Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Minh
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Xuân Minh

Cầu Cho Cha Mẹ 7

Sáng tác: Phanxicô

Tiếng hát: Gia Ân

Thực hiện proshow: Xuân Minh

Cầu Cho Cha Mẹ 6 - Slideshow (1508)
Sáng tác: Phanxicô
Tiếng hát: Triệu Yên
Thực hiện proshow: Xuân Minh
Nhấn vào đây để tải về máy

Cầu Cho Cha Mẹ 5 - Slideshow (1505)
Sáng tác: Phanxicô
Tiếng hát: Vân Khánh
Proshow Gold: Xuân Minh
  => Nhấn vào đây để tải về máy

Cầu Cho Cha Mẹ 4 - Slideshow (1502)
Sáng tác: Phanxicô
Tiếng hát: Mắt Ngọc

Proshow Gold: Xuân Minh
(Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)

Cầu Cho Cha Mẹ 3 - Slideshow (1499)
Sáng tác: Phanxicô
Tiếng hát: Thanh Sử
Proshow Gold: Xuân Minh
  => Nhấn vào đây để tải về máy

Cầu Cho Cha Mẹ 2 - Slideshow (1496)
Sáng tác: Phanxicô
Tiếng hát: Mỹ Tâm
Proshow Gold: Xuân Minh
  => Nhấn vào đây để tải về máy

Cầu Cho Cha Mẹ 1 - Slideshow (1491)

        Sáng tác: Phanxicô
        Tiếng hát: Tam Ca Áo Trắng
         Proshow Gold: Xuân Minh
          => Nhấn vào đây để tải về máy

   dunglac@gmail.com