Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đường Phượng Bay
Bài Viết Của
Đường Phượng Bay
Mời đọc sách: Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Mây Vẫn Nhớ Ngàn (giới thiệu truyện dài)
Qua Cửa Thần Phù (giới thiệu sách)
MỜI ĐỌC TRUYỆN DÀI: MÂY VẪN NHỚ NGÀN (TỦ SÁCH DŨNG LẠC)

 
Lời Bạt của triết gia Kim Định: MÂY VẪN NHỚ NGÀN là một tâm lý tiểu thuyết, tiểu thuyết đầu tay của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY. Về lý tưởng, nó cũng như HỒN BƯỚM MƠ TIÊN, cùng loại "ly gia cắt ái”. Cũng như Lan với Ngọc của Khái Hưng, thì NGA với THẢO của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY cũng yêu nhau nồng cháy mà không gần được nhau.
 

Mời đọc Mây Vẫn Nhớ Ngàn của Đuờng Phượng Bay

Bạt
Chương Một
Chương Hai
Chương Ba
Chương Bốn
Chương Năm
Chương Sáu
Chương Bảy
Chương Tám
Chương Chín
Chương Mười
Chương Mười Một
Chương Mười Hai

Tác giả: Đường Phượng Bay
   dunglac@gmail.com