Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đường Phượng Bay
Bài Viết Của
Đường Phượng Bay
Mời đọc sách: Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Mây Vẫn Nhớ Ngàn (giới thiệu truyện dài)
Qua Cửa Thần Phù (giới thiệu sách)
YÊU MÀU ÁO ĐEN - TRUYỆN DÀI - TRONG TỦ SÁCH DŨNG LẠC

Mời đọc truyện dài "Yêu Màu Áo Đen" của Đường Phượng Bay 

Chiếc xe lam cũ kỹ cố lết cho hết con dốc bờ hồ để ì ạch tiến đến cổng học viện Giáo Hoàng Piô X và ngừng cho khách xuống, trước khi lăn bánh tiếp con đường dẫn lên Đại học và ấp Đa Thiện. Hai vị sư nữ thong thả bước xuồng, dáng điệu như ngượng ngùng e thẹn.

Tác giả: Đường Phượng Bay
   dunglac@gmail.com