Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoa Văn
Bài Viết Của
Hoa Văn
Thơ của Hoa Văn: Hư Không… (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn : Chữ Tâm/Thế Tục (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Hãy Đón Thu Như Đón Cuộc Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Mây Khói, Cuối Nẻo,….(Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Trên Tờ Lịch Nhiệm Mầu (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn Tiếc Thương Cha Trần Cao Tường (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Ngồi Đây Mà đếm Lá Vàng (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Mưa Đời Cũng Nhạt Áo Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Ngọc Nắng Vàng Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: nếu phải luân hồi, nhìn về lối ấy, tụ tan
Còn nhau sao chẳng thương nhau (thơ)
Thơ Hoa Văn - tình yêu lục bát
Che Đời Mưa Bay: Cầu nắng - Nắng non - Thâm căn
Tôi yêu tôi một kiếp người
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Nghiệt ngã, Vô tình, Một chuyến đò thơ
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay - Lục đạo luân hồi - Hẹn - Đã lỡ rong chơi
Che Đời Mưa Bay (thơ): Chẳng có gì - Tận cùng - Mong manh.
Thơ Hoa Văn: Che Đời mưa Bay - Nỗi buồn lưu vong - Lạ thường - Đời hoan lạc.
Che Đời Mưa Bay: Mai ta về lại phương Đông - Gửi bạn bệnh nan y - Địa Đàng hồng
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Vớ vẩn - Nẻo về - Xẻ chia.
Thơ Hoa Văn - Che Đời Mưa Bay: Tặng Vinh Hồ: Bên Này Biển Muộn, Ngộ, Khai Ngộ
THƠ CỦA HOA VĂN TIẾC THƯƠNG CHA TRẦN CAO TƯỜNG (LÀNG VĂN HỮU DŨNG LẠC)

Tin Cha Trần Cao Tường về nước Chúa
Tôi bàng hoàng như mất một người thân
Linh Mục ơi tôi quý mến vô ngần
Dẫu đã biết ra đi là mệnh số

Tôi với Cha chỉ đôi lần gặp gỡ
Chút ân tình sao đẹp quá Người ơi
Một lần thôi cũng đủ hiểu nhau rồi
Chứ đâu phải cần lâu ngày mới tỏ

Làm Linh Mục như Cha thật hiếm có
Chẳng cân phân chẳng câu nệ đạo đời
Một tấm lòng cao thượng quá-chao ôi
Lại sớm bỏ nơi hồng trần thế tục

Tôi cũng hiểu đường nào về cõi phúc
Việc ra đi là giải thoát kiếp người
Lên Thiên đàng hay về cõi xa xôi
Thì nơi đó đầy an bình diễm tuyệt

Cha ra đi tôi gửi lời tiễn biệt
Tình đang vui sao vội bỏ nhau rồi
Lời thơ kia còn ấm mãi tim tôi
Xin ghi nhớ tâm hồn Cha thánh thiện

Lời đưa tiễn nói sao cho tròn vẹn
Kiếp nhân sinh mới đấy đã đi về
Chuyện hợp tan như mây khói có chi
Sao vẫn thấy lòng tôi buồn da diết

Người đã đi hôm nay là sự thiệt
Nhưng mơ hồ tôi vẫn tưởng đâu đây
Hình ảnh thân thương Cha vẫn nơi này
Kẻ ngoại đạo tôi đem lòng mến Chúa

Tính bác ái hay từ bi nhung lụa
Xin rắc gieo cho nẩy nở đời đời
Tin đạo nào cũng đẹp cũng hay thôi
Thương tiếc quá cha Trần Cao Tường-Linh Mục

Boston 22/11/10

Mời vào Trang Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tác giả: Hoa Văn
   dunglac@gmail.com