Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
Cao Huy Hoàng
Lương Thực của Người Khôn
Thiên Chúa Giáng Sinh Trong Một Gia Đình
Hai Lòng Khiêm Nhường Đã Gặp Nhau
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 63
Đồng Xanh Thơ 50 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 47 (trọn tập)
Bước Đi Trong Thánh Thần - Thánh Nhạc Mp3
Đến Với Mẹ TàPao - Thánh Nhạc Mp3
Chút tâm tình của anh em Đồng Xanh Thơ cho người ra đi
Một bài ca Giáng Sinh bảo vệ sự sống "Lời Rực Sáng"
Đồng Xanh Thơ 24 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 22 (trọn tập)
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 24
Đồng Xanh Thơ 21 (trọn tập)
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 23
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 22
Đồng Xanh Thơ 20 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 21 (giới thiệu)
Đồng Xanh Thơ 19 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 20 (giới thiệu)
Đồng Xanh Thơ 18 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 19 (giới thiệu)
Đồng Xanh Thơ 17 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 16 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 18 (giới thiệu)
ĐỒNG XANH THƠ 18 (GIỚI THIỆU)

 Kính thưa quí vị, thưa các bạn,

  gửi đến Đức Ông Nhà Thơ Xuân Ly Băng, thay lời cho những người yêu thơ, tìm đên THƠ qua những người thơ  từng thoát ra vòng cuốn hút của cuộc đời để vươn tới vẻ nguyên tuyền của Chân, Thiện, Mỹ.

Cùng với các tác giả thường xuyên cộng tác trang Đồng Xanh Thơ:

VŨ THỦY, NGUYỄN TIẾN HÙNG, THOẠI NGUYÊN, TUYẾT MAI TEXAS, TRẦN CÔNG THÁI, GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG, NGUYỄN DZÂN THƯƠNG, LÊ DÂN VIỆT, BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC, LM. GIUSE NGUYỄN HƯNG LỢI, GIUSE PHẠM THÁI SƠN, ĐỖ THẢO ANH, THẾ NHÂN, CAO DANH VIỆN, MẶC TRẦM CUNG, NGHINH NGUYÊN, NGUYỄN VĂN TƯỜNG, PHẠM VĂN TIÊN, NHÂN ÁI, VƯƠNG DIỆU ÂN.

Kính chúc quí vị và các bạn mấy tuần bình yên lắng đọng trên Đồng Xanh Thơ 18.

Kính mong quí vị và các bạn tham gia chia sẻ tâm tình thơ đến địa chỉ:

dongxanhtho@gmail.com

pmcaohuyhoang@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com

Trân trọng giới thiệu

dunglac.org

05-8-2008

Người phụ trách

Pm. Cao Huy Hoàng

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ Vương Diệu Ân

Thơ Nhân Ái 

Thơ Phạm Văn Tiên 

Thơ Nguyễn Văn Tường 

Thơ Nghinh Nguyên

Thơ Mặc Trầm Cung 

Thơ Cao Danh Viện 

Thơ Thế Nhân
 
Thơ Đỗ Thảo Anh

Thơ Giuse Phạm Thái Sơn 

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc 

Thơ Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi 

Thơ Lê Dân Việt 

Thơ Nguyễn Dzân Thương  

Thơ Giuse Nguyễn Văn Sướng

Thơ Trần Công Thái 

Thơ Tuyết Mai 

Thơ Thoại Nguyên  

Thơ Nguyễn Tiến Hùng

Thơ Vũ Thủy

Thơ Người Láng Giềng 

 -------------------------------------------------------------------------

Đồng Xanh Thơ 1 
Đồng Xanh Thơ 2
Đồng Xanh Thơ 3
Đồng Xanh Thơ 4
Đồng Xanh Thơ 5
Đồng Xanh Thơ 6
Đồng Xanh Thơ 7
Đồng Xanh Thơ 8 
Đồng Xanh Thơ 9
Đồng Xanh Thơ 10 
Đồng Xanh Thơ 11
Đồng Xanh Thơ 12
● Đồng Xanh Thơ 13
Đồng Xanh Thơ 14
Đồng Xanh Thơ 15
● Đồng Xanh Thơ 16 
Đồng Xanh Thơ 17

Tác giả: Cao Huy Hoàng
   dunglac@gmail.com