Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Ngọc Thêm, Gs

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam
Vài hàng về Gs. Trần Ngọc Thêm
-Tiến sỹ Ngữ Học (ĐH St. Petersburg, Nga), Viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa Học Tự Nhiên Nga. Giáo sư Văn Hoá Học, Đại Học Quốc Gia Tph. HCM, Việt Nam.
Bài Viết Của Trần Ngọc Thêm, Gs

Vài hàng về Gs. Trần Ngọc Thêm
Giáo sư Thêm là một trong những giáo sư trẻ và nổi tiếng ở Việt nam hiện nay. Ông từng giảng dậy ở ĐH Hà Nội.

Chất nữ tính và hoà tính văn hoá với hình tượng người mẹ
Giáo sư Trần Ngọc Thêm viết: “Tính chất nữ tính và hoà tính văn hoá nông nghiệp Việt dẫn đến hậu quả trong lĩnh vực tín ngưỡng là tình trạng lan tràn các nữ thần”

Văn hoá và cấu trúc văn hoá
Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam 
Từ “văn hóa” có nhiều nghĩa, nó được dùng để chỉ những khái niệm có nội hàm hết sức khác nhau. Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức (trình độ văn hóa), lối  sống (nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên biệt để chỉ trình độ văn minh của một giai đoạn (văn hóa Đông Sơn),...(Xin mở File kèm)
...File kèm Attach file

Nước, Văn Hóa và Hội Nhập
- Hội nhập cần phân biệt với một loạt khái niệm liên quan như tiếp xúc, giao lưu... Tiếp xúc là quan hệ bình đẳng giữa hai đối tượng bất kỳ chưa đi đến trao đổi và chưa đem lại kết quả gì. Giao lưu là sự tiếp xúc giữa hai đối tượng coi là ngang hàng và đã có trao đổi, dẫn đến có ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp xúc, giao lưu và hội nhập đều có thể gọi chung là tụ (“tụ” có nghĩa là nhóm lại).(xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

   dunglac@gmail.com