Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
MƯỜI BỐN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ I

( Sơ đồ 1, hiện dùng )

Vào đề :

Sấp mình lạy Chúa Kitô

Yêu con Chúa đã chết cho con rày

Con xin mượn tấm lòng này

Làm đàng Thánh giá đêm ngày gẫm suy.

1

MỘT là Chúa chịu khinh chê

Phi-la-tô xử trăm bề bất công

Ôi Chiên vô tội sạch trong

Cứu con thoát khỏi lửa hồng mai sau

2

HAI là thân Chúa nát nhầu

Vác cây khổ giá cúi đầu kéo lê

Đường lên núi Sọ gồ ghề

Quyết tâm theo Chúa chẳng nề gian truân

3

BA là sức Chúa kiệt dần

Nặng nề khổ giá đè thân ngã vùi

Tội con nặng lắm Chúa ôi

Nguyện xin sám hối đền bồi ăn năn .

4

BỐN là gặp Mẹ lên đàng

Mẹ con thảm thiết bốn hàng lệ tuôn

Xin đưa hết mọi tâm hồn

Trở về với Mẹ là nguồn cậy trông.

5

Năm là gặp cụ Si-mong

Ghé vai giúp Chúa một lòng cảm thương

Xin cho Hội Thánh can trường

Tin mừng loan báo dẫn đường thế gian .

6

SÁU là gặp một nữ nhân

Trao khăn lọt mặt ướt đầm máu tươi

Cho con vui chịu Chúa ôi

Chia cơn sẻ áo với người anh em .

7

BẢY là khổ giá đè lên

Gượng đi chẳng được Chúa liền ngã ra

Cho con tron một bài ca

Ngợi khen lòng Chúa rất là từ bi.

8

TÁM là nửa chặng đường đi

Dừng chân an ủi nữ nhi một đoàn

Chúa ôi, cứu kẻ lầm than

Lệ rơi máu đổ cơ hàn cắt da .

9

CHÍN là ngã xuống lần ba

Sức hơi cạn kiệt máu hòa giọt châu

Đoàn con mưa nắng dãi dầu

Quyết theo chân Chúa thương đau chẳng nề.

10

MƯỜI là đến đỉnh Can-vê

Quan quân lột áo dễ bề đóng đinh

Chúa ôi nhuốc hổ sao đành

Con nguyện với Chúa hi sinh cuộc đời.

11

Nơi MƯỜI MỘT, máu thắm ngời

Tay chân của Chúa đinh thời xuyên qua

Máu Ngài con đã đổ ra

Thân con tội lỗi đem mà đóng đinh.

12

MƯỜI HAI vĩnh biệt Mẹ lành

Gục đầu tắt thở âm thanh nghẹn ngào

Vào đời con hướng trời cao

Bỏ đời được phó hồn vào tay Cha .

13

MƯỜI BA sương phủ la đà

Môn đệ tháo xác trao qua mẹ hiền

Nguyện cầu tháo gỡ tiền khiên

Cho người quá cố được lên thiên tòa .

14

Nơi MƯỜI BỐN, tháo xác ra

Táng vào huyệt đá ngày đà sang đêm

Chúa ôi trăm cảnh khó hèn

Con xin được Chúa táng liền trong con .

KẾT :

Giêsu lạy Chúa trăm muôn

Là nguồn cứu độ Chúa tuôn ơn trời

Con nhìn Thánh giá ngậm ngùi

Nhìn vào tim Chúa bồi hồi đắng cay

Chết cho tội lỗi hôm nay

Mai sau với Chúa vui ngày Phục Sinh .

Xuân Ly Băng

Được phép sử dụng

Phan Thiết ngày 25.12.2004

Ấn ký

Nicolas Huỳnh Văn Nghi

Giám mục GP. Phan Thiết


MƯỜI BỒN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ II

(sơ đồ 2, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ trì trong cuộc ngắm Đàng Thánh Giá tại Rôma vào Tuần Thánh năm 1983 )

DẪN NHẬP :

Sấp mình lạy Chúa Kitô

Yêu con Chúa đã chết cho con rày

Con xin mượn tấm lòng này

Làm Đàng Thánh Giá đêm ngày gẫm suy

Cho đời con mãi khắc ghi

Tình yêu Thiên Chúa cực kỳ cao sâu


THÂN :

Chặng 1 :

TRONG VƯỜN DẦU ( Mt 26.36-44 )

Một là Chúa xuống vườn Dầu

Gối quỳ tay chắp nguyện cầu cùng Cha

Ví như chén đắng không qua

Chúa xin nhận uống để mà tôn vinh

Xin cho con biết bỏ mình

Vâng theo ý Chúa Thiên đình, Chúa ơi !

Và cho con biết suốt đời

Nguyện cầu tỉnh thức theo lời Chúa răn.

Chặng 2 :

CÁI HÔN PHẢN BỘI ( Mt 26.47-50 )

Hai là xuất hiện Giu-đa

Tham tiền bán Chúa chạy qua hôn Thầy

Than ôi ! lòng Chúa đắng cay

Rằng : sao con lấy dấu này nộp ta ?

Xin cho con biết phòng xa

Ham mê tiền bạc sinh ra tội tình

Trọn đời quyết sống trung thành

Trọng điều nhân nghĩa, coi khinh tiền tài.

Chặng 3 :

CÔNG NGHỊ KẾT ÁN CHÚA (Mc 14.55-64 )

Ba là công nghị tác oai

Lòi gian chứng dối dậy trời vang lên

Xưng mình con Đấng uy quyền

Bị tòa kết án là tên tử tù.

Sấp mình lạy Chúa Giêsu

Xin cho con được thừa dư can trường

Tuyên xưng danh Chúa Tình Thương

Mặt trời công chính soi đường thế gian.

Chặng 4 :

MÔN ĐỆ CHỐI THẦY (Mc 14.66-72 )

Bốn là môn đệ chối Thầy

Phêrô hùng hổ giờ đây yếu hèn

Thương ông Chúa ghé mắt nhìn

Tiếng gà đánh thức, tội liền ăn năn .

Cho con chừa tính kiêu căng

Cậy mình kiêu ngạo là căn tội đời

Biết xa dịp tội Chúa ơi !

Tập tành nhân đức của người Kitô.

Chặng 5 :

PHILATÔ NỘP CHÚA CHO DÂN (Mc 15.5-15 )

Năm là Tổng trấn quyết tình

Tha tên tướng cướp, hành hình Chúa Con

Thỏa lòng dân chúng căm hờn

Dù quan biết Chúa không can tội gì.

Xin cho con biết kiên trì

Trọng điều công lý sống vì lương tâm

Cuộc đời chẳng kể gian truân

Khổ vì Chính đạo, phúc phần cho con.

Chặng 6 :

CHÚA CHỊU ĐÁNH ĐÒN VÀ ĐỘI MŨ GAI ( Mt 27.27-30 )

Sáu là quân lính hành hung

Mũ gai bắt Chúa đọi thành triều thiên

Gậy lau trao chỉ vương quyền

Nhạo cười đánh đập nhổ lên mặt Người.

Cho con vui chịu Chúa ơi !

Mọi lời cay đắng mọi lời chát chua

Cuộc đời dầu dãi nắng mưa

Hiền lành tha thứ dư thừa bình an.

Chặng 7 :

CHÚA GIÊSU VÁC KHỔ GIÁ (Ga 19.16-17 )

Bảy là đường núi Can-vê

Vác cây khổ giá nặng nề trên vai

Lê thân bước ngắn bước dài

Sức hèn gỗ nặng ngã hai ba lần.

Muôn ngàn lạy Chúa từ nhân

Xin cho Giáo hội hiện thân của Ngài

Dường dù gian khổ chông gai

Tin mừng loan báo một đời chứng nhân .

Chặng 8 :

SI-MONG VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ CHÚA ( Lc 23.26 )

Tám là gặp cụ Si-mong

Quan quân bắt lại vác giùm một vai

Đỡ cây thập giá sau Ngài

Một tròng hai cổ, quặn hai khúc lòng.

Xin cho mọi kẻ khốn cùng

Nạn nhân kỳ thị bất công đói nghèo

Trên đời gặp được tình yêu

Tương thân tương ái của nhiều trái tim.

Chặng 9 :

CHÚA AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM ( Lc 23.27-30 )

Chín là ái nữ Gia-liêm

Thảm thương khóc Chúa ưu phiền xót xa

Chúa rằng : khóc phận các bà

Gỗ tươi thế ấy , huống là gỗ khô.

Xin cho chiến sĩ tông đồ

Bền tâm vững chí chăm lo Nước Trời

Công bình bác ái mọi nơi

Dựng xây xã hội theo lời Phúc âm.

Chặng 10 :

CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH (Lc 26.32-34 )

Mười là Chúa chịu đóng đinh

Vào cây thập giá tay chân máu trào

Chúa nhìn thăm thẳm trời cao

Xin cha tha tội chúng nào biết chi .

Sấp mình lạy Chúa từ bi

Con Chiên vô tội chết vì tội nhân

Xin cho muôn nước muôn dân

Nhận Ngài là vị Cứu tinh muôn đời.

Chặng 11 :

ĐỐI THOẠI TRÊN THẬP GIÁ ( Lc 23.41-43 )

Mười một đối thoại ba người

Người này gian ác nói lời mỉa mai

Người kia thú nhận tội đời

Xin vào nước Chúa , Chúa thời hứa ban.

Giêsu, lạy Chúa từ nhân

Xin cho con được dự phần vinh quang

Tội nhân bao kẻ hoang đàng

Được ơn sám hối sẵn sàng canh tân.

Chặng 12 :

TRỐI ĐỨC MẸ CHO GIOAN ( 19.25-27 )

Mười hai Chúa trối Gioan

Làm con Đức Mẹ , Mẹ làm mẹ ông

Mẹ con nước mắt ròng ròng

Cúi đầu lãnh nhận tràn lòng lâm ly.

Mẹ ơi ! Lạy Mẹ sầu bi

Xin cho dân Chúa kiên trì noi gương

Đức tin, đức ái phi thường

Trọn đời Đức Mẹ, khiêm nhường thẳm sâu.

Chặng 13 :

CHÚA PHÓ LINH HỒN ( Ga 9.28-30 )

Mười ba Chúa phó linh hồn

Đất rung đá chuyển u buồn không gian

Tối tăm bao phủ màu tang

Màn Đền thờ bị xé toang hai phần.

Xin cho tín hữu ly trần

Quang vinh nước Chúa dự phần bình an

Thế gian, Luyện ngục, Thiên đàng

Nhờ ơn cứu độ hoàn toàn hiệp thông.

Chặng 14 :

THÁO XÁC VÀ TÁNG XÁC CHÚA ( Ga 19.38-42 )

Mười bốn tháo xác Chúa ra

Trầm hương mộc dược tẩm mà chôn ngay

Vải khăn lượm quấn thi hài

Chôn vào huyệt đá của ai trong vườn .

Ôi Ngài ! Lạy Chúa càn khôn

Sinh nằm chuồng vật chết chôn mộ người

Khó nghèo tột độ Chúa ơi !

Dạy cho con biết học bài xả thân

KẾT

Giêsu , lạy Chúa khoan nhân

Là nguồn cứu độ Chúa tuôn ơn trời

Con nhìn Thánh giá ngậm ngùi

Nhìn vào tim Chúa bồi hồi đắng cay

Chết cho tội lỗi hôm nay

Mai sau với Chúa vui ngày Phục sinh.

Xuân Ly Băng

Được phép sử dụng

Phan Thiết ngày 25.12.2004

Ấn ký

Nicolas Huỳnh Văn Nghi

Giám mục GP. Phan Thiết


Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com