Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Xuân Ly Băng
hoa_lx@pmail.vnn.vn
Bài Viết Của
Xuân Ly Băng
Hành trình Đức Tin và ước nguyện cho thế hệ trẻ
Những tâm tình Kinh Trong Sương
Kinh nghiệm thơ (BTDL 2)
Lời khai mạc ngày Họp Mặt Đồng Xanh Thơ (BTDL 2)
Bài Thơ Thời Sự
Bài Thơ Bằng Văn Xuôi
Thương Khóc Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II
Thánh Kinh
Dân Ca Hòa Bình Truyền Giáo
Thơ Xuân Ly Băng - Thư Mục Vụ "Sống Đạo Hôm Nay."
Thơ Xuân Ly Băng - Xuân và Thời Gian
Bài thơ năm Dậu
THƠ XUÂN LY BĂNG (ĐỒNG XANH THƠ 63)

XÂU CHUỖI MÂN CÔI                                                                                  

Có đáng gì đâu

Một xâu chuỗi nhỏ bé

Từ bàn tay ban tặng một bàn tay

Và rồi từ đó,

Nhiều khối đá theo nhau rã rời

Sụp đổ bức tường Lịch Sử

Thông thoáng gió Đông Tây

 

Có đáng gì đâu

Một xâu chuỗi đơn sơ

Thua giá một lẵng hoa

Lại thừa sức bẻ lệch đường đi

Của những viên đạn đồng ác hiểm

 

Có đáng gì đâu

Một xâu chuỗi khiêm tốn

Bằng kim loại hoặc bằng gỗ, đá tầm thường

Có khả năng chặn bước chân voi

Bẻ cong họng súng

Nhận chìm xuống biển sâu

Những chiến thuyền hung dữ

 

Có đáng gì đâu

Một xâu chuỗi nhỏ mọn

Khiến quỷ ma kinh khiếp hãi hùng

Đánh tan bóng tối

Mở đường cho Ánh Sáng

Vào từng ngỏ hẹp hang sâu

 

Ôi xâu chuỗi vạn năng!

Sức mạnh từ cây Thập Giá

Xin cúi đầu cảm tạ

Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

 

                  XUÂN LY BĂNG

                        6-10-2011

Tác giả: Xuân Ly Băng
   dunglac@gmail.com