Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Kim Chính, Lm
Email Tác Giả
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Vũ Kim Chính, Lm

Thờ Kính Ông Bà Tổ Tiên, Giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Việt liên hệ với việc truyền giáo
Ðề cập tới văn hóa, phong tục của một dân tộc là một đề tài hết sức phức tạp, vì mỗi dân tộc không ít thì nhiều là một đơn vị đặc thù, dầu vậy tính cách đặc thù văn hóa này không khải là cô lập, nhưng là kết tinh vừa tế nhị vừa phức tạp qua sự giao tiếp với các dân tộc khác, với những nền văn minh khác.

Thần Học Hội Nhập Văn Hóa - Thần Học Bản Vị Hóa
Trong lịch sử truyền giáo, giáo hội Tây Phương đã dùng những cách thế nào để truyền giáo?

Hội Nhập Văn Hóa - Cử Hành Bí Tích ở Việt Nam xưa
Vào thời điểm ông Kha Luân Bố lần đầu tiên đặt chân lên đảo Watling (phía Bắc không cách xa Cuba ngày nay bao nhiêu), tức là bắt đầu khám phá ra Châu Mỹ ngày 12-10-1492...

Ôn Cố Nhi Tri Tân Hội ngộ văn hóa Ðông Tây
Văn hóa hàm chứa hai yếu tố chính là "văn trị" và "giáo hóa", nên được gọi là văn hóa. Văn trị là kho tàng khôn ngoan tinh túy mà tiền nhân tích lũy qua bao thế hệ để lại cho con cháu hưởng

Thông Diễn và vấn đề Thần Học Bản Vị Hoá
Công Ðồng Vatican II, để canh tân giáo hội, đã vạch ra hai tiêu chuẩn căn bản: trở về nguồn Mặc Khải và nhận ra dấu hiện của thời đại, nhờ đó giáo hội một đàng tái khám phá lại những căn tính của Ki Tô Giáo và đồng thời nhận ra những nhu cầu thế giới hiện nay để có thể cập nhật hoá Tin Mừng

Tân Nho - Kitô Giáo Thần Học Bản Vị Hóa Việt Nam
Nhiều nhà thần học Á Châu chủ trương lấy kinh điển văn hóa, triết học xưa làm khởi điểm cho nền bản vị hoá thần học, dù không hoàn toàn giống như vai trò cựu ước là sửa soạn và chuẩn bị trực tiếp cho Tân ước, nhưng đó là sự khôn ngoan mà con người đã được Thiên Chúa ban phú cho

Những dấu hiệu Tôn Giáo tân thời và một vài suy tư mục vụ trong việc truyền giáo tại Ðài Loan
Mỗi ngày, chúng ta sống trong khí thế "Tân Thời" (New Age) và những suy tư "Hậu Hiện Ðại" (Post modern).

Hướng Sống Giáo Hội Hiện Ðại: Sứ Mạng Dân Chúa Giữa Trần Gian
Khi đề cập tới chủ đề Giáo Hội, là ta mặc nhận những nền tảng căn bản của Giáo hội học như: nguồn gốc và bản chất của Giáo hội.

Xã Hội biến đổi, Thần Học chuyển mình
Trong những năm gần đây, trên báo chí thường xuất hiện những tranh luận về "Hậu Hiện Ðại". Quan niệm này khiến chúng ta chú ý tới những hiện tượng quan trọng của xã hội biến đổi

Luân Lý Thực Tồn của Karl Rahner
Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo đức căn bản để chọn lựa. Mặc dầu khi phán đoán luân lý ít ai nghi ngờ vai trò quan trọng của hai nguyên tố thực tiễn và qui tắc nói trên

Giáo Hội Hương Cảng Ngày Nay: Một Thành Xây Trên Núi
Biết bao nhiêu người chú tâm theo dõi cuộc trao hoán chính quyền Hương Cảng được trực tiếp truyền hình trong nửa đêm mồng 1 tháng Bảy vừa qua.

Ông Bà Tổ Tiên: Giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Việt liên hệ với việc truyền giáo
Thảo luận việc tôn kính ông bà tổ tiên liên hệ tới việc truyền giáo là dịp may hiếm có để chúng ta suy tư về một khía cạnh của nền thần học bản vị hóa Việt Nam.

Giáo Hội Á Châu: Bản vị hóa giữa các tôn giáo
Năm 1985 Á Châu có 2.874 triệu dân. trong số đó số người Công Giáo chỉ chiếm 72 triệu, tức là 0.9%. Nếu cộng thêm 24 triệu các giáo hội Kitô giáo khác thành 1.74% tổng số!

Hiện Tương Hoàn Cầu Hóa và công việc Mục Vụ Truyền Giáo ở Ðài Loan
Hoàn Cầu Hóa, một hủ Ðồng-Vàng-Thau lẫn lộn, đưa tới cho chúng ta những viên thuốc tiên cũng như độc dược.

Môi trường bản vị hóa của Giáo hội
Trong bài trước chúng ta đã có dịp xét qua những mô hình thần học bản vị hóa và các mô hình phúc âm hóa như là những bước tiến hành dẫn tới thần học bản vị hóa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những môi trường mà Giáo Hội hiện nay đang sống để phản tỉnh bản vị hóa của mình.

   dunglac@gmail.com