Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
PHỤC SINH (THƠ)

Xuân Ly Băng

Trói Tử thần vào chân cây thập giá

Diệt tử thần khi Ngài tung huyệt đá

Là Chúa ôi! khi rạng rỡ Phục sinh

Chúng con đây tất cả được biến hình.


Dù lây lất trong vũng đời đau khổ

Uống nước mắt và ăn cơm độn gỗ

Và dòi bọ có rúc rỉa thân mình

Ngày thứ ba chúng con sẽ mặc áo quang vinh.


Chúa Phục sinh vũ trụ nổ rền như pháo Tết

Trời đất vỗ tay hát lên cuồng nhiệt

Trong lạnh lùng Bóng tối biền biệt đi

Hết đất rồi ở lại nữa làm chi!


Ngày thứ ba tôn vinh ngày của Chúa

Nhạc Phục sinh bùng lên như núi lửa

Và thanh sắt và tất cả hương hoa

Chất một trời rất trọng thể nguy nga.
Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com