Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
DÂN CA HÒA BÌNH TRUYỀN GIÁO

Nơi nào hận thù nổi lên

Thì ta đem lại bằng yên thuận hòa

Nơi nào nhục mạ thân ta

Thì ta vui vẻ thứ tha khoan hồng

Nơi nào mâu thuẫn bất đồng

Thì ta hòa giải khiến lòng người yên

Nơi nào gian dối quàng xiên

Thì đem chân lí rao truyền sợ chi !

Nơi nào ngờ vực hoài nghi

Thì ta cũng cố cấp kỳ lòng tin

Nơi nào bóng tối mịt mùng

Thì đem ánh sáng là nguồn quang minh

Nơi nào sầu khổ u tình

Niềm vui đem lại kết thành bài ca.

                         Phan Thiết. 09 - 07-2004.

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com