Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Văn Hiển
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Nguyễn Văn Hiển

Tình Khúc Duyên Mơ
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh.
Nghe nhạc

Ôi Bao La Tình Chúa

Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca đoàn: Thiên Thanh
Nghe nhạc

Video: Ôi Bao La Tình Chúa
Sáng tác: Nguyễn Văn Hiển
Tiếng hát: Ca đoàn Thiên Thanh
Video: Duy Hân

Attach file Xem video tại đây

...File kèm Attach file

Tình con dâng Chúa

Bài Công Bố Tin Mừng

Bài Công Bố Tin Mừng của Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa.
Ca viên: Nguyễn Văn Hiển
Thực hiện: Nguyễn Văn Hiển

Tình Con Dâng Chúa
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Minh Quang
Nghe nhạc

Trái tim gọi mời

Giục Niềm Vui Lên Tiếng - Thánh nhạc mp3
Thơ: Vũ Thủy
Nhạc: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Minh Quang
Nghe nhạc Mp3

Người khiếm thị và cây gậy trắng - Nhạc mp3

Bài hát: Người Khiếm Thị và Cây Gậy Trắng
Thơ: Vũ Thủy
Nhạc: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Bạch Trà
Nghe nhạc mp3
Mở file pdf
Bài liên quan:  Người mù và cây gậy trắng
...File kèm Attach file

Yêu Mãi Trong Đời - Nhạc mp3

Bài hát: Yêu Mãi Trong Ðời
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Hồng Duy và Vân Thành
Tải nhạc pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Xin Cảm Ơn Người - Nhạc mp3

Bài hát: Xin Cảm Ơn Người
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Quang Vịnh
Tải nhạc pdf
Nghe nhạc mp3
(trích trong CD Tình Ca Thăng Tiến Hôn Nhân)
...File kèm Attach file

Ta Cần Nhau - Nhạc mp3

Bài hát: Ta Cần Nhau
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Hồng Duy và Vân Thành
Tải nhạc pdf
Nghe nhạc mp3
(trích trong CD Tình Ca Thăng Tiến Hôn Nhân)
...File kèm Attach file

Cúi xuống - nhạc mp3

Bài: Cúi Xuống
Thơ: Vi Phương
Nhạc: Nguyễn Văn Hiển
Mở file pdf
Tiếng hát: Nguyễn Văn Hiển Nghe nhạc mp3
Tiếng hát: Minh Quang & Anh Thư Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Hãy đến với Ta - Slideshow (1442)

Bài hát: Hãy Ðến Với Ta
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Phong Thu và Minh Hương
Karafun
 : Minh Tường

Gọi người thương nhau - Nhạc mp3

Bài hát "Gọi người thương nhau"
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Phong Thu
Mở file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Hãy nói với nhau - nhạc mp3

Bài hát: Hãy nói với nhau
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Minh Quang
Mở file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Sendai - nhạc mp3

Bài hát: Sendai
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Phong Thu
Tải file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Ý Thắm Duyên Tơ - nhạc mp3

Bài hát "Ý thắm duyên tơ"
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Ngọc Quang và Anh Thu
Mở file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Têrêxa Hài Ðồng - Thánh nhạc mp3

Bài hát "Têrêxa Hài Ðồng"
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ Minh Ðài
Mở file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Hãy đến với Ta - Thánh nhạc mp3

Bài hát: Hãy Ðến Với Ta
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
Ca sĩ: Phong Thu và Minh Hương
Tải file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file

Tình cha - Nhạc mp3

Bài: Tình Cha
Tiếng hát: Phong Thu
Ý thơ của Sương Lam
Nhạc: Nguyễn Văn Hiển
Mở file pdf
Nghe nhạc mp3
...File kèm Attach file
[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com