Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Thành, Lm

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Dòng Máu Anh Hùng

Dòng Máu Anh Hùng 1, 2, 3

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Dòng Máu Anh Hùng
Lịch sử những cuộc bách hại đạo Công Giáo tại Việt Nam

- Tập 1: Thời Kỳ Trịnh Nguyễn và Tây Sơn (Phần I, II, III)

- Tập 2: Nhà Nguyễn từ 1833-1840. (Phần IV)

- Tập 3: Nhà Nguyễn từ 1840-1886. (Phần V)
Dòng Máu Anh Hùng 1, 2, 3

Mời đọc Dòng Máu Anh Hùng 1, 2, 3 của Lm. Vũ Thành 

Đây là ba tập tài liệu quí cho những học hỏi thêm, sưu tập từ văn khố Hội Thừa Sai Paris, Bộ Truyền Giáo ở Vatican

Bài Viết Của Vũ Thành, Lm

Thánh Dũng Lạc (Lễ Mừng ngày 24/11)

Cuộc Xưng Ðạo và Tử Ðạo của Linh Mục Anrê Trần An Dũng Lạc
"Ðông qua tiết lại thời xuân tới.
Khổ tạm mai sau hưởng phúc an."
(Thơ của thánh Dũng Lạc từ trong nhà tù gửi bạn)

Mời đọc sách : Dòng Máu Anh Hùng

Lịch sử những cuộc bách hại đạo Công Giáo tại Việt Nam

- Tập 1: Thời Kỳ Trịnh Nguyễn và Tây Sơn (Phần I, II, III)

- Tập 2: Nhà Nguyễn từ 1833-1840. (Phần IV)

- Tập 3: Nhà Nguyễn từ 1840-1886. (Phần V)
 

Mời vào gia trang Lm. Vũ Thành  

Thánh Dũng Lạc (lễ mừng ngày 24/11)

Cuộc Xưng Ðạo và Tử Ðạo của Linh Mục Anrê Trần An Dũng Lạc

Ðông qua tiết lại thời xuân tới.
Khổ tạm mai sau hưởng phúc an.

  (Thơ của thánh Dũng Lạc từ trong nhà tù gửi bạn)

117 Vị Tử Ðạo Việt Nam
Đây là ba tập tài liệu quí cho những học hỏi thêm, sưu tập từ văn khố Hội Thừa Sai Paris, Bộ Truyền Giáo ở Vatican...(Xin mở file kèm) ...File kèm Attach file

   dunglac@gmail.com