Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
SỰ THÁNH THIỆN CỦA CHÚA GIÊSU

(Theo bản phân tích chủ đề của sách CĐ. Vatican II)

***

Trọn đời vâng phục ý Cha

Cùng Cha kết hợp mặn mà phút giây

Được Cha thánh hiến tràn đầy

Thánh Thần với Chúa tháng ngày kết liên

Không hề biết đến tội khiên

Tình yêu của Chúa vô biên vô vàn

Mang thân phận của người phàm

Sống như tôi tớ lầm than khó nghèo

Vâng lời đến chịu chết treo

Treo trên thập giá một chiều nhuốc nha

Tận tình Chúa đã thương ta

Dạy ta phải biết chan hoà yêu nhau

Hiền lành khiêm nhượng thẳm sâu

Gương lành để lại ta mau học đòi

Khi hoàn thành việc cứu đời

Quyền năng trời đất Cha thời trao ban. 

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com