Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đường Phượng Bay
Bài Viết Của
Đường Phượng Bay
Mời đọc sách: Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Mây Vẫn Nhớ Ngàn (giới thiệu truyện dài)
Qua Cửa Thần Phù (giới thiệu sách)
QUA CỬA THẦN PHÙ (GIỚI THIỆU SÁCH)

Đường Phượng Bay muốn giới thiệu đời tu, với hình ảnh cửa biển Thần Phù, một thắng cảnh non xanh nước biếc của tỉnh Thanh Hoá. Bởi cửa biển này hay gây nhiều phong ba bão táp, nên thuyền bè qua lại lắm phen gặp nguy hiểm bất ngờ.
Mời đọc các truyện dài hấp dẫn của Đuờng Phượng Bay: Mây Vẫn Nhớ Ngàn, Yêu Màu Áo Đen, Tạm Biệt Rừng Hoa... 

Tác giả: Đường Phượng Bay
   dunglac@gmail.com