được Tái Sinh Trong Chúa Giêsu

Sứ giả Tin Mừng phải tự đặt mình trong tâm trạng của ngôn sứ Isaia, được Chúa sai đến với dân Ngài trong hoàn cảnh dân đang bị cảnh nô lệ dưới ách thống trị của đế quốc Babylon, đi loan báo Tin Mừng cho dân Chúa biết

Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể

Đức Giê-su là nhân vật lịch sử.  Ngài không phải là một ý tưởng, hay lý tưởng của nhân loại, như là “Thần Tài” hay “Thần Lành” trong các tôn giáo nhân gian ; Ngài cũng không phải là nhân vật thần thoại như “Con Rồng” hay “Tiên Ông” 

Sống Yêu Để Cứu Độ

Thiên Chúa là Tình Yêu (x IGa 4,8). Mà tình yêu thì siêu hình ai nào thấy được ! Do đó nhân loại chỉ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa khi Ngôi Hai làm người sống cùng, sống nhờ và sống vì, đã được biểu lộ trong gia đình Na-da-ret (x Lc 2,15-20).

Lời Chúa Mỗi Ngày Trong Tuần Từ 20/12/2010 đến 24/12/2010 - Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa

Đấng Giải Phóng Đích Thực ! (CN IV Mùa Vọng A)

Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng này, tâm hồn người tín hữu nào cũng nao nức hướng về niềm vui ơn cứu độ, mà Thiên Chúa bắt đầu thực hiện lời hứa từ ngày nguyên tổ loài người phạm Luật, như lời Ngài đe phạt con rắn : “Miêu duệ người phụ nữ sẽ đạp nát đầu mi, còn mi rình táp gót chân Ngài mà không nổi” (St 3,15 – Bản văn của NTT).

Tuần Sau CN III Mùa Vọng Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa

Đức Ki-tô Là Đấng Thanh Tẩy và Nâng Phẩm Giá Con Người

Trong Chúa nhật trước (2/Vọng/A), ông Gio-an Tẩy Gỉa kêu gọi mọi người hãy tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được Ngài dùng Thánh Thần và lửa thanh tẩy cho. Cuộc thanh tẩy ấy không phải chỉ là thanh tẩy tội lỗi, mà nhất là thanh tẩy niềm tin của con người mang danh “đạo gốc”, thuộc gốc tổ Adam, Eva, chứ không thuộc về gốc Giêsu-Maria.
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 [1/8]
   dunglac@gmail.com