Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Bùi Nghiệp
Bài Viết Của
Bùi Nghiệp
Xuân Phong
Tử Đạo Việt Nam
Tù Nhân Ba-By-Lon
ĐIẾU TẾ THIÊN TAI

( Một năm, thương tiếc dân cư Việt Nam, thảm tử tại Buras, Empire trong cơn bão Katrina, tháng 08-2005.) 

Phúc bất trùng lai!

Họa vô đơn chí!!

Hải nộ dương ba,

Lôi kinh đả lũy.

 

Trăm sinh linh , kinh hoàng chớp giật ô long,

Ngàn vận mệnh, chao đảo sóng thần hồng thủy.

Thương anh em nguồn gốc Việt Nam,

Cảm đồng bào tha phương đất Mỹ.

 

Nhớ nguồn xưa chung giậu chung giàn,

Cùng mảnh đất dây bầu dây bí.

Áo sồng nâu, mơ sao cơm hẩm muối dưa.

Bàn tay trắng,  đâu ước sơn hào hải vị.

 

Do chẳng qua hai chữ chíến tranh,

Bởi chỉ phải đôi câu chính trị.

Từ phù sa con nước Cửu Long,

Đến thảo dã sóng cồn “Mỹ Ý” (*)

 

Xa xôi vạn dặm hải hành.

Trắc trở ngàn trang nhật ký.

Rời quê cha đất tổ,dứt áo ra đi.

Đến xứ lạ quê người, qua hồi cùng bĩ.

 

Thương ôi!

Định mệnh oái oăm, sống chẳng cố hương.

Số phần lận đận, chết không mộ chí.

Ách thiên tai, gió thét gào hú gọi hồn ma.

Cơn địa chấn, ngọn sóng thần trồi lên bóng qủy.

 

Kẻ nhanh chân, hồn vía kinh hoàng,

Người chậm trễ, xác thân bẹp gí.

Thây trắng dã, trôi nổi bồng bềnh

Máu hồng tươi, hoà  tan lòng bể.

 

Địa hậu thị quan.

Thiên cao thính chí.

Vẫn hay câu : Sinh nhật dĩ hoàn,

Còn nhớ chữ : Mệnh chung thích chí.

Đàn hải âu khan giọng tiếng tử quy.

Bày gió hú lượn lờ câu sinh ký.

 

Nay tôi:

Thắp nén hương chẳng cỗ quan tài.

Đốt ngọn nến không cần linh vị.

Nhìn về máu thịt đồng bào.

Hướng đến  anh em cốt tủy.

 

Mây kéo khăn tang.

Mưa rơi thảm lụy.

Khấn vong hồn, qua cửa trần phù.

Nguyện linh ý, vào nơi an nghỉ.

Bái quỵ!...

Thành ý !!!...

 

(*) Mississippi tạm dịch:  Mỹ Ý.

Tác giả: Bùi Nghiệp
   dunglac@gmail.com