Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Đình Hiếu
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Hoàng Đình Hiếu

Tài liệu sử: Người vàng ngửa mặt

Chuyện ngoại giao với Trung quốc xưa và nay, hỏi mấy ai đã làm được như Phùng Khắc Khoan?

Ba mươi năm lịch sử người Công giáo giáo phận Vinh dưới ngòi bút của linh mục Trương Bá Cần
Đọc kỹ phần đề cương nầy, có lẽ ai cũng nhận thấy đây là một phương án viết lịch sử có tiền đề!

Ai nỡ nhằm chỗ eo mà thắt !

Trong qúa trình lịch sử của từng quốc gia cũng như trong cuộc sống của người trưởng thành, có thể nói phải bấc đắc dĩ lắm mới có sự chia tay, đoạn tình, phân ly.

Về một trường hợp tiếp cận văn hóa trước năm 1975
Lời nói đầu: Đây là sự thật về một trường hợp tiếp cận văn hóa xảy ra trước năm 1975. Vấn đề nay xét ra không thuộc về cá nhân.

Hồ Quý Ly và Chế Độ Chính Trị Pháp Quyền
Trong hơn 30 năm phục vụ nhà Trần và 7 năm đứng đầu bá quan văn võ của nhà Hồ, Hồ Qúy Ly đã đưa ra hàng loạt những chủ trương cải cách trọng đại.  Mỗi chủ trương của ông đều có ý nghĩa sâu sắc và được thực hiện một cách quyết liệt.

Qua truông nhà Hồ
Thương em anh cũng muốn vô,
Sợ Truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn, 
Truông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm.

Có điều gì khác nhau giữa Phan Đình Phùng và Đoàn Chí Tuân trong quan điểm cần vương?
Lời nói đầu: Viết về những nhà chí sĩ như quan Ngự sử Phan Đình Phùng, Bạch Xỉ Đoàn Chí Tuân, chúng tôi không thể thêm gì vào bảng công trạng mà lịch sử đã tuyên dương.

Tiếng Trống Đăng Văn
Ngày xưa tại kinh thành Huế, bên trong cửa Thượng Tứ, có một tòa nhà lớn mà dân chúng quen gọi là Tam Tòa.  Trước năm 1975, Tam Tòa là Pháp đình Thượng thẩm của Miền Trung Việt Nam.

Lũy nát sau Chinh Chiến
Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn xảy ra giữa thế kỷ 17 đã đi vào lịch sử.  Tất cả những nhân vật chủ chốt, những sự kiện, những công trình phục vụ cho cuộc chiến ấy đã được nói đến...(xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

Những Chiến sĩ cần vương cô đơn
Đối với sinh mệnh quốc gia, khi mọi sự đã lui vào dĩ vãng, thì cuối cùng lịch sử còn lưu lại được hai thực tại nổi bật nhất, ấy là sự xây dựng hay sự phá hoại của một số người chịu trách nhiệm trong một giai đoạn lịch sử nhất định

   dunglac@gmail.com