Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
LINH MỤC, NGÀI LÀ AI?

Dư Âm Năm Linh Mục

 

Từ xa xưa đến mãi về sau, thiên hạ vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi đó.

Linh mục, ngài là ai?

(Lắm lúc lẩn thẩn Linh mục cũng chẳng hiểu nổi chính mình)

Linh mục, ngài là ai?

Có những lúc người ta thượng tôn ngài như là sứ Đức Chúa Trời, là cha phần linh hồn.Vì ngài là Người của Thiên Chúa, là người quản lý và ban phát các mầu nhiệm Nước Trời.

Nhưng cũng đã có thời người ta hốt hàng trăm, hàng ngàn Linh mục dốc xuống sông, biển hoặc đưa lên máy chém.

Thời gian bách hại người ta săn đuổi Linh mục như săn đuổi dã thú trong rừng sâu.

Linh mục, ngài là ai?

Mở được Cửa Trời.

Và khoá được Cửa Ngục.

Khiến Thiên Thần Chúa reo mừng.

Và Quỉ ma khóc lóc.

Linh mục, ngài là ai?

Mở được mắt cho người mù.

Để họ thấy ánh Mặt Trời.

Mở được tai cho người điếc.

Để họ nghe Lời hằng sống.

Ban bánh Trường Sinh cho người lữ thứ.

Linh mục, ngài là ai?

Mà Giáo hội không thể thiếu vắng ngài?

Để muối đời cho mặn lại.

Để giải sáng cho thế giới khỏi tối tăm.

Để gặt hái về bao nhiêu lúa đồng đang rục chín.

Để kéo dài Ơn Cứu Độ của Chúa trong thời gian.

Linh mục, ngài là ai?

Ngài chỉ là một người tầm thường như mọi người tầm thường khác.

Cũng yếu đuối mỏng dòn, và bất tất.

Có lúc ngài nằm bên lòng Chúa trong bữa Tiệc ly.

Và có lúc ngài hèn nhát trong sân Thượng Tế.

Có lúc ngài hào phóng như Maria rửa chân Chúa.

Và có lúc ngài nói như tên phản bội. “các ông cho tôi bao nhiêu…”

Ôi Linh mục, ngài là ai?

Câu trả lời nằm gọn trong Trái Tim Chúa.

Xin Chúa thứ tha, gìn giữ và thánh hóa Linh mục mọi nơi và mọi thời


              GB.Xuân Ly Băng. 2.08.2010

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com