Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Lê Ngọc Bích

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Người Việt Công Giáo Chứng Nhân Đức Tin (1630-1885)

Nhân Vật Công Giáo Việt Nam (tập 4) - Các Vị Giám Mục Một Thời Đã Qua (1933-1995)

Nhân Vật Công Giáo Việt Nam Tập 1: từ thế kỷ 17.

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Người Việt Công Giáo Chứng Nhân Đức Tin (1630-1885)

 Thực tế thật là khủng khiếp vì một bộ phận lớn của nhân dân bị tàn sát, bị thiêu sống tập thể, bị tan tác điêu linh nhiều quá, tiềm lực dân tộc bị suy yếu.

Nhân Vật Công Giáo Việt Nam (tập 4) - Các Vị Giám Mục Một Thời Đã Qua (1933-1995)
Ngày 31 tháng 05 năm 1668, hôm vọng lễ Phục Sinh, tại chủng viện Juthia (Xiêm), một Thầy giảng Việt Nam, người Quảng Nam - Quảng Ngãi, GIUSE TRANG (1640-1676) được Giám mục Lambert, Đại diện Tông Tòa Đàng Trong Việt Nam (1659-1679) truyền chức Linh Mục. Đây là vị linh mục đầu tiên của toàn Giáo hội Việt Nam.
Nhân Vật Công Giáo Việt Nam Tập 1: từ thế kỷ 17.
Đã đưa lên trọn tác phẩm biên khảo công phu của Lê Ngọc Bích.
Bài Viết Của Lê Ngọc Bích

Các Nữ Tu Dòng Phanxicô với Khu Điều Trị Phong Qui Hòa
Các Sœurs trở thành những người mẹ người chị gần gũi nhất của trên 10 ngàn bệnh nhân điều trị ở Qui Hoà từ trước đến nay.

   dunglac@gmail.com