Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
THÁNH KINH

Có một Bộ sách

Quí trọng vô ngần

Chính Chúa Thánh Thần

Đã từng linh hứng

Giáo Hội công nhận

Là Bộ Thánh Kinh

Ghi chép ân cần

Lời vàng của Chúa

Ta nên mỗi bữa

Kính cẩn suy tôn

Đem hết tâm hồn

Nghe Chúa dạy bảo

Dạy ta hiếu thảo

Với Cha trên trời

Thương yêu mọi người

Như mình ta vậy

Lời Chúa răn dạy

Lớn nhỏ trẻ già

Điều dữ tránh xa

Thực hành công chính

Lời Chúa phân định

Phúc tội rõ ràng

Địa ngục thiên đàng

Công bình bác ái

Canh tân sám hối

Nhân đức tập tành

Để ta trở thành

Con cái sự sáng

Cho ta xứng đáng

Làm con Chúa Trời

Lời Chúa muôn đời

Là lời chân lý

Là lời thần trí

Sự sống vĩnh hằng

Hướng dẫn muôn dân

Đi về cõi phúc

Lời Chúa quả thật

Bất dịch bất di

Thế gian qua đi

Lời Chúa còn mãi

Nên chi ta phải

Học hỏi Thánh Kinh

Làm như của ăn

Trên đường dương thế.

 

               ( Trích Tươi Dòng Sữa Mẹ )

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com