Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Kiệm, Lm.

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Giúp đọc Nôm và Hán Việt

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Giúp đọc Nôm và Hán Việt
MLDL đã đưa lên trọn công trình giá trị của Lm. Trần Văn Kiệm

Mời đọc:
- Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm: nhà văn hóa, bạn vong niên của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm - Trần Vinh
- Về buổi giới thiệu Sách “Tự Điển Văn Học Việt Nam” của LM Antôn Trần Văn Kiệm - Đồng Nhân
Bài Viết Của Trần Văn Kiệm, Lm.

Đức Mẹ Maria có đội khăn xếp như Nam Phương hoàng hậu không?

Có lúc người viết ngây ngất trước địa vị cao xa của Đức Bà Maria, thì bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ cũng muốn lượm đủ mà dâng lên cho Đức Bà. Xá chi một nếp khăn xếp: bao nhiêu kim cương hồng ngọc cũng muốn đem nạm tất cả vào chiếc mũ miện làm bằng quý kim mà đem đội lên đầu Bà.

Truyện thiêng Hồng Bàng - The Story of Hồng Bàng
"Mất bộ truyện thiêng là mất mạch nối vào nguồn quá khứ tổ tiên, và không còn căn bản gì cho việc hình thành tiền đồ dân tộc. Dân tộc đó quả thực là đã mất."
Đón đọc Bộ Kinh Tộc Việt đã đuợc Linh mục học giả Trần Văn Kiệm dịch ra tiếng Anh và sẽ được đưa dần lên Mạng Lưới Dũng Lạc

Tin mừng theo Thánh Mát-Thêu: Phần Phiên Dịch
Sau đây là gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô, con Đa-vít, con Áp-ra-ham: (xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

Tin mừng theo Thánh Mát-Thêu: Phần Chú Giải
Đọc kỹ hơn, người ta lại nhận ra rằng: sách của Mác-cô có thể là bản tin được biên trước hết, và hai bản kia không những đã nhặt lại văn liệu, mà còn mô phỏng lối hành văn và cách bố cục của Mác-cô; hơn nữa Mát-thêu và Lu-ca có những điểm chuyết đặc thù, nhưng không bao giờ viết câu nào ngược lại Mác-cô cả. (Xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

Tin mừng theo Thánh Gio-An: Phần phiên dịch
Từ thuở thái sơ đã có Đạo, Đạo đồng tại với Thiên Chúa, và Đạo chính là Thiên Chúa. 2 Ngài cùng với Thiên Chúa đồng tại từ thái sơ. (Xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

Tin mừng theo Thánh Gio-An: Phần giải thích
Sau Mác-cô, Mát-thêu và Lu-ca, đến lượt Gio-an viết một bản tin mừng. Thế là trọn bộ Phúc âm, phần đầu của Tân ước.(xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

Có phải Hoa thịnh đốn đã đưa ông Diệm về làm Tổng thống Đệ nhất CH Việt Nam?
Không chuyên khoa sử, không giữ bất cứ một chức vụ nào suốt thời đại Việt Nam công hoà đệ nhất và đệ nhị, tôi không có tham vọng viết tài liệu để ghi vào Việt Nam quốc sử.

   dunglac@gmail.com