Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trọng Nhân, Lm
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Trọng Nhân, Lm

Việt Nam hy vọng

Lời: ĐHY FX. NGUYỄN VĂN THUẬN
Sáng tác: LM. TRỌNG NHÂN 
Tiếng hát: ĐỨC THIỆN
Hoà âm: NGỌC MINH

Mẹ sầu bi
Sáng tác: Trọng Nhân
Thơ: Lê Đình Bảng 
Hát: Thanh Vận
Phối khí: Ngọc Minh
Nghe nhạc

Về Nhà Cha - Thánh Nhạc mp3

Về Nhà Cha
Sáng tác : Trọng Nhân
Biểu Diển : Nhóm Vào Đời
Phối Khi: Ngọc Minh
Nghe nhạc mp3

Cảm Tạ Chúa - Thánh Nhạc mp3

Sáng Tác: Trọng Nhân    
Biểu Diễn: Trà Linh & Thanh Phong
Phối Khí: Ngọc Minh 
Nghe nhạc mp3

Vượt Giòng Sông Chết - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Trần Ngọc Minh
Hoà âm: Đắc Quốc
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Calvê Thập Hình - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Đình Phương
Phối Âm: Ngọc Minh
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Hãy Tỉnh Thức - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Hoài Phương
Phối khí: Đắc Quốc
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Chuông Giáo Đường Ngân Vang - Thánh nhạc Mp3
Nhạc: Trọng Nhân
Lời: Nguyễn Hoàng
Tiếng hát: Đình Phương
Phối khí: Ngọc Tuấn
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Vạn Tuế Vua Trời - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Nhóm Vào Đời
Phối khí: Ngọc Minh
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Chúa Là Tình Yêu - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Thúy Hồng
Hòa âm: Ngọc Minh
Nghe nhạc Mp3

Lạy Thánh Mẫu Maria - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Hợp Ca
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Niềm Tin Tri Ân - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Hợp Ca Nhóm Vào Đời
Hòa âm: Ngọc Minh
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Mẹ Đẹp Nhiệm Mầu - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Văn Sanh, Thúy Hồng
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Cùng Mẹ La Vang Loan Báo Tin Mừng - Thánh nhạc Vidéo
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Thực hiện Vidéo: Lm Phaolô Trần Khôi
PDF (Xin mở file kèm...)
(Xin mời vào phần Nội dung; xem Vidéo, Bạn có thể hát theo khi Vidéo chạy))

 
...File kèm Attach file

Avê Maria Lavang - Thánh nhạc Karaoke
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Trà Linh
Hòa âm Ngọc Minh
Karaoke: Lm Phaolô Trần Khôi
(Xin mời vào phần Nội dung xem trực tiếp)

Đóa Hoa Dâng Mẹ - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Thụy Hồng
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Trước Nhan Mẹ - Thánh nhạc Vidéo
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Ngọc Lan
Hòa âm: Ngọc Minh
Thực hiện Vidéo: Lm Trần Khôi
(Bấm vào đây download xong rồi mở, nhạc và hình chạy tự động)

Mẹ Ghi Nhớ - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Dương Alen
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Phúc Lộc Thiên Ân - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Vân Vận
Phối khí: Ngọc Minh
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

Nguyện Cầu với Mẹ - Thánh nhạc Mp3
Nhạc và lời: Trọng Nhân
Tiếng hát: Trà Linh
PDF (Xin mở file kèm...)
Nghe nhạc Mp3
...File kèm Attach file

[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com