Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
THƠ XUÂN LY BĂNG - THƯ MỤC VỤ "SỐNG ĐẠO HÔM NAY."

THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – 2006 

GỬI LỜI CHÀO VÀ CẦU CHÚC BÌNH AN

CHO DÂN CHÚA ĐỦ MỌI THÀNH PHẦN

VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI HỌC TẬP

 

Năm lẻ Năm : Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể.

Năm lẻ Sáu : Sống Lời Chúa quang vinh.

Năm lẻ Bảy : Đưa Lời Chúa ra thực hành.

Trong đời sống chính là đời sống đạo.

Thánh Giacôbê đã từng cảnh cáo

Không việc làm, đức tin bị tiêu vong (Gc 2,17)

Nên ta phải gắn bó với Chúa hết lòng

Rồi đến với tha nhân theo gương Chúa

Đã nhập thể và rồi Ngài nhập thế

(

Dưới Ánh Sáng của Lời Chúa sáng soi

Thánh Thần Chúa thôi thúc và hướng dẫn

Thư Mục Vụ xem xét lại nền tảng

Để định hướng cho việc sống đạo hôm nay

Và gửi tới mọi thành phần dân Chúa.

 

NỀN TẢNG VIỆC SỐNG ĐẠO

Sống qui chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nguồn sống đạo khởi đầu từ Phép Rửa

Được chết đi để sống lại, nhờ quyền năng

Của Chúa Cha và của Chúa Thánh Thần

Ta mới có được một đời sống mới. (Rm 6,3-4)

 

Đời sống mới chính là tình yêu vĩ đại

Thiên Chúa Cha ban Con Một của Người

Để ai tin thì được sống đời đời. (Ga 3,16)

 

Khỏi phải chết nhưng tràn đầy ân phúc

Biết nhận ra dung mạo Cha đích thực

Để hân hoan tìm đến với chính Ngài

Đời sống mới đến từ Chúa Ngôi Hai

Là Giêsu, là Tình Yêu Nhập Thể

Là quà tặng tuyệt vời khôn xiết kể

Của Chúa Cha ban tặng trần gian

Ngài hạ mình, trút bỏ mọi vinh quang

Vui lòng chết và chết trên Thập Giá. (Pl 2,8)

Để thế gian vốn tội tình sa đọa

Được giao hòa với Thiên Chúa từ nhân

Khiến nhân loại từ nay được trở thành

Con người mới, hầu nhận ơn cứu độ

Vì đã biết thật lòng nhìn lên Chúa

Đấng mà họ dùng giáo đâm thâu. (Ga19,37)

 

Đời sống mới, bởi tình yêu kỳ diệu

Của Thánh Thần, khiến người tín hữu

Sống hiệp thông mầu nhiệm Chúa Kitô

Đấng đã chết và sống lại ngày thứ ba

Để họ được vững vàng can đảm

Bước theo Thầy và noi theo gương sáng

Của Thầy mình là chính Đức Kitô

 

Sống ơn gọi nên thánh.

Là con Chúa, buộc đòi người tín hữu

Phải lớn lên trong tình Chúa mỗi ngày

Lòng Tin, Cậy, Mến muốn có độ dày

Cần tập luyện hầu trưởng thành hơn nữa

Tín hữu được đồng hình dạng với Chúa

Sống trọn lành như Thiên Chúa là Cha

Thánh Công Đồng đã kêu gọi thiết tha

Người tín hữu, địa vị nào bất luận

Phải tiến đến sự trọn lành viên mãn

Của đức Ái trong cuộc sống mỗi ngày. (LG 40,2)

 

Sống sứ mạng chứng nhân.

Trước về trời, Chúa củng cố niềm tin

Cho Tông Đồ và khai trí mở lòng

Am hiểu Thánh Kinh, và trao sứ mạng

Đến với muôn dân mà nhiệt thành rao giảng

Kêu mời thống hối để được thứ tha

Chúa khẳng định chính anh em phải là

Chứng nhân về tất cả những điều ấy. (Lc 24,48)

Sống chứng nhân khiến mọi người nhận thấy

Ơn cứu độ của tình Chúa yêu thương

Như Đức Kitô đến, không tìm vinh quang

Cho chính mình, nhưng vinh danh Thánh Phụ

Và cho loài người được ơn cứu độ

Nhờ Tin Mừng, tín hữu được biến đổi từ đây

Nên họ có trách nhiệm mỗi ngày

Đem Tin Mừng đến mọi dân, mọi nước,

 

Nếu trong đời lấy Chúa làm chuẩn mực

Và quy chiếu về Thiên Chúa đích thực

Để đánh giá mọi lời nói, việc làm

Ta sống đạo, sống đạo thật đàng hoàng

Là chứng tá về giá trị Lời Chúa

Và trở nên dấu chỉ rạng rỡ

Của niềm vui, niềm hạnh phúc Nước Trời.

 

ĐỊNH HƯỚNG VIỆC SỐNG ĐẠO

Việc sống đạo nền tảng thật sâu xa

Để thực hiện là công trình thường nhật

Luyện đức tin, thực hành các nhân đức

Nhờ cầu nguyện, và Bí Tích siêng năng

 

Việc toàn cầu hóa trong xã hội Việt Nam

Lắm tích cực mà cũng nhiều thách đố

Cả phần  đời và cả phần Đạo nữa

Xin tạm nêu ít định hướng sau đây

Giúp cho việc sống đạo ngày hôm nay.

 

Canh tân bản thân.

Ngày nay chính trong hoàn cảnh xã hội

Con người là nạn nhân cũng vừa tác nhân

Của xã hội do mình tạo tác

Những đổi thay hôm nay, quả thật

Ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều người

Từ cách nghĩ, cách sống mọi lúc mọi nơi

Nhất là đối với lớp người trẻ

Một lộ trình sống đạo xin đề nghị

Bước khởi đầu là đổi mới bản thân

Muốn được thế phải ý thức rõ ràng

Phẩm giá mình và sống theo phẩm giá

Đây chính là quà tặng của Thiên Chúa

Biết nhận ra là điều kiện tối cần

Để luyện lòng mình, để thánh hóa bản thân

Cứ theo tiếng lương tâm mà sống

Trong tâm tư ngôn từ và hành động

Thánh Công Đồng đã từng dạy bảo khuyên răn

Sống lương tâm với Chúa, với tha nhân. (GS 16)

 

Trong thực tế hẳn gặp nhiều khó khăn

Lắm hệ lụy trong mưu cầu cuộc sống

Khiến lương tâm phải mất đi phương hướng

Sai lệch đi bởi gương xấu quanh mình

Người tín hữu cần phải nêu gương lành

Sống lương tâm trong gia đình xã hội

 

Dấn thân phục vụ.

Noi gương Chúa ta dấn thân phục vụ

Việc phục vụ giúp người khác nhận ra

Sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta

Và chính mình cảm nghiệm đuợc tình Chúa

Trong thông điệp Đức Thánh Cha tuyên bố

Sự hỗ tương giữa mến Chúa yêu người

Khi phục vụ, Chúa mở mắt cho tôi

Biết Chúa yêu và cho tôi điều cao quý

Chúa yêu tôi, Ngài yêu tôi vô kể

(Tđ T.C là tình yêu) số 18

Phục vụ là đòi hỏi tất yếu của đức tin

Nền sống đạo là bác ái yêu thương

Vì đó là điều răn quan trọng nhất

Vì qua đó mà mọi người nhận biết

Ta là môn đệ của Chúa Kitô

Sống bác ái, là ta biết chăm lo

Phát huy tình liên đới yêu thương phục vụ

Phục vụ sự sống, phục vụ phẩm giá

Cách đặc biệt nơi những kẻ khổ nghèo

Nghèo kiến thức, nghèo vật chất đủ điều

Nghèo tình thương và nghèo hy vọng

Nghèo hạnh phúc… bơ vơ trong cuộc sống

Khi dấn thân phục vụ tha nhân

Là thi hành lời dạy của Phúc Âm

Là hiệu quả của công trình cứu chuộc

Là ra khỏi “ cái tôi ” bạc nhược

Mà tận tình phục vụ Chúa nơi anh em

Nhất là những người bé nhỏ thấp hèn

 

Góp phần xây dựng một xã hội công bằng.

Lòng mến Chúa yêu người hằng thôi thúc

Phải xây dựng một xã hội công bình

Để con người sống xứng phẩm giá mình

Vì con người là ảnh hình của Chúa

Mọi khả năng là hồng ân thiên phú

Phải được tôn trọng và phát huy

Để phục vụ xã hội có hiệu quả

Xét cho cùng, còn một lý do nữa

Con người thật là anh em của nhau

Được tác tạo do quyền Chúa tối cao

Là đối tượng của công trình cứu độ

Nên mỗi người phải cần được đối xử

Cách chân thành và kính trọng yêu thương

Như là mục đích phát triển toàn diện

Không được biến con người thành phương tiện

Phục vụ cho kinh tế bất cứ thế lực nào

 

Một xã hội công bằng, ai cũng ước ao

Ngoài việc tôn trọng những quyền căn bản

Còn cần có một đường lối bảo đảm

Để thực hiện toàn bộ những quyền này

Công việc này cần có sự tiếp tay

Từ nhiều phía mới mong hữu hiệu

Chúng ta chính là những Kitô hữu

Được mời gọi làm ánh sáng thế gian

Muối cho đời, và trong bột là men

Phải xây dựng một cộng đoàn kiên cố

Để trong đó mọi thành phần dân Chúa

Được yêu thương và đối xử công bằng

Muốn có công bằng, thực sự công bằng

Thì trước tiên phải tôn trọng sự thật

Vì đó là điều kiện quan trọng nhất

Để xây dựng mọi lớn nhỏ cộng đoàn

Những gương lành gương sáng tỏa lan

Gây ảnh hưởng tốt lành cho xã hội.

 

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC SỐNG ĐẠO

Vai trò của Linh Mục – Tu sĩ.

Thư mục vụ ngỏ lời cách đặc biệt

Với Linh Mục Tu sĩ, vì trước hết

Anh chi em, nhân tố đứng hàng đầu

Lá thư này cần khai triển và đào sâu

Có chất lượng hầu phục vụ người khác

Anh chị em chọn Chúa làm gia nghiệp

Đã tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời

Để phục vụ Thiên Chúa và con người

Nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ

Sự dấn thân này thể hiện càng rõ

Nhờ chiêm niệm và hoạt động Tông đồ

Việc sống đạo trong xã hội chúng ta

Cần gương sáng và lời cầu nguyện

Đành rằng việc bác ái từ thiện

Còn gặp phải hạn chế rất nhiều

Nhưng càng dấn thân phục vụ bao nhiêu

Thì đức tin, đức ái Kitô giáo

Được cảm nhận sâu nơi đồng bào mọi giới

Vừa xoa dịu được bao nỗi khổ đau

Vừa làm cho hình ảnh Đức Kitô

Được thực sự chói ngời trong xã hội

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi

Anh chị em nổ lực và kiên trì.

 

 

Vai trò của giáo xứ.

Qua lịch sử của Giáo Hội Việt Nam

Các giáo xứ thật sự là có công

Trong việc giáo dục đức tin được vững chắc

Vậy giáo xứ hãy chăm lo tổ chức

Những sinh hoạt nội bộ theo lớp người

Giúp dân Chúa trong mọi lúc mọi nơi

Nhất là lớp tre, được phát huy vững mạnh

Trong đời thường và trong mọi hoàn cảnh

Những giá trị Kitô giáo của mình

Coi giáo xứ như là một đại gia đình

Cộng tác với nhau dưới quyền mục tử

Hoạt động Tông đồ với nhiều hỗ trợ

Mọi hình thức như Công Giáo tiến hành

Là môi trường thuận lợi, giáo xứ trở thành

Một cộng đoàn dân Chúa, hầu áp dụng

Lời Tin Mừng và mọi lời giáo huấn

Của Giáo Hội, trong đời sống hằng ngày

 

Sống trong hoàn cảnh xã hội hôm nay

Ngoài sinh hoạt thường, còn có những đổi thay

Giáo xứ cần quan tâm nhiều lĩnh vực mới

Bao nạn nhân của tệ đoan xã hội

Lo cho cuộc sống của mọi lớp di dân

Những người bị bỏ rơi… thiếu áo mặc cơm ăn

Chính lòng thương giúp người nghèo khổ

Làm cho sứ điệp Tin Mừng được sáng tỏ

 

Vai trò của gia đình.

Để lối sống được thắm đượm Tin Mừng

Các gia đình giữ vai trò hệ trọng

Vì gia đình là mái trường sống động

Dạy đức tính nhân bản và thiêng liêng

Là tế bào căn bản và trước tiên

Của xã hội cũng như của Giáo Hội

Nên phải  xây dựng và duy trì từ gốc cội

Những giá trị vốn cao quý vô cùng

Của gia đình và đời sống hôn nhân

Được như vậy là góp phần tích cực

Làm phát triển vững bền mọi lãnh vực

Cho xã hội và Giáo hội chúng ta

Sống với nhau trên thuận dưới hòa

Cầu nguyện chung và thánh hóa Chúa Nhật

Sống nhịn nhục phải là điều trước nhất

Giữa vợ chồng, cha mẹ và đoàn con

Gia đình là chứng tá rất hùng hồn

Cho đạo Chúa được mọi người mộ mến

Vượt thử thách, vợ chồng phải trung tín

Quyết một lòng chung thủy sắt son

Giữ lời cam kết trong lễ thành hôn

Các gia đình góp phần kiến tạo

Cho móng nền vững bền đảm bảo

Văn hóa sự sống, và văn minh tình thương

Cho Giáo hội và đất nước Việt Nam

Là Kitô hữu thật tình sống đạo

Phải vâng lời Đức Thánh Cha truyền bảo

Không để văn hóa sự chết lôi cuốn mình

Quyết ngăn chặn không để tội ác hoành hành

Hủy sự sống và khinh thường phẩm giá

Biết nói “không” mà không cần mặc cả

Với tệ nạn ly dị và phá thai

Gây ác quả bi thảm cho mọi người

Cho gia đình, xã hội và Giáo Hội

 

Lời kết.

Việc sống đạo hôm nay thật quan trọng

Liên quan đến dân Chúa mọi thành phần

Nó làm nên phẩm giá mọi giáo dân

Thánh Lêo xưa kia từng dạy bảo

Hỡi tất cả anh chị em Kitô hữu

Hãy nhận biết phẩm giá của chính mình.

(Giờ kinh sách, Lễ Giáng Sinh)

Là được làm con của Thánh Phụ uy linh

Được cứu chuộc bởi Giêsu bửu huyết

Đã trở nên Đền Thờ rất đặc biệt

Của Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần

Phẩm giá đó được thể hiện rõ ràng

Nhờ nổ lực mỗi ngày mỗi nên thánh

Làm chứng nhân cho tình yêu viên mãn

Của Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu

Đất nước lắm đổi thay, thử thách còn nhiều

Sống đức tin phải trưởng thành hơn nữa

Để có thể phục vụ tha nhân cách mới mẽ

Và xây dựng con người mới Việt Nam

Xin lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang

Thánh Giuse và các Thánh Tử đạo

Quyết sống Tin Mừng như Chúa dạy bảo

Hãy quyết tâm sống đạo hôm nay

Để vinh danh Chúa và tiếp tay

Dựng xây hạnh phúc mọi người tất cả

Thư Mục Vụ xin hiệp thông, tôn vinh và cảm tạ

Dâng lên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xuân Ly Băng

06/10/2006 

Lưu ý về bài thơ chuyển thể (từ tản văn sang vận văn)

Cố gắng trung thực với nội dung thư Mục vụ.

Để được xuôi vần và có nhịp điệu nên có thêm bớt một vài từ và cụm tư, do đó các câu thơ  dài  ngắn khác nhau.

Phải chịu sử dụng một ít câu thơ “khổ độc”, lạc vận  để được trung thực với y (do lời diễn tả) rất súc tích và chặt chẽ của TMV.

Dù cố gắng trung thực, nhưng vẫn có một vài chỗ trong thơ, được chuyển thể rất thoáng, nhưng thiển nghĩ là không sai ý.

                                                           Xin hết lòng cám ơn.

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com