Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
NHỮNG DANH HIỆU CỦA CHÚA“ Theo bản phân tích chủ đề trong cuốn Cộng Đồng Chung Vaticano II trang 1089”

 

 


Danh Ngài là Đức Kitô

Giêsu cứu thế là vua muôn đời

Ngài là Con Một Chúa Trời

Thiên Chúa thật – Ngôi Hai giáng trần

Ngài là Ánh sáng muôn dân

Là nguồn hy vọng – hoà bình của ta

Ngài là Mục tử hiền hoà

Là đầu Giáo Hộitoà Thiên ân

Hình ảnh Chúa vô hình

Tạo thành Vũ trụ khai sinh đất trời

Ngài là khởi thuỷ muôn loài

Trung tâm, Cùng đích muôn đời sử xanh

Ađam mới thật tình

Thiên Sai cứu độ chúng sinh mọi đời

Ngài là gương mẫu sáng ngời

Khiêm nhường nhịn nhục quả thời vô song

Ngài là nguyên lý hiệp thông

Dẫn đưa vạn vật về cùng Chúa Cha

Ngài là Tôi tớ Giavê

Chịu thương chịu khó trăm bề vì ta

Trung gian để giao hoà

Ban ơn tha thứ cho ta mọi thời

Ngài là Linh mục đời đời

tiên tri thật là người chứng nhân

Ngài là anh của đoàn em

Thầy dạy dỗ uy quyền cao minh

Ngài là mạch nước trường sinh

Bánh ban sự sống vĩnh hằng cho ta

Ngài là chính thật cây nho

Chuyển thông nhựa sống sang cho mọi người

triều thiên đẹp sáng ngời

Của muôn thần thánh trên trời quang vinh.

 

 

 Xuân Ly Băng

 

 

NB: Xin tham chiếu Công Đồng và quy chiếu Thánh Kinh để giải thích từng danh hiệu)

 

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com