Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
Cao Huy Hoàng
Lương Thực của Người Khôn
Thiên Chúa Giáng Sinh Trong Một Gia Đình
Hai Lòng Khiêm Nhường Đã Gặp Nhau
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 63
Đồng Xanh Thơ 50 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 47 (trọn tập)
Bước Đi Trong Thánh Thần - Thánh Nhạc Mp3
Đến Với Mẹ TàPao - Thánh Nhạc Mp3
Chút tâm tình của anh em Đồng Xanh Thơ cho người ra đi
Một bài ca Giáng Sinh bảo vệ sự sống "Lời Rực Sáng"
Đồng Xanh Thơ 24 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 22 (trọn tập)
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 24
Đồng Xanh Thơ 21 (trọn tập)
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 23
Giới thiệu Đồng Xanh Thơ 22
Đồng Xanh Thơ 20 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 21 (giới thiệu)
Đồng Xanh Thơ 19 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 20 (giới thiệu)
Đồng Xanh Thơ 18 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 19 (giới thiệu)
Đồng Xanh Thơ 17 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 16 (trọn tập)
Đồng Xanh Thơ 18 (giới thiệu)
ĐỒNG XANH THƠ 19 (GIỚI THIỆU)

Kính thưa quí vị, thưa các bạn,

Đồng Xanh thơ 19 lại lên trang cũng với những vần thơ thật mượt mà ngôn ngữ Thi Ca Việt Nam, và cũng thật đậm đà tình Chúa, tình người.

Cũng không thiếu chút tâm tình khiêm cung dâng Mẹ Lavang, dâng Mẹ Bạch Lâm -qua Mẹ, đến với Thiên Chúa, nguồn tình yêu vô biên-nhưng là  chút lòng yêu ngượng ngập thẹn thùng-,  bởi những đoạn đời cuốn bay theo cơn lốc trần gian mê muội.

Xin cảm ơn các tác giả vẫn đều nhịp đăng trình những vần thơ, mỗi ngày mỗi gần hơn với Nguồn Thơ Tuyệt Mỹ, mỗi ngày mỗi tuyệt vời hơn trong từng tứ thơ.

Và kính xin giới thiệu thi phẩm của các tác giả mới : MARIA SONG CHI và các tác giả: Xuân Vũ  TRẦN ÐÌNH NGỌC, PHẠM VĂN TIÊN, TUYẾT MAI, HỒ VĂN NHU, VŨ THỦY, HOA RỪNG, NGUYÊN  HƯƠNG, NGHINH NGUYÊN, THẾ NHÂN, NGUYỄN VĂN TƯỜNG, Lm. NGUYỄN HƯNG LỢI, TRẦN CÔNG THÁI, GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG, ĐỖ THẢO ANH, MARY SONG CHI, NGUYỆT ĐƯỜNG, THOẠI NGUYÊN, CAO DANH VIỆN, MẶC TRẦM CUNG, NHÂN ÁI, LÊ DÂN VIỆT, NGUYỄN DZÂN THƯƠNG, NGUYỄN VĂN HƯNG.

Đồng Xanh Thơ luôn mong nhận được những thi phẩm mới của quí tác giả, quí vị và các bạn - đặc biệt là các bạn Giáo Lý Viên và Sinh Viên.

Xin gởi về trước ngày 5 và 20 mỗi tháng theo địa chỉ điện thư :

dongxanhtho@gmail.com

pmcaohuyhoang@gmail.com

pmcaohuyhoang@yahoo.com

Trân trọng giới thiệu

Dunglac.org ngày 20 tháng 8 năm 2008

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ Nguyễn Văn Hưng 

Thơ Nguyễn Dzân Thương 

Thơ Lê Dân Việt 

Thơ Nhân Ái 

Thơ Mặc Trầm Cung 

Thơ Cao Danh Viện 

Thơ Thoại Nguyên 

Thơ Nguyệt Đường

Thơ Mary Song Chi 

Thơ Đỗ Thảo Anh 

Thơ Trần Công Thái 

Thơ Giuse Nguyễn Văn Sướng

Thơ Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

Thơ Nguyễn Văn Tường 

Thơ Thế Nhân 

Thơ Nghinh Nguyên

Thơ Nguyên Hương 

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc 

Thơ Vũ Thủy 

Thơ Hoa Rừng 

Thơ Hồ Văn Nhu

Thơ Phạm Văn Tiên 

Thơ Tuyết Mai

-------------------------------------------------------------------

Đồng Xanh Thơ 1 
Đồng Xanh Thơ 2
Đồng Xanh Thơ 3
Đồng Xanh Thơ 4
Đồng Xanh Thơ 5
Đồng Xanh Thơ 6
Đồng Xanh Thơ 7
Đồng Xanh Thơ 8 
Đồng Xanh Thơ 9
Đồng Xanh Thơ 10 
Đồng Xanh Thơ 11
Đồng Xanh Thơ 12
● Đồng Xanh Thơ 13
Đồng Xanh Thơ 14
Đồng Xanh Thơ 15
● Đồng Xanh Thơ 16 
Đồng Xanh Thơ 17
 
Đồng Xanh Thơ 18

Tác giả: Cao Huy Hoàng
   dunglac@gmail.com