Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn

Trần Văn Cảnh
  Tìm Kiếm  
   

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Mừng Năm Thánh 2010

Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình Giáo Xứ Việt Nam Paris

Giới thiệu tổng quát về một giáo xứ - Giáo Xứ Việt Nam Paris

Mục Vụ Xã Hội, Bác Ái Liên Đới, Giáo Xứ Việt Nam Paris trong 60 năm qua 1947-2007

Mục Vụ Văn Hóa ở Giáo Xứ Việt Nam Paris

Giáo Dục Con Cái

Dẫn Nhập vào Văn Hoá Gia Đình Việt Nam

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm

Mừng Năm Thánh 2010

Năm 2010 ghi dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam : 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa Ðàng Ngoài và Ðàng Trong (1659-2009), 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam (1960-2010). Trong chiều hướng nhìn lại quá khứ lịch sử ấy, để MỪNG NĂM THÁNH 2010, mời bạn đọc lùi về dĩ vãng, « XEM LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM », từ năm 1659. 

Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình Giáo Xứ Việt Nam Paris
Ðề cao phẩm giá hôn nhân và gia đình là đề tài khẩn thiết số một. Và để giải thích tại sao việc « Ðề cao phẩm giá hôn nhân và gia đình là đề tài khẩn thiết số một, các nghị phụ giải thích : « Sự lành mạnh của con người cũng như xã hội nhân loại và Kitô giáo liên kết chặt chẽ với tình trạng tốt đẹp của cộng đoàn hôn nhân và gia đình.
Giới thiệu tổng quát về một giáo xứ - Giáo Xứ Việt Nam Paris
Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam đang chuẩn bị cử hành NĂM THÁNH 2010. Ngày 30.11.2007, Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đưa ra một Ðề Án, theo đó, năm 2008 ba chủ đề sẽ được nghiên cứu về Giáo Hội mầu nhiệm, Giáo Hội hiệp thông và Giáo Hội sứ vụ. Nhân dịp này, chúng con xin đóng góp vài sự kiện và suy tư, có thể còn nông cạn sánh với đề cương được vạch ra, nhưng nếu có thể góp phần cách nào đó thì cũng vui rồi. Chúng con xin nói về « Ðời sống của một giáo xứ việt nam »
Mục Vụ Xã Hội, Bác Ái Liên Đới, Giáo Xứ Việt Nam Paris trong 60 năm qua 1947-2007
Vừa cá nhân vừa nghề nghiệp, vừa bác ái vừa liên đới, vừa chữa trị vừa tiên phòng. Ðó là chiều hướng mục vụ xã hội mà Giáo Xứ Việt Nam đã nhận biết và đem ra thực hiện, qua ba giai đoạn lịch sử với ba tên gọi khác nhau của giáo xứ : giai đoạn Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp 1947-1952, giai đoạn Tổ chức truyền giáo Việt Nam tại Pháp 1952-1977 và giai đoạn Giáo Xứ Việt Nam vùng Paris 1977 đến ngày nay.
Mục Vụ Văn Hóa ở Giáo Xứ Việt Nam Paris
Mục vụ nói chung và mục vụ văn hoá nói riêng là đề tài của một khoa nghiên cứu và giảng dậy : khoa mục vụ, hay đúng hơn khoa quản lý mục vụ.
[1] 1 2 [1/2]
Bài Viết Của  Trần Văn Cảnh
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Đã Phúc Âm Hóa Những Tinh Túy Văn Hóa Việt Nam
Hãy xác tín với các thánh Tử Đạo ngày xưa và với mọi người công giáo Việt Nam hôm nay rằng: Trung tín với Thiên Chúa cũng là trung tín với quê hương và dân tộc ».
Gia Đình Khuyết Tật Hạt Bảo Lộc, Đà Lạt Cùng Cử Hành Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Xứ Tân Thanh, Giáo phận Đà Lạt : 9 giờ sáng ngày thứ hai, 15/08/2011, trên 500 thành viên Gia Đình Khuyết Tật Hạt Bảo Lộc đã quy tụ về đây, để cùng cử hành thánh lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời với nhau.
Linh mục TRẦN CAO TƯỜNG là một giáo sĩ công giáo
Liên tiếp trong mấy ngày sau, nhiều nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu đã gởi lời chia buồn, tiễn biệt, tưởng niệm, phổ biến trên nhiều mạng lưới công giáo việt nam. Nhiều người đã đặt câu hỏi linh mục TRẦN CAO TƯỜNG là ai ?
''Thưở Ấy Bên Mẹ La Vang'': Thi Hứng Thủy Chung Năm Thánh 2010 Của Cung Chi

Ảnh của Tâm Duy, Lm
« Thuở ấy,… Bên Mẹ Lavang » là hai bài thơ khác giới thiệu một thi hứng thủy chung về Giáo Hội Việt Nam của Cung Chi, nhân dịp cử hành Năm Thánh 2010, nhìn về « thuở ấy », quãng đường lịch sử gần 500 năm truyền giáo

Hai Đức Tổng Giám Mục André VINGT-TROIS và Phêrô NGUYỄN VĂN NHƠN Cử hành Năm Thánh 2010 với các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp
Thánh lễ ngày chúa nhật 04/07/2010 cử hành tại Nhà Thờ Notre-Dame de Paris hoàn toàn hướng về Năm Thánh 2010, do ĐHY André VINGT-TROIS chủ tế và ĐTGM Phêrô NGUYỄN VĂN NHƠN cùng đồng tế.
Bài 13: Đào Tạo Đội Ngũ Tông Đồ Giáo Dân
Qua sắc chỉ « Super Cathedram » ngày 09/09/1659, Tòa Thánh đã trao cho các Giám mục Đại diện Tông Tòa sứ mệnh truyền giáo tại Đàng Trong và Đàng Ngoài. Để thực hiện sứ mệnh này, công việc quan trọng nhất đã được rõ rệt xác định là việc quản trị các địa phận truyền giáo và việc đào tạo giáo sỹ địa phương.

Bài đã đăng: ----
Bài 12: Thành lập Dòng Mến Thánh Giá năm 1670
Song song với những công việc truyền giáo, thiết lập và xây dựng các giáo phận, đào tạo hàng giáo sỹ địa phương và phát triển các hoạt động mục vụ, Hai Đức Cha Pallu và Lambert đã cùng với các thừa sai khác thực hiện một công trình khác rất quan trọng cho Giáo Hội Việt Nam. Đó là việc thành lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá.

Bài đã đăng: ----
Mời đọc sách: Đức Cha Lambert de Lamotte (do Lm. Bénigne Vachet, MEP) - Cao Kỳ Hương (dịch)
Bài 11: Thành lập chủng viện đào tạo hàng giáo sĩ Việt Nam
Sứ mệnh căn bản mà Tòa Thánh đã ủy nhiệm cho các Giám Mục Ðại Diện Tông Tòa thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris là thiết lập hàng giáo sĩ địa phương.

Bài đã đăng: ----
Tết Cao Niên Việt Nam Paris
Paris. Chúa nhật 28/02/2010, Nhóm Chuyên gia, một trong 5 ngành Liên Đới Nghề Nghiệp, đã tổ chức TẾT CAO NIÊN cho các bậc bô lão. Trên dưới khoảng 160 vị cao niên đã đến tham dự.
Bài 10: Thành lập và tổ chức 17 Giáo Phận Tông Tòa, từ 1659 đến 1959
Trong chỉ thị Super cathedram, ban hành ngày 09.09.1659, đặt để hai Đức Cha Pallu và Lambert làm giám mục tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong, Đức Thánh Cha Alexandre VII đã đặc biệt tin tưởng các ngài và đã ban cho các ngài nhiều quyền hạn.

Bài đã đăng: ----
Người phụ nữ trẻ Việt Nam hôm nay mong muốn gì?
Bài thuyết trình trong Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại lần thứ hai, do Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ tổ chức về chủ đề : Phụ nữ trong sinh họat văn hoá, từ chiều thứ sáu ngày 28 tháng 08 năm 2009 đến sáng thứ hai ngày 31 tháng 08 năm 2009
Bài 9: Tổ chức Công Đồng xây dựng chương trình truyền giáo ở Ayuthia năm 1664
Được bổ nhiệm làm giám mục tông tòa ở Đàng Ngoài và Đàng Trong, hai đức cha François Pallu và Pierre Lambert de la Motte, kẻ trước người sau, cùng với một số cộng sự viên, đã lên đường đi nhận giáo phận.

Những bài đã đăng: ...
Lễ Tạ Ơn, mừng thượng thọ 90 Thi sĩ Vân Uyên
Paris, chủ nhật 07/02/2010, các con cháu của thi sĩ Vân Uyên đã mời gia đình và thân hữu đến dự Lễ Tạ Ơn, mừng thượng thọ cửu tuần của ông.
Thơ của Vân Uyên viết về gì ?
Đây là bài thứ ba viết để chúc mừng thượng thọ 90 của thi sĩ Vân Uyên Nguyễn Văn Ái. Your browser may not support display of this image.
Bài 8: Thời kỳ Tông Tòa, 1659-1960, xây nền phát triển Giáo Hội
Trong lịch sử việt nam, thời kỳ Tông Tòa trải dài trên 5 giai đoạn : Trịnh Nguyễn phân tranh (1570-1786), Tây Sơn (1786-1802), Nhà Nguyễn (1802-1884), Bảo hộ Pháp (1884-1954), Quốc Cộng Nam Bắc (1954-1975).
Duyên tình nào đã khiến Vân Uyên làm thơ ?

Vân Uyên, bút hiệu của Bác sĩ Nguyễn Văn Ái, có nghĩa là tình yêu trên Trời. Từ ngày đổi đời, lầy bút hiệu Vân Uyên làm thơ, THƠ là lẽ sống chính yếu của Vân Uyên và TÌNH là trọng tâm của thơ Vân Uyên. Nhưng duyên tình nào đã khiến Vân Uyên làm thơ? Theo lời kể và qua thơ Vân Uyên, bốn duyên tình đã đưa ông làm thơ.

Vân Uyên là bút hiệu của ai, có ý nghĩa gì ?
Bác sĩ Nguyễn Văn Ái là người của chính trị, xã hội Việt Nam. Thi sĩ Vân Uyên là người của văn học công giáo Việt Nam. Nhưng cũng chính sinh viên y khoa và bác sĩ trẻ Nguyễn văn Ái đã góp phần thành lập và là một trong ba chủ tịch Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại Pháp, tiền thân của giáo xứ vào những năm 40.
Noi gương các cha Dòng Tên thời Bảo Trợ 1615-1659 , chương trình truyền giáo hiện nay nên tựa vào hàng giáo sĩ truyền giáo trách nhiệm (bài 7)

Dự án truyền giáo này có mục tiêu nhiều tham vọng, là làm lớn mạnh giáo hội hơn nữa, với một lớp giáo hữu chẳng những có tinh thần hiệp nhất, yêu thương và can trường tuyên xưng đức tin, mà còn có tinh thần truyền giáo nữa. Đó là điều mà HĐGMVN đã nhiều lần công bố vào dịp Năm Thánh 2010.

Giáo hội Việt Nam đã phát triển thế nào qua 477 năm lịch sử truyền giáo của mình, 1533-2010 ?

Bài nói chuyện với các linh mục và tu sĩ Việt Nam

Ngày thứ ba, 30.06.2009, trong Đại Hội VIII, của Hội Liên Tu sĩ Việt Nam tại Pháp từ 29/06 đến 01/07/2009, tại GXVN Paris

Chứng từ ơn gọi, bài 7 : Những đức tính tự nhiên của người tận hiến.

Chị Têrêsa Phương Mai, Trinh Nữ Tận Hiến , nói chuyện với cộng đoàn về đề tài : « Những đức tính tự nhiên của người tận hiến ».  ...Xin mở file PDF kèm Attach file

...Xin mở file kèm Attach file
[1] 1 2 3 4 5 [1/5]

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Bài Viết Của
Trần Văn Cảnh
Bản Tin Dũng Lạc 11 (tháng 1 năm 2009): Giáo Hội Việt Nam Thời Bảo Hộ 1533-1659
Nhóm Chuyên gia công giáo Paris họp mặt hàng năm ngày 04/01/2009
Họ là ai? Bài thơ về những anh hùng tử đạo
Chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2010
Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh Nói về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
GM Nguyễn Văn Sang nói về Giáo Hội Việt Nam
Tài liệu về Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris
Việc Của Giáo Hoàng, Việc Của Tổng Thống
Một cách cư xử với tôn giáo của một chính phủ đời
ĐHY Phạm Minh Mẫn nói chuyện về việc «Cử hành Năm Thánh 2010» với CĐCG Việt Nam tại Paris
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế và nói chuyện với giới trẻ công giáo Paris chủ nhật 01/06/2008
Liên đới nghề nghiệp
Chứng từ của ba phó tế vĩnh viễn tại giáo xứ VN Paris
Những thách đố cho các gia đình Việt Nam trong xã hội Pháp hiện nay
Công trình mục vụ của hai Ðức cha Lambert và Pallu (Thừa Sai Hải Ngoại Paris, 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam (bài 7)
Thừa Sai Hải Ngoại Paris: 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam (bài 6)
Thừa Sai Hải Ngoại Paris - 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam (bài 4)
Thừa Sai Hải Ngoại Paris: 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam (bài 5)
Thừa Sai Hải Ngoại Paris: 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam (bài 3)
Thừa Sai Hải Ngoại Paris: 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam (bài 2)
Thừa Sai Hải Ngoại Paris: 350 năm xây dựng Giáo Hội Việt Nam
Mục Vụ Văn Hóa tại giáo xứ Việt Nam Paris (giới thiệu tập tài liệu)
30 năm hành trình đức tin của các cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Pháp 1976-2006 (bài 4)
30 năm hành trình đức tin của các cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Pháp 1976-2006 (bài 3)
30 năm hành trình đức tin của các cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Pháp 1976-2006 (bài 2)
Tủ Sách Dũng Lạc: Sách Mới Cập Nhật

Thiên Chúa đang chờ bạn - Nguyên tác: GOD AWAITS YOU
Một bệnh nhân có lần được hỏi :
-  Tại sao anh không xin Thiên Chúa chữa anh khỏi bệnh?
Anh đáp :
-   Trước hết, tôi tin rằng Thiên Chúa đầy tình thương không để tôi đau bệnh nếu điều đó không phải là điều tốt nhất cho tôi.
 Thứ đến thật là sai điều lầm khi muốn cho ý tôi thực hiện hơn là ý Chúa.
 Thứ ba, tại sao tôi lại xin Thiên Chúa đầy lòng quảng đại yêu thương và giầu có ban cho một sự bé nhỏ như vậy?

Phaolô, vị thánh của mọi thời - Mai Tá
“Thánh PhaoLô đơn giản chỉ là khuôn mặt đầy thảm-hại nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao nhất trong lịch sử Tây phương” (Robert Orlando, nhà làm phim nói về cuốn phim tài liệu mới của ông mang tựa đề:“Thánh PhaoLô: di cảo lịch sử vĩ đại chưa từng có)

Chén cuộc đời - Phỏng dịch: Lm. Dominic Thuần, SSS
Trong cuốn sách này, tôi muốn thuật lại câu chuyện về “chiếc chén”, đó không nguyên chỉ là câu chuyện của riêng tôi, mà còn là câu chuyện về cuộc đời của mọi người.

Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh - Vũ Văn An
Nhận thấy đây là một tài liệu học tập quí giá, quân bình và trung thực của các nhà thần học Công Giáo và Thệ Phản về một chủ đề hết sức nhậy cảm xưa nay, thường được coi là cản trở mạnh mẽ nhất đối với cuộc hợp nhất các giáo hội Kitô Giáo, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày nội dung tác phẩm trên.

Chuyện Phiếm Đạo Đời Tập VI - Trần Ngọc Mười Hai
Mỗi khi kết thúc bất cứ chuyện phiếm nào, tác giả Trần Ngọc Mười Hai vẫn thường tóm tắt lập trường của mình bằng một đôi câu bỏ nhỏ khá thú vị và thấm thía, như: Trần Ngọc Mười Hai vẫn nhắn bạn và nhắn tôi những điều tựa như thế, hoặc: Trần Ngọc Mười Hai vẫn cứ thương và cứ nhớ hết mọi người, trong Đạo ngoài đời, hoặc Trần Ngọc Mười Hai nhiều lúc vẫn muốn hát vì hát là nhân đôi lời nguyện cầu ở bất cứ đâu, vv…

   dunglac@gmail.com