Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Bùi Nghiệp
Bài Viết Của
Bùi Nghiệp
Xuân Phong
Tử Đạo Việt Nam
Tù Nhân Ba-By-Lon
CUNG THỌ PHÚ

Kính mừng Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, nguyên

 giám mục tiên khởi giáo phận Long Xuyên tròn 100 tuổi

(02/02/1909 -  02/02/2009)

Môn sinh cung thọ!

Môn sinh cung thọ!!

Vuông vức trước sau,

Tròn đầy kim cổ!

Nam tinh soi vằng vặc, cốt nhân trần lão hạc còn đây.

Khuê đẩu chiếu ngời ngời, thần mẫn  tuệ linh quy vẫn đó.

Kìa xem:

Cội đại tùng bách tuế, hợp cung  bát tiết tuần hoàn!

Nhành ngô bích trăm năm, hòa nhịp tứ thời điểm gõ.

Nhị thập ngũ đăng trình, huyền bào - bạch chung đời linh mục, đất Bắc ngày ngày huấn giáo nhà tràng.

Ngũ thập tri thiên mệnh, tử mão - kim trượng tước chủ chăn, trời Nam tháng tháng dắt dìu trăm họ.

Miền Cao Lạng vi vút gió reo,

Xứ Mỹ Sơn rộn ràng chuông đổ.

Dòng sông Hậu ngư phủ giang hành,

Giải Thất Sơn nông phu đất vỡ.

“Christus in vobis”, câu tâm nguyền ăm ắp yêu thương!

“Thiên Chúa  trong anh em”, lời mục vụ tỏa lan ái mộ!

Miệng ủi an bá tánh  ân cần,

Tay vỗ về ngàn dân ấp ủ.

Đẫy tràn ơn thánh khí, đức cậy tin vững chãi trường kỳ,

Rừng rực lửa thần thiêng, lời sốt sắng cháy bừng muôn thuở.

Xây chủng viện - gọi vời danh sĩ ươm mầm,

Dựng thánh đường - hiệu triệu chư dân dậy dỗ.

Tóc còn xanh, hạt kinh ngọc gieo hạnh phúc dân đen,

Đầu đã bạc, thông điệp hồng chúc bình an con đỏ.

Phong tòng hổ - vân tòng long!

Thánh nhân tác chi vạn vật đỗ.

Tức giáo sư, tức quản sở, niên cao bạch phát thâm.

Vi giáo chủ, vi danh nho, tuế vãn thương tùng cổ.

Tứ tử đại khoa,

Nhất đường thượng thọ!

Ba mươi sáu năm ròng rã, nhận trượng quyền giáo phận tiên phong,

Tám mươi tám tuổi ruổi dong, trao ấn tín an hưu thoái bộ.

Minh tâm - chính kỷ - nghĩa an!

Thuận mệnh - tồn tâm - huấn tử!

Thung dung dưỡng dư nhật, ngó ánh tà dương chiếu bóng lom khom?

Thủ lạc vu tang du, xem tranh vân ảo vẽ người lụ khụ?

Vay nén kim ngân nặng nợ Chúa trên.

Trả kho châu báu nhẹ tênh thần tử!...

Giang tay ôm đất thấp, chẳng hổ cùng sông núi trùng trùng.

Ngước mắt ngắm trời cao, đâu thẹn với trăng sao rờ rỡ.

Nay chúng con:

Hàng hàng lớp lớp nghĩa tử môn đồ,

Bốn bể năm châu hướng về linh tổ.

Ríu rít cạnh cúc tùng!

Quây quần bên đại thụ!

Nguyện thánh quan thầy,

Gia ân phò hộ!

Nỗi niềm tấc cỏ,

Khúc nhôi bày tỏ!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Bùi Nghiệp
   dunglac@gmail.com