Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Văn Trung
asas@yahoo.com
Bài Viết Của
Nguyễn Văn Trung
Chung quanh chuyện dịch thuật: Thần, Thần Khí, Thánh Thần
Nhìn lại những chặng đường đã qua: Nhìn lại tư trào hiện sinh tại Miền Nam
III. Nhìn nhận lại diện mạo một nền văn học
II. Những lựa chọn căn bản
Truyền thông dịch thuật liên bản
Ðưa tư tưởng văn học Việt Nam vào diễn đàn thế giới
Phương tiện truyền thông đại chúng, ngôn ngữ nói và viết
THA THỨ VÀ XIN THA THỨ    Attach file

Nếu có một lời nhắn lại chăng thì có thể Nguyễn Văn Trung chỉ muốn gửi đến các bạn trí thức trẻ hôm nay lời gửi lại như thế này: “tôi tìm hiểu thời đại của tôi và gửi cho những người đương thời (cùng tuổi hay trẻ hơn) nhằm đóng góp phần của mình tiến tới một cái nhìn phong phú, sâu xa và khách quan hơn về thời đại của chúng ta, vì, nói theo một ý của Sartre, thời đại hiện tại xấu hay tốt, vinh quang hay khốn nạn cũng là thời đại của chúng ta, và chúng ta không có thời đại nào khác. Do đó chúng ta chỉ có bổn phận sống cho trọn vẹn thời đại chúng ta, vinh quang thì cố giữ lại chia sẻ, oán thù thì cố xoá bỏ."

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Nguyễn Văn Trung
   dunglac@gmail.com