Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Chính Kết

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đối Thoại Tôn Giáo

Hội Nhập Văn Hóa

Quan Niệm Phật Giáo về Cái Chết

Dẫn vào Thần Học Vui Nhàn

Linh đạo Phật giáo dưới cái nhìn của một Kitô hữu

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Đối Thoại Tôn Giáo

Tập sách này được viết ra với mục đích xây dựng tình đoàn kết, yêu thương và hợp tác giữa các tôn giáo trong nhân loại, và cũng đề nghị với các tôn giáo những thái độ thích hợp với mục đích xây dựng trên. Với mục đích như thế, làm sao tránh được những sai sót gây đụng chạm ít nhiều đến cá nhân các tôn giáo.

Mời vào Tủ Sách Dũng Lạc

Hội Nhập Văn Hóa

Bất kỳ sinh vật nào trong thiên nhiên, nếu biết thích ứng với môi trường chung quanh thì dù nhỏ bé yếu ớt cũng có thể sống còn và phát triển. Còn sinh vật nào không thích ứng hay không có khả năng thích ứng, thì dù to lớn mạnh mẽ cũng sẽ khó phát triển và có thể bị thoái hóa. Thích ứng là ứng xử một cách thích hợp với từng tình huống của môi trường, là «tùy cơ ứng biến», tùy theo hoàn cảnh hay tình huống cá biệt mà thay đổi cách ứng xử. Như vậy, thích ứng hàm ý sự tự thay đổi, tự biến hóa mình để phù hợp với môi trường.

Quan Niệm Phật Giáo về Cái Chết
Ðã là người, ai cũng phải chết. Ngoài các truyền thuyết hoặc thần thoại, chưa hề nghe nói có ai trong lịch sử thoát khỏi cái chết. Thần Chết đối xử thật là bình đẳng với tất cả mọi người, tuyệt đối không thiên vị ai, trước sau như một, từ xưa đến giờ và mãi mãi về sau.
Dẫn vào Thần Học Vui Nhàn
1. Làm Việc phải có Nghỉ Ngơi và Giải Trí.
2. Tinh Thần Vui Nhàn
3. Thần Học Vui Nhàn
4. Kết Luận
Linh đạo Phật giáo dưới cái nhìn của một Kitô hữu
Chương 1: Lời Nói Đầu.
Chương 2: Những Điều Cần Biết về Phật giáo.
Chương 3: Linh Đạo Phật Giáo hay Các Pháp Môn tu Tập của Phật Giáo.
Chương 4: Các Tông Phái Quen Thuộc.
Chương 5: Suy Tư, Đối Chiếu Hai Linh Đạo.
Chương 6: Kết Luận
Bài Viết Của Nguyễn Chính Kết

Sách mới Tủ Sách Dũng Lạc: Đối Thoại Tôn Giáo

Tập sách này được viết ra với mục đích xây dựng tình đoàn kết, yêu thương và hợp tác giữa các tôn giáo trong nhân loại, và cũng đề nghị với các tôn giáo những thái độ thích hợp với mục đích xây dựng trên. Với mục đích như thế, làm sao tránh được những sai sót gây đụng chạm ít nhiều đến cá nhân các tôn giáo.

Mời đọc Nội Dung

Mời vào Tủ Sách Dũng Lạc

Đối thoại tôn giáo: Sợ mất chân tính khi đối thoại

Sợ mất chân tính là sợ rằng khi đối thoại, sau khi cùng thảo luận và bàn cãi, mình và người đối thoại sẽ phải cùng đi đến một kết luận chung được coi như chân lý, mà khi phải nhận kết luận này, thì mình không còn là mình như trước đây nữa.

Đối thoại tôn giáo: phần II - Những ngăn trở trong việc đối thoại tôn giáo: Mặc cảm tự tôn
E ngại phải đặt tôn giáo của mình ngang hàng với các tôn giáo khác.

Giới thiệu sách: Hội nhập văn hóa

Nhập đề

1. Công Cuộc Phúc Âm Hóa Tại Châu Á Trong Hai Thiên Niên Kỷ Qua
2. hội Nhập Văn Hóa Là Gì?
3. Chủ Trương Của Công Đồng Vatican II về Hội Nhập Văn Hóa
4. Nỗ Lực Hội Nhập Văn Hóa Trên Thế Giới Sau Công Đồng Vatican II
5. Việc Hội Nhập Văn Hóa Của Phật Giáo Vào Trung Hoa
6. Hội Nhập Văn Hóa Của Kitô Giáo Vào Thế Giới Tây Phương
7. Việc Hội Nhập Văn Hóa Của Kitô Giáo Vào Trung Hoa(1)
8. Hội Nhập Văn Hóa Tại Việt Nam
9. Hội Nhập Văn Hóa với Triết Lý Đông và Tây Phương
10. Hội Nhập Văn Hóa Theo Chiều Dọc
11. Kết Luận

Mời đọc "Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa" (Towards a Pastoral Approach to Culture by Pontifical Council of Culture) - tài liệu do hội đồng tòa thánh về văn hóa 

Đối thoại tôn giáo: Chương 5 - Tính ưu việt của Kitô Giáo

Mọi tôn giáo đều có tính ưu việt và độc đáo riêng của mình. Vậy, tính ưu việt và độc đáo của Kitô giáo nằm ở đâu?

Đối thoại tôn giáo: Chương 4 - Đối thoại để làm gì?

«Biết người biết ta» thì ta mới có đủ khách quan và khiêm nhường để trình bày tính ưu việt của tôn giáo mình. Não trạng cho rằng tôn giáo của mình hơn tất cả các tôn giáo khác về tất cả mọi mặt là một não trạng hợm hĩnh một cách thơ ngây, chứng tỏ mình thiếu hiểu biết về các tôn giáo khác.

Đối thoại tôn giáo: Chương 3 - Lập trường của Giáo Hội Công Giáo về đối thoại tôn giáo

Các tôn giáo là những môi trường cứu độ của Thiên Chúa, cũng có chân lý và có Thánh Linh hoạt động

Đối Thoại Tôn Giáo - Chương 2: Đối tượng chung của mọi tôn giáo là Thực Tại Tuyệt Đối

«Thực Tại Tuyệt Đối» ấy chỉ có một, nhưng mỗi tôn giáo lại gọi bằng những tên khác nhau: Kitô giáo gọi là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời; Phật giáo gọi là Chân Như Phật tính, Tâm; Ấn Độ giáo gọi là Đại Ngã (Brahman); Đạo giáo (của Lão Tử) gọi là Đạo; Cao Đài giáo gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Cao Đài; người bình dân gọi là Thượng Đế hay Ông Trời

Đối thoại tôn giáo: Nhu cầu đối thoại với các tôn giáo khác trong Giáo Hội ngày nay - Chương 1: Nhu cầu đối thoại và thông cảm.

Các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo ngày càng xích lại gần nhau, càng có nhu cầu liên lạc, trao đổi, đối thoại, tìm hiểu nhau, để ngày càng thông cảm, yêu thương và cộng tác với nhau thân thiện hơn.

Sách mới: Đối Thoại Tôn Giáo - Lời nói đầu

Càng vươn lên cao, vươn lên khỏi những tầm thường của cuộc đời, khỏi những hạn chế của ngôn ngữ, khỏi những khác biệt vẻ bên ngoài, người ta càng thấy rõ nhau hơn, càng hiểu thấu nhau hơn, càng gần gũi nhau hơn, càng dễ gặp nhau hơn, càng dễ yêu thương và hợp tác với nhau hơn

Đức Gioan Phaolô với Quan Niệm của Ngài về Phật Giáo
Đức Giáo Hoàng viết: «Phật giáo xác tín rằng thế gian này là xấu, là nguồn phát sinh bất hạnh và đau khổ cho con người».

Phải hiểu và Hành Xử Thế Nào Khi Tuyên Xưng "Đức Kitô Là Đấng Cứu Độ Duy Nhất?"
Theo niềm tin của người Kitô hữu, Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ đã từng loan báo hàng mấy trăm năm trước khi Ngài sinh ra.

Việc độ vong trong Kitô Giáo và Phật Giáo
Người Công giáo coi tháng 11 dương lịch hàng năm là tháng cầu nguyện cho những người quá cố, còn gọi là tháng các linh hồn mà cao điểm là ngày 2-11, là ngày lễ cầu hồn. Nhưng người Phật tử và người theo «đạo tổ tiên» lại coi tháng 7 âm lịch hàng năm mới là tháng để tưởng nhớ, cúng kiến và chú nguyện cho những người đã khuất, mà cao điểm là lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7, hay ngày Xá tội vong nhân.

Đạo hiếu và vấn đề hội nhập Văn Hoá tại Việt Nam
Tinh thần hiếu thảo đối với cha mẹ tổ tiên từ xưa đến nay luôn luôn là một điểm son trong nề nếp văn hóa của người Á Đông nói chung, và của người Việt Nam nói riêng.

Đạo hiếu hay thần học Tam Phụ
Khi rao giảng Tin Mừng cho người Việt Nam, nhiều nhà truyền giáo nhận xét: Tại Việt Nam, một thuận lợi rất lớn cho công việc truyền giáo, đó là tinh thần đạo hiếu.

Suy tư về hội nhập Văn Hoá khởi từ La Vang
Hội nhập văn hóa đang là đề tài sốt dẻo trong các Giáo Hội Công giáo Á châu hiện nay, trong đó có Việt Nam, vì chủ đề này vừa được Thượng Hội Đồng Giám mục Á Châu năm 1998 tại Rôma bàn thảo như một điểm trọng yếu để phát triển Kitô giáo tại Á châu.

Suy tư về hội nhập văn hóa khởi từ Lavang
Hội nhập văn hóa đang là đề tài sốt dẻo trong các Giáo Hội Công giáo Á châu hiện nay, trong đó có Việt Nam, vì chủ đề này vừa được Thượng Hội Đồng Giám mục Á Châu năm 1998 tại Rôma bàn thảo như một điểm trọng yếu để phát triển Kitô giáo tại Á châu.

   dunglac@gmail.com