Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hương Kinh Trà Lũ
Bài Viết Của
Hương Kinh Trà Lũ
Ơn Gọi Tình Yêu - Đuốc Sáng
Trường Khúc Mân Côi
ƠN GỌI TÌNH YÊU - ĐUỐC SÁNG

Têrêsa Giêsu Hài Đồng 

Ơn gọi của con là Tình Yêu

Tâm hồn bé nhỏ ước mơ nhiều

Mến Chúa yêu người, yên trọn vẹn

Hy sinh phục vụ, lễ toàn thiêu.

 

(17) ĐUỐC SÁNG

 

Đẹp thay bước chân

Rao truyền Phúc Âm

Băng đồi vượt núi

Niềm tin toả lan.

 

Thắp sáng Tin Mừng

Rạng ngời chân lý

Thanh bần khiêm nhượng

Hương nồng chứng nhân.

 

Đuốc sáng Đaminh

Chiếu soi đức tin

Toả hương bác ái

Lời thiêng rao truyền.

Tác giả: Hương Kinh Trà Lũ
   dunglac@gmail.com