Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
THƠ XUÂN LY BĂNG (ĐỒNG XANH THƠ 56)

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ I
( Sơ đồ 1, hiện dùng )

Vào đề :

Sấp mình lạy Chúa Kitô
Yêu con Chúa đã chết cho con rày
Con xin mượn tấm lòng này
Làm đàng Thánh giá đêm ngày gẫm suy.

1
MỘT là Chúa chịu khinh chê
Phi-la-tô xử trăm bề bất công
Ôi Chiên vô tội sạch trong
Cứu con thoát khỏi lửa hồng mai sau

2
HAI là thân Chúa nát nhầu
Vác cây khổ giá cúi đầu kéo lê
Đường lên núi Sọ gồ ghề
Quyết tâm theo Chúa chẳng nề gian truân

3
BA là sức Chúa kiệt dần
Nặng nề khổ giá đè thân ngã vùi
Tội con nặng lắm Chúa ôi
Nguyện xin sám hối đền bồi ăn năn .

4
BỐN là gặp Mẹ lên đàng
Mẹ con thảm thiết bốn hàng lệ tuôn
Xin đưa hết mọi tâm hồn
Trở về với Mẹ là nguồn cậy trông.

5
Năm là gặp cụ Si-mong
Ghé vai giúp Chúa một lòng cảm thương
Xin cho Hội Thánh can trường
Tin mừng loan báo dẫn đường thế gian .

6
SÁU là gặp một nữ nhân
Trao khăn lọt mặt ướt đầm máu tươi
Cho con vui chịu Chúa ôi
Chia cơn sẻ áo với người anh em .

7
BẢY là khổ giá đè lên
Gượng đi chẳng được Chúa liền ngã ra
Cho con tron một bài ca
Ngợi khen lòng Chúa rất là từ bi.

8
TÁM là nửa chặng đường đi
Dừng chân an ủi nữ nhi một đoàn
Chúa ôi, cứu kẻ lầm than
Lệ rơi máu đổ cơ hàn cắt da .

9
CHÍN là ngã xuống lần ba
Sức hơi cạn kiệt máu hòa giọt châu
Đoàn con mưa nắng dãi dầu
Quyết theo chân Chúa thương đau chẳng nề.

10
MƯỜI là đến đỉnh Can-vê
Quan quân lột áo dễ bề đóng đinh
Chúa ôi nhuốc hổ sao đành
Con nguyện với Chúa hi sinh cuộc đời.

11
Nơi MƯỜI MỘT, máu thắm ngời
Tay chân của Chúa đinh thời xuyên qua
Máu Ngài con đã đổ ra
Thân con tội lỗi đem mà đóng đinh.

12
MƯỜI HAI vĩnh biệt Mẹ lành
Gục đầu tắt thở âm thanh nghẹn ngào
Vào đời con hướng trời cao
Bỏ đời được phó hồn vào tay Cha .

13
MƯỜI BA sương phủ la đà
Môn đệ tháo xác trao qua mẹ hiền
Nguyện cầu tháo gỡ tiền khiên
Cho người quá cố được lên thiên tòa .

14
Nơi MƯỜI BỐN, tháo xác ra
Táng vào huyệt đá ngày đà sang đêm
Chúa ôi trăm cảnh khó hèn
Con xin được Chúa táng liền trong con .

KẾT :

Giêsu lạy Chúa trăm muôn
Là nguồn cứu độ Chúa tuôn ơn trời
Con nhìn Thánh giá ngậm ngùi
Nhìn vào tim Chúa bồi hồi đắng cay
Chết cho tội lỗi hôm nay
Mai sau với Chúa vui ngày Phục Sinh .

Xuân Ly Băng

Được phép sử dụng
Phan Thiết ngày 25.12.2004
Ấn ký
Nicolas Huỳnh Văn Nghi
Giám mục GP. Phan Thiết

 

MƯỜI BỒN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ II
(sơ đồ 2, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ trì trong cuộc ngắm Đàng Thánh Giá tại Rôma vào Tuần Thánh năm 1983 )

DẪN NHẬP :

Sấp mình lạy Chúa Kitô
Yêu con Chúa đã chết cho con rày
Con xin mượn tấm lòng này
Làm Đàng Thánh Giá đêm ngày gẫm suy
Cho đời con mãi khắc ghi
Tình yêu Thiên Chúa cực kỳ cao sâu

THÂN :

Chặng 1 :
TRONG VƯỜN DẦU ( Mt 26.36-44 )

Một là Chúa xuống vườn Dầu
Gối quỳ tay chắp nguyện cầu cùng Cha
Ví như chén đắng không qua
Chúa xin nhận uống để mà tôn vinh
Xin cho con biết bỏ mình
Vâng theo ý Chúa Thiên đình, Chúa ơi !
Và cho con biết suốt đời
Nguyện cầu tỉnh thức theo lời Chúa răn.

Chặng 2 :
CÁI HÔN PHẢN BỘI ( Mt 26.47-50 )

Hai là xuất hiện Giu-đa
Tham tiền bán Chúa chạy qua hôn Thầy
Than ôi ! lòng Chúa đắng cay
Rằng : sao con lấy dấu này nộp ta ?
Xin cho con biết phòng xa
Ham mê tiền bạc sinh ra tội tình
Trọn đời quyết sống trung thành
Trọng điều nhân nghĩa, coi khinh tiền tài.

Chặng 3 :
CÔNG NGHỊ KẾT ÁN CHÚA (Mc 14.55-64 )

Ba là công nghị tác oai
Lòi gian chứng dối dậy trời vang lên
Xưng mình con Đấng uy quyền
Bị tòa kết án là tên tử tù.
Sấp mình lạy Chúa Giêsu
Xin cho con được thừa dư can trường
Tuyên xưng danh Chúa Tình Thương
Mặt trời công chính soi đường thế gian.

Chặng 4 :
MÔN ĐỆ CHỐI THẦY (Mc 14.66-72 )

Bốn là môn đệ chối Thầy
Phêrô hùng hổ giờ đây yếu hèn
Thương ông Chúa ghé mắt nhìn
Tiếng gà đánh thức, tội liền ăn năn .
Cho con chừa tính kiêu căng
Cậy mình kiêu ngạo là căn tội đời
Biết xa dịp tội Chúa ơi !
Tập tành nhân đức của người Kitô.

Chặng 5 :
PHILATÔ NỘP CHÚA CHO DÂN (Mc 15.5-15 )

Năm là Tổng trấn quyết tình
Tha tên tướng cướp, hành hình Chúa Con
Thỏa lòng dân chúng căm hờn
Dù quan biết Chúa không can tội gì.
Xin cho con biết kiên trì
Trọng điều công lý sống vì lương tâm
Cuộc đời chẳng kể gian truân
Khổ vì Chính đạo, phúc phần cho con.

Chặng 6 :
CHÚA CHỊU ĐÁNH ĐÒN VÀ ĐỘI MŨ GAI ( Mt 27.27-30 )

Sáu là quân lính hành hung
Mũ gai bắt Chúa đọi thành triều thiên
Gậy lau trao chỉ vương quyền
Nhạo cười đánh đập nhổ lên mặt Người.
Cho con vui chịu Chúa ơi !
Mọi lời cay đắng mọi lời chát chua
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa
Hiền lành tha thứ dư thừa bình an.

Chặng 7 :
CHÚA GIÊSU VÁC KHỔ GIÁ (Ga 19.16-17 )

Bảy là đường núi Can-vê
Vác cây khổ giá nặng nề trên vai
Lê thân bước ngắn bước dài
Sức hèn gỗ nặng ngã hai ba lần.
Muôn ngàn lạy Chúa từ nhân
Xin cho Giáo hội hiện thân của Ngài
Dường dù gian khổ chông gai
Tin mừng loan báo một đời chứng nhân .

Chặng 8 :
SI-MONG VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ CHÚA ( Lc 23.26 )

Tám là gặp cụ Si-mong
Quan quân bắt lại vác giùm một vai
Đỡ cây thập giá sau Ngài
Một tròng hai cổ, quặn hai khúc lòng.
Xin cho mọi kẻ khốn cùng
Nạn nhân kỳ thị bất công đói nghèo
Trên đời gặp được tình yêu
Tương thân tương ái của nhiều trái tim.

Chặng 9 :
CHÚA AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM ( Lc 23.27-30 )

Chín là ái nữ Gia-liêm
Thảm thương khóc Chúa ưu phiền xót xa
Chúa rằng : khóc phận các bà
Gỗ tươi thế ấy , huống là gỗ khô.
Xin cho chiến sĩ tông đồ
Bền tâm vững chí chăm lo Nước Trời
Công bình bác ái mọi nơi
Dựng xây xã hội theo lời Phúc âm.

Chặng 10 :
CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH (Lc 26.32-34 )

Mười là Chúa chịu đóng đinh
Vào cây thập giá tay chân máu trào
Chúa nhìn thăm thẳm trời cao
Xin cha tha tội chúng nào biết chi .
Sấp mình lạy Chúa từ bi
Con Chiên vô tội chết vì tội nhân
Xin cho muôn nước muôn dân
Nhận Ngài là vị Cứu tinh muôn đời.

Chặng 11 :
ĐỐI THOẠI TRÊN THẬP GIÁ  ( Lc 23.41-43 )

Mười một đối thoại ba người
Người này gian ác nói lời mỉa mai
Người kia thú nhận tội đời
Xin vào nước Chúa , Chúa thời hứa ban.
Giêsu, lạy Chúa từ nhân
Xin cho con được dự phần vinh quang
Tội nhân bao kẻ hoang đàng
Được ơn sám hối sẵn sàng canh tân.

Chặng 12 :
TRỐI ĐỨC MẸ CHO GIOAN ( 19.25-27 )

Mười hai Chúa trối Gioan
Làm con Đức Mẹ , Mẹ làm mẹ ông
Mẹ con nước mắt ròng ròng
Cúi đầu lãnh nhận tràn lòng lâm ly.
Mẹ ơi ! Lạy Mẹ sầu bi
Xin cho dân Chúa kiên trì noi gương
Đức tin, đức ái phi thường
Trọn đời Đức Mẹ, khiêm nhường thẳm sâu.

Chặng 13 :
CHÚA PHÓ LINH HỒN ( Ga 9.28-30 )

Mười ba Chúa phó linh hồn
Đất rung đá chuyển u buồn không gian
Tối tăm bao phủ màu tang
Màn Đền thờ bị xé toang hai phần.
Xin cho tín hữu ly trần
Quang vinh nước Chúa dự phần bình an
Thế gian, Luyện ngục, Thiên đàng
Nhờ ơn cứu độ hoàn toàn hiệp thông.

Chặng 14 :
THÁO XÁC VÀ TÁNG XÁC CHÚA  ( Ga 19.38-42 )

Mười bốn tháo xác Chúa ra
Trầm hương mộc dược tẩm mà chôn ngay
Vải khăn lượm quấn thi hài
Chôn vào huyệt đá của ai trong vườn .
Ôi Ngài ! Lạy Chúa càn khôn
Sinh nằm chuồng vật chết chôn mộ người
Khó nghèo tột độ Chúa ơi !
Dạy cho con biết học bài xả thân

KẾT

Giêsu , lạy Chúa khoan nhân
Là nguồn cứu độ Chúa tuôn ơn trời
Con nhìn Thánh giá ngậm ngùi
Nhìn vào tim Chúa bồi hồi đắng cay
Chết cho tội lỗi hôm nay
Mai sau với Chúa vui ngày Phục sinh.

Được phép sử dụng
Phan Thiết ngày 25.12.2004
Ấn ký
Nicolas Huỳnh Văn Nghi
Giám mục GP. Phan Thiết

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com