Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
CLB Thánh Nhạc
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của CLB Thánh Nhạc

Con Nay Sẽ Lấy Gì - Thánh nhạc Karaoke
Nhạc và lời: Kim Long
Tiếng hát: Học Viên NT Năm 2010
Điều khiển: Quốc Đạt
(Bấm vào đây download xong rồi mở)

CLB Thánh Nhạc (tập 3) - Thánh nhạc PDF
MLDL Hân hạnh giới thiệu
CLB THÁNH NHẠC (tập 3)
20 BÀI THÁNH CA ĐÃ ĐƯỢC IMPRIMATUR CỦA UBTN/HĐGM/VN
Các tác giả :
THIÊN UYÊN, TRẦN HÒA YÊN, THANH ĐẠT, MINH PHƯƠNG, TƯỜNG VY, THIÊN PHÁT, BÙI NINH, HƯƠNG ĐAN, LM HUY HOÀNG, THẢO SƯƠNG, MI TRẦM, BẠCH VÂN, BẠCH QUỲNH và GM NGUYỄN VĂN HÒA.
(Xin mời vào phần Nội Dung download PDF toàn tập CLB THÁNH NHẠC tập 3)
                      Mời vào gia trang Câu Lạc Bộ Thánh Nhạc

CLB Thánh Nhạc (tập 2) - Thánh Nhạc

MLDL Hân hạnh giới thiệu
CLB THÁNH NHẠC tập 2
20 BÀI THÁNH CA ĐÃ ĐƯỢC IMPRIMATUR CỦA UBTN/HĐGM/VN
Các tác giả :
NGỌC LINH, TƯỜNG VY, HOÀNG TRUNG, MI TRẦM, LM BÙI NINH, THIÊN PHÁT, LIAN, THANH LÊ, NT THIÊN UYÊN.
(Xin mời vào phần Nội Dung download PDF toàn tập và xem thư nhắn gửi các Nhạc sĩ sáng tác Thánh ca của LM Mi Trầm (trưởng CLB Thánh Nhạc - Trực thuộc Ủy ban Thánh Nhạc /HĐGM/VN) ) 

CLB Thánh Nhạc (tập 1) - Thánh nhạc
MLDL Hân hạnh giới thiệu
CLB THÁNH NHẠC tập 1
20 BÀI THÁNH CA ĐÃ ĐƯỢC IMPRIMATUR CỦA UBTN/HĐGM/VN
Các tác giả :
ĐĂNG QUANG, BẠCH QUỲNH, LM HUY HOÀNG, Nt HOÀNG PHƯƠNG, P. BẠCH VÂN và HƯƠNG ĐAN.
(Xin mời vào phần Nội Dung download PDF toàn tập )

   dunglac@gmail.com