Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Văn Trung
asas@yahoo.com
Bài Viết Của
Nguyễn Văn Trung
Chung quanh chuyện dịch thuật: Thần, Thần Khí, Thánh Thần
Nhìn lại những chặng đường đã qua: Nhìn lại tư trào hiện sinh tại Miền Nam
III. Nhìn nhận lại diện mạo một nền văn học
II. Những lựa chọn căn bản
Truyền thông dịch thuật liên bản
Ðưa tư tưởng văn học Việt Nam vào diễn đàn thế giới
Phương tiện truyền thông đại chúng, ngôn ngữ nói và viết
DẤU CHÚA TRONG VĂN HỌC VN CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI (GIỚI THIỆU SÁCH DỊCH THUẬT VÀ LÝ LUẬN DỊCH THUẬT)

Mời đọc và góp ý kiến về cuốn sách với những suy tư sắc bén của giáo sư Nguyễn Văn Trung, đã từng gây chất xúc tác cho những tranh luận để cải tiến.

Tác giả: Nguyễn Văn Trung
   dunglac@gmail.com