Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
Email Tác Giả

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Kitô Giáo Và Các Tôn Giáo

Tình Yêu, Gia Đình Và Hội Nhập

Giêsu-Kitô

Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo Hội

Tiếp Cận Tư Tưởng Việt Nam và vấn đề Triết Học

Văn hiến, nền tảng của minh triết minh giải quyển một Lĩnh Nam Chích Quái

Nhớ Nguồn

Tông huấn Christifideles Laici

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Kitô Giáo Và Các Tôn Giáo

Bản dịch từ bản pháp văn « le christianisme et les religions » do Centurion - Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1997. Xuất bản với giấp phép của Đức TGM Joseph Doré  « Les Éditions du Cerf »

Tình Yêu, Gia Đình Và Hội Nhập

Tuyển tập « Tình Yêu, Gia Đình và Hội Nhập » là tổng hợp các giáo trình, các tham luận và tài liệu tham khảo cho chương trình Đại Học Hè khóa V và VI, Tuần Lễ Xã Hội kỳ III và IV (năm 2001 Nancy, Pháp và năm 2002 Oslo, Na Uy ) do Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn-Trường-Tộ tổ chức.

Giêsu-Kitô
Đã từ lâu nhiều Kitô-hữu có cảm tưởng là khi nói mình tin Thiên Chúa tức là đã diễn tả được điều thiết yếu về đức tin của mình. Nhưng sự thể đã thay đổi.
Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo Hội
Khi Hồng Y Suenens viết cuốn Une nouvelle Pentecôte? (Một Lễ Hiện Xuống mới? ), thì dấu chấm hỏi đằng cuối tựa đề này muốn nhắc rằng Phong Trào Canh Tân trong Chúa Thánh Thần không phải là một phong trào nào đó bất kỳ trong Giáo Hội, nhưng đây là Giáo Hội đang chuyển mình.

Như thế thì hy vọng mà Phong Trào Canh Tân đem lại cho Giáo hội là gì, khi Giáo Hội trong toàn bộ vốn là đoàn sủng? Cái gì đang kềm hãm đà tiến của phong trào này? Chúng ta sẽ tìm được các giải đáp cho những câu hỏi ấy trong tác phẩm L’Esprit-Saint, souffle vital de L’Église (Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo Hội).
Tiếp Cận Tư Tưởng Việt Nam và vấn đề Triết Học
"Cái danh từ học cũ chẳng phải là cái đồ để đánh cắp áo mũ cân đai đâu? Cái danh từ học mới chẳng phải là cái mồi để hót gạt mề đay kim-khánh đâu...!"
[1] 1 2 [1/2]
Bài Viết Của Nguyễn Đăng Trúc, Gs.

Mời đọc: Thánh Thần, Hơi Thở Sống Động Của Giáo Hội

Nội dung các trang sách này và được xếp làm Tài liệu ở Malines số 3, trong loạt tài liệu về Canh Tân trong Thánh Thần và những mối tương quan nhân loại ở giữa lòng thế giới.

Trong Chúa Thánh Thần, cùng với Mẹ Maria (bài của Hồng y Suenens)

Chúa yêu thương chúng ta trước, và điều đó chi phối tất cả sinh lực của tâm hồn chúng ta. Trong mối tương giao đó, chúng ta không đi bước trước để khởi xướng.

Kitô giáo và các tôn giáo: Chương 4 - Kết Luận

Là đối thoại của Hội Thánh, đối thoại có căn nguồn, mẫu mực và cứu cánh trong Chúa Ba Ngôi Cực thánh. Đối thoại biểu lộ và làm hiện thực sứ mạng của Ngôi Lời vĩnh cửu và của Chúa Thánh Thần trong công việc thực hiện Chương trình cứu độ.

Xem Bài đã đăng

Trong Chúa Kitô, Giáo hội cầu nguyện Lạy cha chúng con

Khi nói đến Kinh Lạy Cha, các nhà thần học, các nhà giải thích Kinh thánh thường nhắc lại câu nói bất hủ của Tertulianô : "Kinh lạy cha chúng con là một bảng tóm lược tất cả Phúc âm".

Kitô giáo và các tôn giáo: Chương 3 - Một vài hệ luận cho nền thần học về các tôn giáo

Một khi đã nghiên cứu khởi nguồn sự cứu độ nơi Chúa Cha, việc trung gian phổ quát nơi Đức Kitô, tính phổ quát nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chức năng của Hội Thánh trong việc cứu độ mọi người, bây giờ chúng ta có được những yếu tố để phác họa một nền thần học các tôn giáo.

Xem Bài đã đăng

Kitô giáo và các tôn giáo: Chương 2 - Những tiền đề thần học nền tảng

27- Phần đặt vấn đề (status quaestionis) trên đây cho thấy những lối tiếp cận khác nhau của thần học các tôn giáo và giá trị cứu độ của các tôn giáo ấy phần lớn lệ thuộc như thế nào vào điều mà người ta suy nghĩ về ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa Cha

Xem Bài đã đăng

Kitô giáo và các tôn giáo: Chương 1 - Thần học các tôn giáo

Thần học về các tôn giáo chưa đưa ra một qui chế về tri thức học nhất định. Đó chính là một trong những lý do chủ yếu của cuộc tranh luận hiện nay.

Xem Bài đã đăng

Kitô giáo và các tôn giáo : Dẫn Nhập

Vấn đề về các mối tương quan giữa các tôn giáo ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều sự kiện khác nhau đem lại cho vấn đề nầy một tầm mức có tính cách thời sự.

Xem Bài đã đăng

Kitô giáo và các tôn giáo : Lời Tựa

Bản dịch từ bản pháp văn « le christianisme et les religions » do Centurion - Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1997. Xuất bản với giấp phép của Đức TGM Joseph Doré  « Les Éditions du Cerf »


Xem Bài đã đăng

Hội đồng Giáo hoàng "Công lý và Hoà bình" : Nhân quyền và Giáo hội - Những suy tư lịch sử và thần học

Trình bày trong cuộc Hội thảo quốc tế do Hội đồng Giáo hoàng "Công lý và Hoà bình" Tổ chức tại Rôma, từ ngày 14 đến 16.11.1988

Người Giáo dân trong Cộng đồng Dân Chúa và khía cạnh trần thế của Giáo hội

Thời gian - vĩnh cửu, đời-đạo, tu-tục, và rồi giáo dân-giáo sĩ..., từ nơi tâm thức sâu kín của con người đến sự thể diễn ra thành tập tục, nếp sống và ngay cả cơ chế điều hành xã hội, hai yếu tố nầy được cảm nhận như hai cảnh giới khác nhau, đôi khi xung khắc nhưng lại cần có nhau.

Vinh danh Kitô-hữu tiên phong dấn thân thăng tiến phẩm giá con người: Tưởng niệm Đ.Ô. Philipphê Trần Văn Hoài

Một cuộc chiến lội dòng nước ngược cho tự do của một con người không ngại những rủi ro bất ngờ, những giới hạn rất ‘con người’ mà cá nhân mình khó tránh khỏi, những e dè hay hiểu lầm của “thiên hạ”…, ...Xin mở file PDF kèm Attach file

...File kèm Attach file

Ngày Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại

Chủ đề về Người Phụ Nữ Việt Nam. Địa điểm : Maison Notre-Dame du Chant d'Oiseau, 3-A, Av. des Franciscains, 1150-Bruxelles. Từ 8 giờ 30 sáng thứ bảy 28 đến tối chủ nhật ngày 30 tháng 08 năm 2009

CD (PDF) các tác phẩm của GS Nguyễn-Văn-Thành

Sau gần một năm làm việc, TTVH Nguyễn-Trường-Tộ đã tập hợp hầu như  toàn bộ công trình sáng tác của GS Thành, và đã phối trí, phân loại tài liệu theo những đề mục khác nhau.

Tôn giáo và lợi dụng tôn giáo
Vốn tự bản chất, sứ điệp văn hóa đâu phải để làm đẹp lòng dư luận, ngay cả của đa số, và chân lý đâu phải là kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến!

Kiều của Nguyễn Du (1766-1820), một gia sản văn hóa nhân loại

Vĩ nhân không chỉ là người nắm bắt thời đại bằng tư duy của mình, mà còn giúp con ngời nơi cõi nầy đụng chạm đến vô tận.

  thế tự căn nét siêu việt trong tác phẩm và nơi cuộc sống người ấy cống hiến một tấm gương soi dẫn mọi thời đại, mỗi một người trong toàn thể nhân loại.

Nội dung thiết yếu và tối thượng của văn hóa

Xuyên qua những hình ảnh rất linh động, cuốn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân vào cuối thế kỷ16 phác họa những ý nghĩa nhân tính mà, trong mỗi gây phút, bất cứ nơi đâu, mỗi người trong chúng ta có thể tiền kiến và thực hiện ngay trong cuộc sống của mình.

------

Mời đọc toàn tập 30 cuốn sách của Gs, Kim Định

Trùng Phùng Đạo Nội

Đạo Trường Chung Cho Đông Á

Triết Lý Cái Đình

Cơ Cấu Việt Nho

Triết Lý Giáo Dục

Việt Lý Tố Nguyên

Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc

Hiến Chương Giáo Dục

Lạc Thư Minh Triết

Tinh Hoa Ngũ Điển

Cẩm Nang Triết Việt

Vũ Trụ Nhân Linh

Định Hướng Văn Học

Cửa Khổng

Loa Thành Đồ Thuyết

Hùng Việt Sử Ca

Những Dị Biệt giữa hai nền Triết Lý Đông Tây

Việt Triết Nhập Môn

Nhân Chủ

Văn Lang Vũ Bộ

Tâm Tư hay là Khoa Siêu lý của Viễn Đông

Thái Bình Minh Triết I

Thái Bình Minh Triết II

Hưng Việt

Gốc Rễ Triết Việt

Hồn Nước với Lễ Gia Tiên

Sứ Điệp Trống Đồng

Kinh Hùng Khải Triết

Dịch Kinh Linh Thể

Chữ Thời

Ngày gặp gỡ văn hóa thường niên Việt Nam hải ngoại: lần đầu tiên được tổ chức tại Bruxelles , tháng 08 năm 2008

Trên 60 người từ các quốc gia Âu châu và hàng chục người trong các đoàn thể văn hóa và các cộng đồng người Việt hải ngoại tại Vương quốc Bỉ [ với tư cách cá nhân hoặc đại diện các hiệp hội văn hóa và cồng đồng] đã tham dự NGÀY GẶP GỠ VĂN HÓA THƯỜNG NIÊN VIỆT NAM HẢI NGOẠI lần đầu tiên nầy.

Dự Án 01, Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ
Để khỏi bị phân tán mỗi ngày một nhiều hơn và để có thể đóng góp phần mình cho sinh họat văn hóa, người Việt hải ngoại cần phải họp lực với nhau để bảo vệ và phát huy một «NỀN VĂN HÓA LÀM NGƯỜI VN».

Dự Án 02: Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ
Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại là một hình thức sinh hoạt văn hóa qui mô của người Việt Hải Ngoại nhằm :

[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com