Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Mặc Giao
Email Tác Giả

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Một Cách Nhìn Khác về Văn Hóa Việt Nam.

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Một Cách Nhìn Khác về Văn Hóa Việt Nam.
"Một cuốn sách giá trị và đặc sắc về văn hóa Việt Nam, gồm 6 phần. Sau 2 phần nhìn chung những ý niệm căn bản về văn hóa và nguồn gốc, tác giả trình bày "cái nhìn khác" về văn hóa như một giòng chảy qua tiến trình hình thành và phát triển,...
Bài Viết Của Mặc Giao

Tương quan trách nhiệm của người giáo dân đối với Quốc Gia và Giáo Hội
Làm công dân của nước nào thì phải theo luật lệ của nước ấy. Làm hội viên của một tổ chức nào thì phải chấp nhận chủ trương, đường lối của tổ chức ấy.

Những sai lạc trong tiểu thuyết " Tha Da Vinci Code"
Những người ham đọc sách trên toàn thế giới hẳn không thể không biết tới hiện tượng THE DA VINCI CODE, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Dan Brown, xuất bản năm 2003, cho tới nay đã bán được 17 triệu cuốn...

Cách cư xử của Người Xưa
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông
Tìm chi cho phải mất công 
 Đài Loan, Hàn quốc em dông mất rồi!

Vai trò tác nhân văn hóa của Linh Mục - Ông Quan hay Ông Thầy?
Một nền văn hóa được xây dựng và biến chuyển qua nhiều đời với những tác nhân đa số là vô danh. Tuy nhiên, những ngưòi có vai trò quan trọng hơn hết trong việc duy trì và phát huy văn hóa thường là những người cai trị và những người truyền đạt sự hiểu biết và tư tưởng (những nhà giáo và những người viết). Theo lối nói dân gian ngày xưa, họ là những ông quan và những ông thầy.

Alexandre de Rhodes và Việc Hội Nhập Văn Hóa Việt Nam.
Người ta thường biết danh của vị linh mục này qua việc góp phần lớn trong việc cải tiến chữ quốc ngữ với mẫu tự La-tinh. Còn điều nữa mà ít người nói tới là linh mục Đắc Lộ (tên được Việt Nam hóa) đã cố gắng sống theo phong cách, ngôn ngữ và tư tưởng Việt Nam trong khi truyền bá Phúc Âm, với lòng qúy mến và thương yêu thành thật, không chỉ coi đó là phương tiện giảng đạo.

Kính nhớ Tổ tiên trong ngày Tết
Làm người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn.

   dunglac@gmail.com