Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Đoàn
Email Tác Giả

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Việt Triết Luận Tập

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Việt Triết Luận Tập
Việt Triết Luận Tập là những suy tư về triết học nói chung, và về Việt triết cách riêng...
Bài Viết Của Trần Văn Đoàn

Về nguồn, Cao Thăng và Việt Đạo
Độc gỉa quen thuộc với linh mục Trần Cao Tường có lẽ ít, hay không, để ý đến một “sự kiện,” đó là linh mục họ Trần còn có một bút hiệu là Cao Thăng. Bút hiệu này xuất hiện vào cuối thập niên 1960 trên những bài viết đăng trong tập san Lê Bảo Tịnh, một nội san của Hội Sinh Viên tu học tại Roma...

Chương VII: Những Trường Phái Thông Diễn Học - Trường Phái Dilthey-Betti
Như chúng tôi đã minh xác trong chương thứ V và VI về lý do tại sao lại trình bày trường phái Heidegger-Gadamer trước trường phái Dilthey-Betti. Tầm quan trọng của nền thông diễn triết học, thực ra, vượt xa khỏi TDH của Dilthey và Betti, mặc dù Dilthey đi trước Heidegger... ...File kèm Attach file

Tinh hoa ý thức hệ của Việt Nho
Bài viết này bàn về tinh hoa ý thức hệ của Việt Nho, đặc biệt là giai đoạn thập niên 1960. ...File kèm Attach file

Hiện tượng học tại Việt Nam - Phenomenology in Vietnam
“Hiện Tượng Học tại Việt Nam” vốn là bài báo cáo khoa học viết bằng Anh ngữ hoàn tất vào tháng 8.2004 (Phenomenology in Vietnam - A Panaromic Review). ...File kèm Attach file

Trang nối kết
Trang nối kết của Gs Trần Văn Ðoàn

Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 4: Kết luận: những đề nghị
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ  - Góp ý với Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Đại Học Quốc Gia.  - Trần Văn Đoàn, giáo sư đại học quốc gia Đài Loan.
1. Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ.
2. Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
3. Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG.
4. Kết luận: những đề nghị.

Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 3: Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ  - Góp ý với Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Đại Học Quốc Gia.  - Trần Văn Đoàn, giáo sư đại học quốc gia Đài Loan.
1. Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ.
2. Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
3. Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG.
4. Kết luận: những đề nghị.

Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 2: Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ  - Góp ý với Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Đại Học Quốc Gia.  - Trần Văn Đoàn, giáo sư đại học quốc gia Đài Loan.
1. Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ.
2. Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
3. Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG.
4. Kết luận: những đề nghị.

Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 1: Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ ?
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ  - Góp ý với Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Đại Học Quốc Gia.  - Trần Văn Đoàn, giáo sư đại học quốc gia Đài Loan.
1. Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ.
2. Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
3. Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG.
4. Kết luận: những đề nghị.

Tưởng Niệm Cụ Kim Định - In Memoriam Dominici Luong Kim Dinh
Trở lại Ðài Loan sau cuộc Hội Nghị Quốc Tế tại Trường Kỳ, Nhật Bản, vừa ra khỏi phi Trường Ðào Viên, linh mục Trương Văn Phúc ra đón và cho tôi biết là cụ Kim Ðịnh vừa mới qua đời.

Ủy ban nghiên cứu Tư Tưởng Việt.
Văn hóa vốn là linh hồn của một dân tộc. Thân thể bệnh tật, một phần chính vì tâm linh bất toàn.
Thành Viên: Gs. Peter Phan Đình Cho, Gs. Vũ Kim Chính, S.J., Gs. Trần Ngọc Thêm, Lm. Trần Cao Tường, Gs. Trần Văn Đoàn.
Cộng Tác Viên: Gs. Nguyễn Tự Cường (Như Hạnh), Gs. Trần Văn Toàn, Gs. Nguyễn Thái Hợp, Gs. Nguyễn Tài Thư, Gs. Đỗ Quang Hưng, Gs. Hồng Kim Linh...

Mẫu tính trong văn hoá Việt
Luận văn sau đây nhằm tìm hiểu lối suy tư Việt dựa trên nguyên lý mẫu tính. Lối suy tư mẫu tính tức lối tư duy theo một quy luật xây trên tầm quan trọng của các yếu tố sinh, dưỡng, dục và lạc.(Xin mở kèm file để đọc bản đầy đủ) ...File kèm Attach file

Triết Lý Việt Trong Văn Hóa Ẩm Thực
Tiểu luận này nhắm khơi quật nền tảng của lối tư duy Việt tiềm ẩn trong nền văn hóa ẩm thực. Cách thế ăn uống, phép tắc ăn uống, cách chế biến thực phẩm, chọn thực phẩm, vân vân, không chỉ biểu hiện những tác động căn bản thỏa mãn nhu cầu sống của con người sinh vật mà thôi.

Việt Nam văn hóa chi đạo dự thảo về Công Cuộc Ði Tìm và Xây Dựng Việt Triết
Chúng ta từng kiêu hãnh về văn hóa của Việt dân, song khi được hỏi đến, chúng ta thường không thể trả lời, hay chỉ có thể trả lời một cách vu vơ.

Sự Thiết Yếu của Tự Do Nghiên Cứu.
Bài viết sau đây nguyên là một tham luận dịp Hội Nghị Quốc Gia về Liên Kết Hợp Tác Để Phát Triển Giáo Dục Đại Học Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 10.10.2002.

   dunglac@gmail.com