Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoa Văn
Bài Viết Của
Hoa Văn
Thơ của Hoa Văn: Hư Không… (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn : Chữ Tâm/Thế Tục (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Hãy Đón Thu Như Đón Cuộc Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Mây Khói, Cuối Nẻo,….(Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Trên Tờ Lịch Nhiệm Mầu (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn Tiếc Thương Cha Trần Cao Tường (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Ngồi Đây Mà đếm Lá Vàng (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Mưa Đời Cũng Nhạt Áo Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Ngọc Nắng Vàng Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: nếu phải luân hồi, nhìn về lối ấy, tụ tan
Còn nhau sao chẳng thương nhau (thơ)
Thơ Hoa Văn - tình yêu lục bát
Che Đời Mưa Bay: Cầu nắng - Nắng non - Thâm căn
Tôi yêu tôi một kiếp người
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Nghiệt ngã, Vô tình, Một chuyến đò thơ
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay - Lục đạo luân hồi - Hẹn - Đã lỡ rong chơi
Che Đời Mưa Bay (thơ): Chẳng có gì - Tận cùng - Mong manh.
Thơ Hoa Văn: Che Đời mưa Bay - Nỗi buồn lưu vong - Lạ thường - Đời hoan lạc.
Che Đời Mưa Bay: Mai ta về lại phương Đông - Gửi bạn bệnh nan y - Địa Đàng hồng
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Vớ vẩn - Nẻo về - Xẻ chia.
Thơ Hoa Văn - Che Đời Mưa Bay: Tặng Vinh Hồ: Bên Này Biển Muộn, Ngộ, Khai Ngộ
CHE ĐỜI MƯA BAY: CẦU NẮNG - NẮNG NON - THÂM CĂN

CẦU NẮNG

Ta cầu chút nắng em chia

Để hong cho ấm hồn thơ khi buồn

Vẫn trong cái mất cái còn

Chút em nắng mượn giữa nguồn cảm thông

Thêm em lửa ngọn thêm hồng

Cho thơ đẹp giữa cõi lòng phù du.

NẮNG NON

Chợt bình minh lúc ban trưa

Chiều chăm chút mở cũng vừa sang đêm

Chút đi là tới ưu phiền

Chút hương hoa cũng nghe biền biệt trôi

Lời đong đưa giữa lưng trời

Đời thương quá lúc muốn cười lại đau

Cứ vui cho bớt niềm sầu

Trăm dòng nước lạc một đầu sông chia

Tự rằng thành bại có chi

Hoa đêm đâu có buồn khi lá ngày

Chỉ là một thoáng hương say

Tình tan giữa lúc lòng đầy nắng non.

THÂM CĂN

Tôi dâu bể cũng qua đầy

Cái khôn cái dại cái cay đắng đời

Thưa rằng đủ cả khóc cười

Biết đau từ thuở nghe lời ầu ơ

Tính đem phung phí ngày chờ

Cho tan giấc nhớ ầm ừ đồng âm

Lỡ thôi một thoáng mê lầm

Nào đâu nặng nhẹ nguyệt cầm âm ba

Còn chi tình cũng nhạt nhoà

Nghe tiềm thức gọi mù loà thâm căn.

 

 

 

 

 

Tác giả: Hoa Văn
   dunglac@gmail.com