Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Mi Trầm, Lm.

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lương Thực Trường Sinh (Tập 2)

Lương Thực Trường Sinh (Tập 1)

Sống Thánh Lễ

Lời Ngài Là Sức Sống (Suy niệm Lời Chúa Ngày thường Năm I, II)

Lời Ngài Là Sức Sống (Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật A,B,C)

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Lương Thực Trường Sinh (Tập 2)

Gồm những bài chia sẻ Lời Chúa các Chúa nhật (năm A, B, C) từ Chúa nhật 10 đến Chúa nhật 34 thường niên, và các ngày thường trong tuần. 

Mời đọc: Lương Thực Hằng Ngày (tập 1) : gồm những bài chia sẻ Lời Chúa các Chúa Nhật (năm A, B, C) Mùa Vọng và Giáng Sinh, Mùa Chay và Phục Sinh, các Chúa nhật mùa Thường Niên từ 1-9; và các Ngày trong Tuần các Chúa nhật trên

Lương Thực Trường Sinh (Tập 1)

Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống (Ga 6:63)

Sống Thánh Lễ
Lm. Mi Trầm và Lm. Trần Hữu Thành soạn. Một bản tóm lược giản đơn. Thánh Philip Nêri thường nói: “Với lời cầu nguyện, chúng ta xin Chúa ban ơn, nhưng trong thánh lễ, chúng ta bắt Chúa phải ban ơn.”

Lời Ngài Là Sức Sống (Suy niệm Lời Chúa Ngày thường Năm I, II)

Đây chỉ là những gợi ý các đề tài lời Chúa mỗi ngày. Chắc còn rất nhiều sai sót. Rất cám ơn về những góp ý.

Lm. Mi Trầm (Giáo phận Nha Trang)

Lời Ngài Là Sức Sống (Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật A,B,C)

Đây chỉ là những gợi ý các đề tài lời Chúa mỗi ngày. Chắc còn rất nhiều sai sót. Rất cám ơn về những góp ý.

Lm. Mi Trầm (Giáo phận Nha Trang)

Bài Viết Của Mi Trầm, Lm.

Các Con - Thánh nhạc Video
CN 2 PS - A
(Ga 20, 22-23)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Ai Kính Sợ Chúa - Thánh nhạc Karaoke
(CN 4 MC - A)
Sáng tác: Lm Mi Tréâm
Tiếng hát: Quốc Triều
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Ai Uống Nước - Thanh nhạc Karaoke
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Nữ Tu Ái Liên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Người Ta Sống - Thánh nhạc Karaoke
(CN 1 A Mùa Chay)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Quốc Triều
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Thực hiện Ý Cha - Thánh nhạc Karaoke
(CN 9 QN - A)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anka
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Tìm Nước Thiên Chúa - Thánh nhạc Karaoke
CN 8 TN - A
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Trọn Lành - Thánh nhạc Karaoke
(CN 7 TN - A)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Quốc Triều
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Có Thì Nói Có - Thánh nhạc Karaoke
(CN 6 TN - A)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát Nt Ái Liên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
Nghe nhạc Mp3

...File kèm Attach file

Ngày Đó - Thánh nhạc Karaoke
(CN 4 TN - A)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anka
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Hãy Sám Hối - Thánh nhạc Karaoke
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Quốc Triều
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Tôi Đã Thấy - Thánh nhạc Karaoke
Sáng tác: LM Mi Trầm
Tiếng hát: Nt Ái Liên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Các Tầng Trời - Thánh nhạc Karaoke
Chúa Nhật 1 Năm A
Sáng tác: Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Họ Mở Kho Tàng - Thánh nhạc Karaoke

CN Lễ Ba Vua A
Sáng tác: Lm. Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)

(Bấm vào đây download xong rồi mở, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Hãy Thức Dậy - Thánh nhạc Karaoke

CN Lễ Thánh Gia Thất A
Sáng tác: Lm. Mi Trầm
Tiếng hát: Anka
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)

(Bấm vào đây download xong rồi mở, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Nầy Đây Trinh Nữ - Thánh nhạc Karaoke

CN Mùa Vọng 4 A
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Bấm vào đây download xong rồi mở, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)
...File kèm Attach file

Cái Rìu - Thánh nhạc Karaoke
(CN 2 MV - A)
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
Karaoke: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy)

...File kèm Attach file

Hãy Dọn Đường - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Lm Mi Trâm
Tiếng hát: Ngọc Dũng, Thu Trang
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Trong Rừng Sâu - Thánh nhạc Mp3
(Mùa Vọng 2)
Sáng tác: LM Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Trời Cao - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Duy Hân
Tiếng hát: Anh Nguyên
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Hãy Sẵn Sàng - Thánh nhạc Mp3
Sáng tác: Lm Mi Trầm
Tiếng hát: Anh Nguyên
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

[1] 1 2 3 4 5 [1/5]
   dunglac@gmail.com