Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoa Văn
Bài Viết Của
Hoa Văn
Thơ của Hoa Văn: Hư Không… (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn : Chữ Tâm/Thế Tục (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Hãy Đón Thu Như Đón Cuộc Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Mây Khói, Cuối Nẻo,….(Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Trên Tờ Lịch Nhiệm Mầu (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn Tiếc Thương Cha Trần Cao Tường (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Ngồi Đây Mà đếm Lá Vàng (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Mưa Đời Cũng Nhạt Áo Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Ngọc Nắng Vàng Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: nếu phải luân hồi, nhìn về lối ấy, tụ tan
Còn nhau sao chẳng thương nhau (thơ)
Thơ Hoa Văn - tình yêu lục bát
Che Đời Mưa Bay: Cầu nắng - Nắng non - Thâm căn
Tôi yêu tôi một kiếp người
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Nghiệt ngã, Vô tình, Một chuyến đò thơ
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay - Lục đạo luân hồi - Hẹn - Đã lỡ rong chơi
Che Đời Mưa Bay (thơ): Chẳng có gì - Tận cùng - Mong manh.
Thơ Hoa Văn: Che Đời mưa Bay - Nỗi buồn lưu vong - Lạ thường - Đời hoan lạc.
Che Đời Mưa Bay: Mai ta về lại phương Đông - Gửi bạn bệnh nan y - Địa Đàng hồng
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Vớ vẩn - Nẻo về - Xẻ chia.
Thơ Hoa Văn - Che Đời Mưa Bay: Tặng Vinh Hồ: Bên Này Biển Muộn, Ngộ, Khai Ngộ
THƠ HOA VĂN: NẾU PHẢI LUÂN HỒI, NHÌN VỀ LỐI ẤY, TỤ TAN

Che Đời Mưa Bay

NẾU PHẢI LUÂN HỒI

Chào nhau lời nói nụ cười

Giữa bâng khuâng nhớ bóng người bóng ta

Chào nhau mỗi tuổi mỗi già

Cái vui chỉ một buồn qua mấy thời

Chào nhau nếu phải luân hồi

Thì lên bến Giác bỏ lời cuồng mê.

NHÌN VỀ LỐI ẤY

Mùa vui ghé bến u hoài

Ngày xanh lá mục cõi ngoài dửng dưng

Chén xuân cũng đủ thưa mừng

Lòng như phút chốc nhớ rừng thương cây

Nhớ cao nguyên thác đổ đầy

Dòng trong dòng đục vàng ngày tím đêm

Biết đâu chữ ái mà tìm

Trông về lối ấy từng phen điêu tàn

Lời ca hiu hắt lầm than

Chưa đi đã lạc giữa càn khôn đau

Gặp khi trời đất cơ cầu

Ngày nay lỡ bến ngày sau lỡ người

Chân buồn đếm đủ tầm chơi

Trăm năm mở-khép-khóc-cười-tụ-tan.

TỤ TAN

Rồi mai rồi mốt ngậm ngùi

Nửa che mái ấm nửa phơi vách tàn

Nghe lòng dâu bể ngổn ngang

Nghe đời bộc bạch buồn tang tóc chiều

Rồi mai rồi mốt tiêu điều

Cho thang bậc mấy cũng đều gian nan

Rồi mai rồi mốt lên ngàn

Mang theo tất cả những toan tính đời

Ngẩng lên nói chuyện với Trời

Tụ tan cho một kiếp người buồn tênh.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hoa Văn
   dunglac@gmail.com